Udział synaps elektrycznych w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego

licenciate
dc.abstract.enThe cells of the central nervous system communicate with each other variously. The most common form is chemical transmission, with the participation of neurotransmitters. Electrical synapses, formed by gap junction channels, are an equally important but less studied form of communication. The aim of this work is to present selected aspects from the wide spectrum of functions in which electrical transmission is involved, as well as disorders resulting from the abnormal distribution of proteins building gap junction channels. Electrical synapses are involved in many processes in the developing as well as the mature brain. They may work together with chemical synapses as part of mixed synapses. Their role also appears to be important in processes related to learning and memory. Evidence of the importance of this type of intercellular communication is provided by brain pathologies and disorders associated with impaired electrical transmission, such as epilepsy, migraine, demyelinating and neurodegenerative diseases. Therefore, systematizing the knowledge we have about the involvement of electrical synapses in the physiology and pathology of the central nervous system allows us to see the importance of this form of intercellular communication both in health and in disease.pl
dc.abstract.plKomórki tworzące ośrodkowy układ nerwowy komunikują się między sobą w różnoraki sposób. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest transmisja chemiczna, przy udziale neuroprzekaźników. Równie istotnym, choć rzadziej badanym sposobem komunikacji, są synapsy elektryczne, tworzone przez kanały złączy szczelinowych. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych aspektów z szerokiego spektrum funkcji, w które zaangażowana jest transmisja elektryczna, a także zaburzeń wynikających z nieprawidłowego rozprzestrzenienia białek budujących kanały połączeń szczelinowych. Synapsy elektryczne biorą udział w wielu procesach zachodzących w rozwijającym się, jak i dojrzałym mózgowiu. Mogą współdziałać razem z synapsami chemicznymi w ramach synaps mieszanych. Ich rola okazuje się istotna również w procesach związanych z uczeniem się i pamięcią. Dowodów na to, jak ważny jest ten rodzaj komunikacji międzykomórkowej, dostarczają patologie mózgu i dolegliwości powiązane z zaburzoną transmisją elektryczną, takie jak epilepsja, migrena, choroby demielinizacyjne oraz neurodegeneracyjne. Zatem usystematyzowanie wiedzy, którą posiadamy na temat udziału synaps elektrycznych w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego pozwala ujrzeć istotność tej formy komunikacji międzykomórkowej zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorLewandowski, Marian - 129942 pl
dc.contributor.authorŻuwała, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Marian - 129942 pl
dc.contributor.reviewerTylko, Grzegorz - 132463 pl
dc.date.accessioned2022-07-06T21:38:27Z
dc.date.available2022-07-06T21:38:27Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-155710-273284pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294936
dc.languagepolpl
dc.subject.enelectrical synapses, gap junctions, connexins, pannexins, central nervous system, mixed synapses, neuropathologypl
dc.subject.plsynapsy elektryczne, złącza szczelinowe, koneksyny, paneksyny, ośrodkowy układ nerwowy, synapsy mieszane, neuropatologiapl
dc.titleUdział synaps elektrycznych w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowegopl
dc.title.alternativeThe involvement of electrical synapses in the physiology and pathology of the central nervous systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The cells of the central nervous system communicate with each other variously. The most common form is chemical transmission, with the participation of neurotransmitters. Electrical synapses, formed by gap junction channels, are an equally important but less studied form of communication. The aim of this work is to present selected aspects from the wide spectrum of functions in which electrical transmission is involved, as well as disorders resulting from the abnormal distribution of proteins building gap junction channels. Electrical synapses are involved in many processes in the developing as well as the mature brain. They may work together with chemical synapses as part of mixed synapses. Their role also appears to be important in processes related to learning and memory. Evidence of the importance of this type of intercellular communication is provided by brain pathologies and disorders associated with impaired electrical transmission, such as epilepsy, migraine, demyelinating and neurodegenerative diseases. Therefore, systematizing the knowledge we have about the involvement of electrical synapses in the physiology and pathology of the central nervous system allows us to see the importance of this form of intercellular communication both in health and in disease.
dc.abstract.plpl
Komórki tworzące ośrodkowy układ nerwowy komunikują się między sobą w różnoraki sposób. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest transmisja chemiczna, przy udziale neuroprzekaźników. Równie istotnym, choć rzadziej badanym sposobem komunikacji, są synapsy elektryczne, tworzone przez kanały złączy szczelinowych. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych aspektów z szerokiego spektrum funkcji, w które zaangażowana jest transmisja elektryczna, a także zaburzeń wynikających z nieprawidłowego rozprzestrzenienia białek budujących kanały połączeń szczelinowych. Synapsy elektryczne biorą udział w wielu procesach zachodzących w rozwijającym się, jak i dojrzałym mózgowiu. Mogą współdziałać razem z synapsami chemicznymi w ramach synaps mieszanych. Ich rola okazuje się istotna również w procesach związanych z uczeniem się i pamięcią. Dowodów na to, jak ważny jest ten rodzaj komunikacji międzykomórkowej, dostarczają patologie mózgu i dolegliwości powiązane z zaburzoną transmisją elektryczną, takie jak epilepsja, migrena, choroby demielinizacyjne oraz neurodegeneracyjne. Zatem usystematyzowanie wiedzy, którą posiadamy na temat udziału synaps elektrycznych w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego pozwala ujrzeć istotność tej formy komunikacji międzykomórkowej zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowski, Marian - 129942
dc.contributor.authorpl
Żuwała, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Marian - 129942
dc.contributor.reviewerpl
Tylko, Grzegorz - 132463
dc.date.accessioned
2022-07-06T21:38:27Z
dc.date.available
2022-07-06T21:38:27Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-155710-273284
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294936
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
electrical synapses, gap junctions, connexins, pannexins, central nervous system, mixed synapses, neuropathology
dc.subject.plpl
synapsy elektryczne, złącza szczelinowe, koneksyny, paneksyny, ośrodkowy układ nerwowy, synapsy mieszane, neuropatologia
dc.titlepl
Udział synaps elektrycznych w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego
dc.title.alternativepl
The involvement of electrical synapses in the physiology and pathology of the central nervous system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Katowice
4
Gdansk
2
Gmina Strzelin
2
Krakow
2

No access

No Thumbnail Available