Ocena ryzyka zawodowego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis describes process and results of risk assessment at the Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics. The assessment was conducted in accordance with guidelines of the norm PN–N–18002:2011, and consisted of the following phases: gathering information regarding laboratories of the Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, identification of possible occupational hazards, determination of security measures already implemented, and the analysis and risk assessment in these laboratories. Risk level was determined for the groups of hazards (biological, chemical, physical – radiation, hazardous factors), and based on the severity of effects these hazards and the probability of their occurrence in laboratories. Risk assessment at the Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics showed, that the level of occupational risk in the laboratories is small or medium(depending on the groups of hazards).pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przedstawiono przebieg i wyniki oceny ryzyka zawodowego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków. Ocena ta została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi normy PN–N–18002:2011 i składała się z następujących etapów: zgromadzenia informacji dot. pracowni znajdujących się w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków, identyfikacji możliwych zagrożeń, określenia już zastosowanych środków bezpieczeństwa, oraz analizy i oceny ryzyka w tych pracowniach. Poziom ryzyka zawodowego określano dla danych grup zagrożeń (zagrożenia biologiczne, chemiczne, fizyczne – promieniowanie, czynniki niebezpieczne urazowe), na podstawie ciężkości skutków tych zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia w pracowniach. Ocena ryzyka zawodowego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków wykazała, iż poziom ryzyka w pracowniach jest mały lub średni w zależności od grupy zagrożeń (na żadnym stanowisku nie stwierdzono dużego ryzyka zawodowego).pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorJuszkiewicz, Adam - 128571 pl
dc.contributor.authorLenart, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.reviewerJuszkiewicz, Adam - 128571 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:41:29Z
dc.date.available2020-07-23T23:41:29Z
dc.date.submitted2012-07-02pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-65408-119145pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178924
dc.languagepolpl
dc.subject.enOccupational risk assessment, JCETpl
dc.subject.plocena ryzyka zawodowego, JCETpl
dc.titleOcena ryzyka zawodowego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków.pl
dc.title.alternativeOccupational risk assessment in Jagiellonian Centre for Experimental Therapeuticspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis describes process and results of risk assessment at the Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics. The assessment was conducted in accordance with guidelines of the norm PN–N–18002:2011, and consisted of the following phases: gathering information regarding laboratories of the Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, identification of possible occupational hazards, determination of security measures already implemented, and the analysis and risk assessment in these laboratories. Risk level was determined for the groups of hazards (biological, chemical, physical – radiation, hazardous factors), and based on the severity of effects these hazards and the probability of their occurrence in laboratories. Risk assessment at the Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics showed, that the level of occupational risk in the laboratories is small or medium(depending on the groups of hazards).
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przedstawiono przebieg i wyniki oceny ryzyka zawodowego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków. Ocena ta została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi normy PN–N–18002:2011 i składała się z następujących etapów: zgromadzenia informacji dot. pracowni znajdujących się w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków, identyfikacji możliwych zagrożeń, określenia już zastosowanych środków bezpieczeństwa, oraz analizy i oceny ryzyka w tych pracowniach. Poziom ryzyka zawodowego określano dla danych grup zagrożeń (zagrożenia biologiczne, chemiczne, fizyczne – promieniowanie, czynniki niebezpieczne urazowe), na podstawie ciężkości skutków tych zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia w pracowniach. Ocena ryzyka zawodowego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków wykazała, iż poziom ryzyka w pracowniach jest mały lub średni w zależności od grupy zagrożeń (na żadnym stanowisku nie stwierdzono dużego ryzyka zawodowego).
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Juszkiewicz, Adam - 128571
dc.contributor.authorpl
Lenart, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.reviewerpl
Juszkiewicz, Adam - 128571
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:41:29Z
dc.date.available
2020-07-23T23:41:29Z
dc.date.submittedpl
2012-07-02
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-65408-119145
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178924
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Occupational risk assessment, JCET
dc.subject.plpl
ocena ryzyka zawodowego, JCET
dc.titlepl
Ocena ryzyka zawodowego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków.
dc.title.alternativepl
Occupational risk assessment in Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Warsaw
4
Pabianice
2
Skoczow
2
Bialystok
1
Dublin
1
Gdynia
1
Kazimierza Wielka
1
Krakow
1
Legnica
1

No access

No Thumbnail Available