Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie

master
dc.abstract.enThe main issue of MA thesis is development of Cracow’s business tourism. The mainpurpose is an analysis of business infrastructure in Cracow, indication of vital problems andestimation quality of Cracow’s hotels service . Business tourism means every kind of activityconected with work. Nowadays, this segment of tourism, becomes more and more popular,especially in big cities, like Cracow, so that’s why te goverment of town tries to do its best, toimprove development possibilities. The MA thesis based on database reports, articles frombusiness press, science and elektronic publications.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy są perspektywy rozwoju turystyki biznesowej wKrakowie. Celem pracy była analiza zasobów krakowskiej infrastruktury biznesowej,określenie największych problemów miasta w kwestii organizacji przemysłu spotkań orazocena jakości świadczonych usług w krakowskich obiektach szkoleniowo – konferencyjnych.Turystyka biznesowa jest generującym najwyższe dochody i jednym z najszybciejrozwijających się segmentów turystyki. Także i władze Krakowa, miasta doświadczonego wobsłudze turystów, próbują wspierać w swych działaniach firmy organizujące spotkaniabiznesowe, szczególnie te o dużej randze, gdyż wpływają one pozytywnie na prestiż samegomiasta. Podstawowymi źródłami danych były raporty Polskiej Organizacji Turystyki, pozycjeksiążkowe, źródła Internetowe oraz badania własne przeprowadzone wśród tzw. turystówbiznesowych, przebywających w Krakowie w podróży służbowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorGrabowska, Grażynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:26:29Z
dc.date.available2020-07-24T12:26:29Z
dc.date.submitted2012-10-15pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-71054-82540pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184151
dc.languagepolpl
dc.subject.enbusiness travel – business tourism – MICEpl
dc.subject.plTURYSTYKA BIZNESOWA - PRZEMYSŁ SPOTKAŃ - PODRÓŻESŁUŻBOWEpl
dc.titlePerspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowiepl
dc.title.alternativeDevelopment of business tourism in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main issue of MA thesis is development of Cracow’s business tourism. The mainpurpose is an analysis of business infrastructure in Cracow, indication of vital problems andestimation quality of Cracow’s hotels service . Business tourism means every kind of activityconected with work. Nowadays, this segment of tourism, becomes more and more popular,especially in big cities, like Cracow, so that’s why te goverment of town tries to do its best, toimprove development possibilities. The MA thesis based on database reports, articles frombusiness press, science and elektronic publications.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy są perspektywy rozwoju turystyki biznesowej wKrakowie. Celem pracy była analiza zasobów krakowskiej infrastruktury biznesowej,określenie największych problemów miasta w kwestii organizacji przemysłu spotkań orazocena jakości świadczonych usług w krakowskich obiektach szkoleniowo – konferencyjnych.Turystyka biznesowa jest generującym najwyższe dochody i jednym z najszybciejrozwijających się segmentów turystyki. Także i władze Krakowa, miasta doświadczonego wobsłudze turystów, próbują wspierać w swych działaniach firmy organizujące spotkaniabiznesowe, szczególnie te o dużej randze, gdyż wpływają one pozytywnie na prestiż samegomiasta. Podstawowymi źródłami danych były raporty Polskiej Organizacji Turystyki, pozycjeksiążkowe, źródła Internetowe oraz badania własne przeprowadzone wśród tzw. turystówbiznesowych, przebywających w Krakowie w podróży służbowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Grabowska, Grażyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:26:29Z
dc.date.available
2020-07-24T12:26:29Z
dc.date.submittedpl
2012-10-15
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-71054-82540
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184151
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
business travel – business tourism – MICE
dc.subject.plpl
TURYSTYKA BIZNESOWA - PRZEMYSŁ SPOTKAŃ - PODRÓŻESŁUŻBOWE
dc.titlepl
Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie
dc.title.alternativepl
Development of business tourism in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Frankfurt am Main
7
Bratislava
4
Poznan
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Kielce
1
Krakow
1
Lodz
1
Rzeszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available