Identyfikacja i pomiar kapitalu intelektualnego zródlem kreowania wartosci przedsiebiorstwa

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to show the potential for value creation in the company associated with the concept of intellectual capital in the current economic environment. In particular, it analyzes the manner and development speed of this concept over the years, its components and measurement methods. The main question that guided the undergone meditations refers to the relevance of the question: how big is the role of intellectual capital in the creation of value for today's organizations and how to identify and measure intangible assets in order to improve their business, competitiveness and overall market situation? As a result of getting into the concept of intellectual capital (both theoretical research and analysis of business practices) the paper distinguishes its most important qualities for improving the functioning of today's organization in the most relevant areas.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie potencjału kreowania wartości w przedsiębiorstwie związanego z koncepcją kapitału intelektualnego w obecnym środowisku ekonomicznym. W szczególności analizie poddany został sposób i szybkość rozwoju tego pojęcia na przestrzeni lat i zachodzących przemian społecznych oraz gospodarczych, budowa jego elementów składowych oraz sposoby dokonywania jego pomiaru. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom odnosi się do istotności badanego zagadnienia: jak wielką rolę pełni kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dzisiejszych organizacji oraz w jaki sposób identyfikacja i pomiar własnych aktywów niematerialnych przekłada się na wzbogacenie ich działalności, poprawę konkurencyjności i sytuacji rynkowej? W wyniku zagłębienia się w koncepcję kapitału intelektualnego(zarówno w badania teoretyczne jak i analizę praktyk przedsiębiorstw) ukazane zostaly najistotniejsze elementy wpływające na poprawę funkcjonowania dzisiejszej organizacji w wielu obszarach działalności.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.authorRoman, Sławomirpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:19:12Z
dc.date.available2020-07-24T17:19:12Z
dc.date.submitted2013-07-02pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-76021-135425pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188708
dc.languagepolpl
dc.subject.enintangible assets - intellectual capital - the measurement of intellectual capital – value creationpl
dc.subject.plaktywa niematerialne – kapitał intelektualny – kreowanie wartości przedsiębiorstwa - pomiar kapitału intelektulnegopl
dc.titleIdentyfikacja i pomiar kapitalu intelektualnego zródlem kreowania wartosci przedsiebiorstwapl
dc.title.alternativeIdentification and measurement of intellectual capital as a source for the creation of corporate valuepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to show the potential for value creation in the company associated with the concept of intellectual capital in the current economic environment. In particular, it analyzes the manner and development speed of this concept over the years, its components and measurement methods. The main question that guided the undergone meditations refers to the relevance of the question: how big is the role of intellectual capital in the creation of value for today's organizations and how to identify and measure intangible assets in order to improve their business, competitiveness and overall market situation? As a result of getting into the concept of intellectual capital (both theoretical research and analysis of business practices) the paper distinguishes its most important qualities for improving the functioning of today's organization in the most relevant areas.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie potencjału kreowania wartości w przedsiębiorstwie związanego z koncepcją kapitału intelektualnego w obecnym środowisku ekonomicznym. W szczególności analizie poddany został sposób i szybkość rozwoju tego pojęcia na przestrzeni lat i zachodzących przemian społecznych oraz gospodarczych, budowa jego elementów składowych oraz sposoby dokonywania jego pomiaru. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom odnosi się do istotności badanego zagadnienia: jak wielką rolę pełni kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dzisiejszych organizacji oraz w jaki sposób identyfikacja i pomiar własnych aktywów niematerialnych przekłada się na wzbogacenie ich działalności, poprawę konkurencyjności i sytuacji rynkowej? W wyniku zagłębienia się w koncepcję kapitału intelektualnego(zarówno w badania teoretyczne jak i analizę praktyk przedsiębiorstw) ukazane zostaly najistotniejsze elementy wpływające na poprawę funkcjonowania dzisiejszej organizacji w wielu obszarach działalności.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.authorpl
Roman, Sławomir
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:19:12Z
dc.date.available
2020-07-24T17:19:12Z
dc.date.submittedpl
2013-07-02
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-76021-135425
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188708
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
intangible assets - intellectual capital - the measurement of intellectual capital – value creation
dc.subject.plpl
aktywa niematerialne – kapitał intelektualny – kreowanie wartości przedsiębiorstwa - pomiar kapitału intelektulnego
dc.titlepl
Identyfikacja i pomiar kapitalu intelektualnego zródlem kreowania wartosci przedsiebiorstwa
dc.title.alternativepl
Identification and measurement of intellectual capital as a source for the creation of corporate value
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Frankfurt am Main
4
Lublin
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available