Podmiotowe korelaty poczucia jakości życia u rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

master
dc.abstract.enThe problem tackled in this thesis is the assessment of a quality of life and its correlates at parents of children with cerebral palsy. The variables for which the relationship has been assessed in correlation to the quality of life are following: Big Five personality traits, a sense of alienation, copies strategies, an evaluation of resources, socio-demographic variables, as well as information on assessment of child’s health with CP.The aim of the study was to find an answer whether there is a substantial correlation between a sense of quality of life at parents of children with CP and specific socio-demographic and intrapsychic variables.The statistical analysis of gained data has shown that socio-demographic variables as well as variables correlated with the state of a child’s health do not correlate substantially with the quality of life. The exception is the age of a child with CP, which correlates with a satisfaction from physical sphere of life (p<0.01; r=0.523) and a satisfaction from social sphere of life (p<0.05; r=0.60). It is worth noticing that, other variables that had been taken into consideration showed a substantial correlation with the sense of quality of life.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy poruszono problem oceny jakości życia oraz jej korelatów u rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zmienne, których związek został zweryfikowany w stosunku do jakości życia to: cechy osobowości w ujęciu wielkiej piątki, poczucie alienacji, strategie radzenia sobie, ocena zasobów, zmienne socjodemograficzne, a także informacje o stanie zdrowia dziecka z MPDz. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy występuje istotna korelacja pomiędzy poczuciem jakości życia u rodziców dzieci z MPDz, a poszczególnymi zmiennymi socjodemograficznymi oraz intrapsychicznymi. Analizy statystyczne uzyskanych danych wykazały, że zmienne socjodemograficzne oraz zmienne związane ze stanem zdrowia dziecka nie korelują w sposób istotny z jakością życia. Wyjątek stanowi wiek dziecka z MPDz, który koreluje z zadowoleniem rodzica z dziedziny fizycznej (p<0,01; r=0,523), i z zadowoleniem z dziedziny społecznej (p<0,05; r=0,360). Warto zauważyć, że pozostałe zmienne brane pod uwagę w badaniu wykazały istotne korelacje z poczuciem jakości życia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.contributor.authorWójciak, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:00:01Z
dc.date.available2020-07-24T10:00:01Z
dc.date.submitted2012-09-12pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-68729-132549pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181934
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality of life, cerebral palsy, parents, disability, sense of alienationpl
dc.subject.pljakość życia, mózgowe porażenie dziecięce, rodzice, niepełnosprawność, poczucie alienacjipl
dc.titlePodmiotowe korelaty poczucia jakości życia u rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.pl
dc.title.alternativeSubjective correlates of senses of a quality of life at parents of children with cerebral palsy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The problem tackled in this thesis is the assessment of a quality of life and its correlates at parents of children with cerebral palsy. The variables for which the relationship has been assessed in correlation to the quality of life are following: Big Five personality traits, a sense of alienation, copies strategies, an evaluation of resources, socio-demographic variables, as well as information on assessment of child’s health with CP.The aim of the study was to find an answer whether there is a substantial correlation between a sense of quality of life at parents of children with CP and specific socio-demographic and intrapsychic variables.The statistical analysis of gained data has shown that socio-demographic variables as well as variables correlated with the state of a child’s health do not correlate substantially with the quality of life. The exception is the age of a child with CP, which correlates with a satisfaction from physical sphere of life (p<0.01; r=0.523) and a satisfaction from social sphere of life (p<0.05; r=0.60). It is worth noticing that, other variables that had been taken into consideration showed a substantial correlation with the sense of quality of life.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy poruszono problem oceny jakości życia oraz jej korelatów u rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zmienne, których związek został zweryfikowany w stosunku do jakości życia to: cechy osobowości w ujęciu wielkiej piątki, poczucie alienacji, strategie radzenia sobie, ocena zasobów, zmienne socjodemograficzne, a także informacje o stanie zdrowia dziecka z MPDz. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy występuje istotna korelacja pomiędzy poczuciem jakości życia u rodziców dzieci z MPDz, a poszczególnymi zmiennymi socjodemograficznymi oraz intrapsychicznymi. Analizy statystyczne uzyskanych danych wykazały, że zmienne socjodemograficzne oraz zmienne związane ze stanem zdrowia dziecka nie korelują w sposób istotny z jakością życia. Wyjątek stanowi wiek dziecka z MPDz, który koreluje z zadowoleniem rodzica z dziedziny fizycznej (p<0,01; r=0,523), i z zadowoleniem z dziedziny społecznej (p<0,05; r=0,360). Warto zauważyć, że pozostałe zmienne brane pod uwagę w badaniu wykazały istotne korelacje z poczuciem jakości życia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.contributor.authorpl
Wójciak, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:00:01Z
dc.date.available
2020-07-24T10:00:01Z
dc.date.submittedpl
2012-09-12
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-68729-132549
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181934
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality of life, cerebral palsy, parents, disability, sense of alienation
dc.subject.plpl
jakość życia, mózgowe porażenie dziecięce, rodzice, niepełnosprawność, poczucie alienacji
dc.titlepl
Podmiotowe korelaty poczucia jakości życia u rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
dc.title.alternativepl
Subjective correlates of senses of a quality of life at parents of children with cerebral palsy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Gdansk
8
Szczecin
4
Krakow
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Katowice
1
Lodz
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available