Tempo przyrostu parametrów stopy u dziewcząt.

master
dc.abstract.enFoot is a part of the body, which has undergone many modifications in the phylogenesis process to become fully adapted to the human bipedal lifestyle. Many changes in its construction are also shown during individual development. Ontogenesis is uneven because of periods of accelerated growth that are followed by periods where it occurs a lot slower. Therefore research on growth rates of some parameters in feet are widely used in the footwear industry.The purpose of this study was to determine the pace of development of seven parameters of interest in girls between the ages of 1 to 7 years. The research material was a random sample of cross-sectional studies conducted throughout the country, in which a total of 722 girls were tested. Basic characteristics such as the arithmetic mean and standard deviation were calculated as well as the increases in value between age classes and the rate of development (WTR).Conclusions: The highest pace of development of most of the parameters measured in feet occurs in girls of age between 1-2 years, a slowdown is noticed between 3-4 years of age, and again dynamics of development is accelerating in the age of 5. Indicators describing feet are changing in children of age from 1 to 7 years, which means change of foot proportions.pl
dc.abstract.otherStopa jest częścią ciała, która przeszła wiele modyfikacji w procesie filogenezy, aby być w pełni przystosowaną do dwunożnego stylu życia człowieka. Również w rozwoju osobniczym zachodzi wiele przemian w jej budowie. Proces ontogenezy przebiega nierównomiernie, ponieważ okresy przyśpieszonego przyrostu następują zamiennie z okresami, gdzie zachodzi on dużo wolniej. Dlatego badania nad tempem przyrostu niektórych parametrów stopy mają szerokie zastosowanie w przemyśle obuwniczym. Celem niniejszej pracy było określenie tempa rozwoju siedmiu parametrów stopy u dziewczynek w przedziale wiekowym od 1 do 7 lat. Materiał badawczy stanowiła losowa próba z badań przekrojowych przeprowadzonych na terenie całego kraju, w których w sumie przebadano 722 dziewczynki. Obliczono podstawowe charakterystyki takie jak średnia arytmetyczna i odchylenia standardowe, wyznaczono również wartości przyrostów pomiędzy klasami wiekowymi oraz wskaźnik tempa rozwoju (WTR). Wnioski: największy przyrost parametrów stopy następuje między 1 a 2 rokiem życia, pomiędzy 3-4 następuje obniżenie tempa przyrostu, kolejny wzrost to wiek 5 lat. Wskaźniki stopy zmieniają się wraz z wiekiem, co świadczy o zmianach w proporcji stopy.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.contributor.authorBogusz, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWronka, Iwona - 132776 pl
dc.contributor.reviewerGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:35:45Z
dc.date.available2020-07-14T18:35:45Z
dc.date.submitted2011-10-13pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55246-65811pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170102
dc.subject.enfoot ontogenesis bipedal body proportionspl
dc.subject.otherontogeneza stopy przyrost parametrów stopypl
dc.titleTempo przyrostu parametrów stopy u dziewcząt.pl
dc.title.alternativeThe pace of development of parameters of girls footpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Foot is a part of the body, which has undergone many modifications in the phylogenesis process to become fully adapted to the human bipedal lifestyle. Many changes in its construction are also shown during individual development. Ontogenesis is uneven because of periods of accelerated growth that are followed by periods where it occurs a lot slower. Therefore research on growth rates of some parameters in feet are widely used in the footwear industry.The purpose of this study was to determine the pace of development of seven parameters of interest in girls between the ages of 1 to 7 years. The research material was a random sample of cross-sectional studies conducted throughout the country, in which a total of 722 girls were tested. Basic characteristics such as the arithmetic mean and standard deviation were calculated as well as the increases in value between age classes and the rate of development (WTR).Conclusions: The highest pace of development of most of the parameters measured in feet occurs in girls of age between 1-2 years, a slowdown is noticed between 3-4 years of age, and again dynamics of development is accelerating in the age of 5. Indicators describing feet are changing in children of age from 1 to 7 years, which means change of foot proportions.
dc.abstract.otherpl
Stopa jest częścią ciała, która przeszła wiele modyfikacji w procesie filogenezy, aby być w pełni przystosowaną do dwunożnego stylu życia człowieka. Również w rozwoju osobniczym zachodzi wiele przemian w jej budowie. Proces ontogenezy przebiega nierównomiernie, ponieważ okresy przyśpieszonego przyrostu następują zamiennie z okresami, gdzie zachodzi on dużo wolniej. Dlatego badania nad tempem przyrostu niektórych parametrów stopy mają szerokie zastosowanie w przemyśle obuwniczym. Celem niniejszej pracy było określenie tempa rozwoju siedmiu parametrów stopy u dziewczynek w przedziale wiekowym od 1 do 7 lat. Materiał badawczy stanowiła losowa próba z badań przekrojowych przeprowadzonych na terenie całego kraju, w których w sumie przebadano 722 dziewczynki. Obliczono podstawowe charakterystyki takie jak średnia arytmetyczna i odchylenia standardowe, wyznaczono również wartości przyrostów pomiędzy klasami wiekowymi oraz wskaźnik tempa rozwoju (WTR). Wnioski: największy przyrost parametrów stopy następuje między 1 a 2 rokiem życia, pomiędzy 3-4 następuje obniżenie tempa przyrostu, kolejny wzrost to wiek 5 lat. Wskaźniki stopy zmieniają się wraz z wiekiem, co świadczy o zmianach w proporcji stopy.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.contributor.authorpl
Bogusz, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.contributor.reviewerpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:35:45Z
dc.date.available
2020-07-14T18:35:45Z
dc.date.submittedpl
2011-10-13
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55246-65811
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170102
dc.subject.enpl
foot ontogenesis bipedal body proportions
dc.subject.otherpl
ontogeneza stopy przyrost parametrów stopy
dc.titlepl
Tempo przyrostu parametrów stopy u dziewcząt.
dc.title.alternativepl
The pace of development of parameters of girls foot
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Poznan
1
Radzionkow
1

No access

No Thumbnail Available