Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? : wersje językowe podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego

2016
book section
article
dc.abstract.plOpracowanie poświęcone jest podręcznikom do nauki języka polskiego jako obcego, które zawierają tłumaczenia na obce języki. Zamieszczono w nim bibliografię książek, w których znajdują się fragmenty uwzględniające język rodzimy użytkowników (J1) - od tłumaczenia tekstów lekcyjnych i wykładów gramatyki polskiej, po podawanie stosownych instrukcji i poleceń do ćwiczeń. Wśród podręczników znajdują się pozycje adresowane do poszczególnych nacji językowych. W opracowaniu przytoczone zostały także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczących się języka polskiego na temat ich zapotrzebowania na tłumaczenia w podręcznikach, z których przyszło im korzystać. Wyniki ankiet wskazują na istniejącą potrzebę uwzględnienia tłumaczeń w podręcznikach, szczególnie dla osób uczących się na niższych poziomach.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świeciepl
dc.contributor.authorSzelc-Mays, Magdalena - 132227 pl
dc.contributor.editorLipińska, Ewa - 129979 pl
dc.contributor.editorSeretny, Anna - 131831 pl
dc.date.accessioned2017-04-21T11:05:41Z
dc.date.available2017-04-21T11:05:41Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess48
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 221pl
dc.description.physical209-221pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.seriesBiblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka
dc.description.seriesnumbert. 12
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-7638-772-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / Spl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39579
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Księgarnia Akademickapl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.entextbookspl
dc.subject.enlanguage of userspl
dc.subject.enranslationpl
dc.subject.enusers’ preferencespl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleTłumaczyć czy nie tłumaczyć? : wersje językowe podręczników do nauczania języka polskiego jako obcegopl
dc.title.alternativeTo translate or not to translate? : handbooks for teaching Polish as foreign language for particular language userspl
dc.title.containerTłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym : monografia zbiorowapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Opracowanie poświęcone jest podręcznikom do nauki języka polskiego jako obcego, które zawierają tłumaczenia na obce języki. Zamieszczono w nim bibliografię książek, w których znajdują się fragmenty uwzględniające język rodzimy użytkowników (J1) - od tłumaczenia tekstów lekcyjnych i wykładów gramatyki polskiej, po podawanie stosownych instrukcji i poleceń do ćwiczeń. Wśród podręczników znajdują się pozycje adresowane do poszczególnych nacji językowych. W opracowaniu przytoczone zostały także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczących się języka polskiego na temat ich zapotrzebowania na tłumaczenia w podręcznikach, z których przyszło im korzystać. Wyniki ankiet wskazują na istniejącą potrzebę uwzględnienia tłumaczeń w podręcznikach, szczególnie dla osób uczących się na niższych poziomach.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
dc.contributor.authorpl
Szelc-Mays, Magdalena - 132227
dc.contributor.editorpl
Lipińska, Ewa - 129979
dc.contributor.editorpl
Seretny, Anna - 131831
dc.date.accessioned
2017-04-21T11:05:41Z
dc.date.available
2017-04-21T11:05:41Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
48
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 221
dc.description.physicalpl
209-221
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.series
Biblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka
dc.description.seriesnumber
t. 12
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-7638-772-7
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / S
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39579
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Księgarnia Akademicka
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
textbooks
dc.subject.enpl
language of users
dc.subject.enpl
ranslation
dc.subject.enpl
users’ preferences
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? : wersje językowe podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego
dc.title.alternativepl
To translate or not to translate? : handbooks for teaching Polish as foreign language for particular language users
dc.title.containerpl
Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym : monografia zbiorowa
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
szelc-mays_tlumaczyc_czy_nie_tlumaczyc_2016.pdf
6
szelc-mays_tlumaczyc_czy_nie_tlumaczyc_2016.odt
5