"Dialektalna herezja" wobec językowej ortodoksji w Egipcie

2013
journal article
article
dc.abstract.enIn the Arab world, the literary language, due to its strong religious connotations, is perceived as the only "true" variety of Arabic, and enjoys much higher prestige than "broken" vernaculars, which function as the mother tongue and the basic medium of verbal communication. In Egypt at the turn of the 19th and 20th centuries, the supremacy of literary language was challenged. Some intellectuals believed that only establishing the vernacular as the variety fulfilling all the communicative functions, including literary and scientific discourse, could ensure social progress. This paper presents the views of the leading proponents of "the Egyptian language," Salama Musa and Luwis Awad, accused of hostility toward Islam and referred to as "modern crusaders” and "apostates". It is also an attempt to answer the question of whether and to what extent this dialectal heresy turned out to be creative.pl
dc.abstract.plW świecie arabskim język literacki, ze względu na silne konotacje religijne, postrzegany jest jako jedyna "prawdziwa" odmiana języka arabskiego i cieszy się znacznie większym prestiżem niż "zepsute" dialekty, które są językiem naturalnym i podstawowym medium komunikacji werbalnej. W Egipcie na przełomie XIX i XX wieku przewaga języka literackiego została podana w wątpliwość. Zdaniem części intelektualistów poszerzenie zakresu zastosowania dialektu tak, aby mógł on pełnić wszystkie funkcje komunikacyjne, w tym także funkcję języka literatury i nauki, miało być sposobem na zapewnienie społecznego postępu. Artykuł przedstawia poglądy czołowych zwolenników "języka egipskiego" - Salama Musy i Luwisa Awada, oskarżanych o wrogość wobec islamu i określanych mianem "współczesnych krzyżowców" i "apostatów". Podjęta zostaje również próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu dialektalna herezja okazała się być twórcza.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacjipl
dc.contributor.authorKniaź, Małgorzata - 143772 pl
dc.date.accession2015-04-10pl
dc.date.accessioned2015-04-13T12:14:54Z
dc.date.available2015-04-13T12:14:54Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical71-87pl
dc.description.publication1pl
dc.description.seriesEstetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume6pl
dc.identifier.eissn2353-723Xpl
dc.identifier.issn1643-1243pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4864
dc.identifier.weblinkhttp://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/46898773/4_kniaz_71_%2888%29.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKniaź, Małgorzata: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enLuwis Awadpl
dc.subject.enEgyptian Colloquial Arabicpl
dc.subject.enSalama Musapl
dc.subject.enArabicpl
dc.subject.endiglossiapl
dc.subject.enStandard Arabicpl
dc.subject.plLuwis Awadpl
dc.subject.pldialekt egipskipl
dc.subject.plSalama Musapl
dc.subject.pljęzyk arabskipl
dc.subject.pldyglosjapl
dc.subject.pljęzyk literackipl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Dialektalna herezja" wobec językowej ortodoksji w Egipciepl
dc.title.alternativeLanguage orthodoxy and the "dialectal heresy" in Egyptpl
dc.title.journalThe Polish Journal of the Arts and Culturepl
dc.title.volumeCzy herezje są twórcze? Tom 2pl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the Arab world, the literary language, due to its strong religious connotations, is perceived as the only "true" variety of Arabic, and enjoys much higher prestige than "broken" vernaculars, which function as the mother tongue and the basic medium of verbal communication. In Egypt at the turn of the 19th and 20th centuries, the supremacy of literary language was challenged. Some intellectuals believed that only establishing the vernacular as the variety fulfilling all the communicative functions, including literary and scientific discourse, could ensure social progress. This paper presents the views of the leading proponents of "the Egyptian language," Salama Musa and Luwis Awad, accused of hostility toward Islam and referred to as "modern crusaders” and "apostates". It is also an attempt to answer the question of whether and to what extent this dialectal heresy turned out to be creative.
dc.abstract.plpl
W świecie arabskim język literacki, ze względu na silne konotacje religijne, postrzegany jest jako jedyna "prawdziwa" odmiana języka arabskiego i cieszy się znacznie większym prestiżem niż "zepsute" dialekty, które są językiem naturalnym i podstawowym medium komunikacji werbalnej. W Egipcie na przełomie XIX i XX wieku przewaga języka literackiego została podana w wątpliwość. Zdaniem części intelektualistów poszerzenie zakresu zastosowania dialektu tak, aby mógł on pełnić wszystkie funkcje komunikacyjne, w tym także funkcję języka literatury i nauki, miało być sposobem na zapewnienie społecznego postępu. Artykuł przedstawia poglądy czołowych zwolenników "języka egipskiego" - Salama Musy i Luwisa Awada, oskarżanych o wrogość wobec islamu i określanych mianem "współczesnych krzyżowców" i "apostatów". Podjęta zostaje również próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu dialektalna herezja okazała się być twórcza.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
dc.contributor.authorpl
Kniaź, Małgorzata - 143772
dc.date.accessionpl
2015-04-10
dc.date.accessioned
2015-04-13T12:14:54Z
dc.date.available
2015-04-13T12:14:54Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
71-87
dc.description.publicationpl
1
dc.description.series
Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
6
dc.identifier.eissnpl
2353-723X
dc.identifier.issnpl
1643-1243
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4864
dc.identifier.weblinkpl
http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/46898773/4_kniaz_71_%2888%29.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Kniaź, Małgorzata: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Luwis Awad
dc.subject.enpl
Egyptian Colloquial Arabic
dc.subject.enpl
Salama Musa
dc.subject.enpl
Arabic
dc.subject.enpl
diglossia
dc.subject.enpl
Standard Arabic
dc.subject.plpl
Luwis Awad
dc.subject.plpl
dialekt egipski
dc.subject.plpl
Salama Musa
dc.subject.plpl
język arabski
dc.subject.plpl
dyglosja
dc.subject.plpl
język literacki
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Dialektalna herezja" wobec językowej ortodoksji w Egipcie
dc.title.alternativepl
Language orthodoxy and the "dialectal heresy" in Egypt
dc.title.journalpl
The Polish Journal of the Arts and Culture
dc.title.volumepl
Czy herezje są twórcze? Tom 2
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
kniaz_dialektalna_herezja_wobec_jezykowej_ortodoksji.pdf
4