Mobilizacja społeczna wobec problemu stereotypizacji związanej z płcią na uczelniach wyższych na podstawie programu "Dziewczyny na Politechniki"

master
dc.abstract.enThis paper discusses the problem of gender stereotypes in higher education institutions. Reflection covers both, the situation of women in technical fields as well as men in humanities, with particular emphasis on social work. Preliminary considerations concern the origins of gender stereotypes. The problem is presented from the perspective of biological sciences, cultural and social discourse and feminism. In this paper I accept the thesis, that all of these above, influence the formation and validation of schematic thinking about women and men. The program "Girls on Polytechnics" is also discussed. It is classified as a new social movement, and its idea is shown in the context of assumptions corresponding with these movements. Another important part is to discuss interviews with a selected group of respondents, related to technical universities. Their responses address issues of general knowledge about stereotypes, the relation to gender stereotypes in school education, the occurrence of this phenomenon in the workplace. A separate topic is a subjective evaluation of the program "Girls on Polytechnics", which they provided. Throughout the work, the problem is linked to the reflection on the lack of men in the field of social work.The most important on this issue is to examine the potential need to increase male participation in the helping professions.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy zostaje omówiony problem funkcjonowania stereotypów płci na uczelniach wyższych. Refleksja obejmuje zarówno sytuację kobiet na kierunkach technicznych, jak też mężczyzn na studiach humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej. Rozważania wstępne dotyczą źródeł powstawania stereotypów płci. Problem przedstawiony zostaje z perspektywy nauk biologicznych, dyskursu kulturowo-społecznego oraz nurtów feministycznych. Przyjmuję w niniejszej pracy tezę, iż wszystkie powyższe impulsy wpływają na powstawanie oraz utwierdzanie schematycznego myślenia o kobietach oraz mężczyznach. W dalszej kolejności omówiony zostaje program "Dziewczyny na Politechniki". Sklasyfikowany zostaje jako nowy ruch społeczny, a jego idea ukazana jest w kontekście założeń odpowiadających tym ruchom. Ważnym elementem jest również omówienie wywiadów, przeprowadzonych na wybranej grupie respondentów, związanej z uczelniami technicznymi. Ich odpowiedzi dotyczą kwestii ogólnej wiedzy o stereotypach, stosunku do stereotypów płci w edukacji szkolnej oraz wyższej, występowania tego zjawiska w pracy zawodowej. Osobny wątek stanowi subiektywna ocena programu "Dziewczyny na Politechniki", jakiej dokonali badani. Przez całą pracę, omawiany problem łączy się z refleksją o braku mężczyzn w dziedzinie pracy socjalnej. Najistotniejszym wątkiem jest w tej kwestii ustalenie potencjalnej potrzeby odnośnie zwiększenia udziału płci męskiej w zawodach pomocowych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Piotrpl
dc.contributor.advisorGorlach, Krzysztof - 128120 pl
dc.contributor.authorWaszczuk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNowak, Piotrpl
dc.contributor.reviewerGorlach, Krzysztof - 128120 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:04:28Z
dc.date.available2020-07-27T07:04:28Z
dc.date.submitted2017-10-27pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-114637-163670pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220012
dc.languagepolpl
dc.subject.enGender stereotypes, new social movements, social work, social mobilization, gender, male social work, technical studiespl
dc.subject.plstereotypy płci, nowe ruchy społeczne, praca socjalna, mobilizacja społeczna, gender, męska praca socjalna, studia technicznepl
dc.titleMobilizacja społeczna wobec problemu stereotypizacji związanej z płcią na uczelniach wyższych na podstawie programu "Dziewczyny na Politechniki"pl
dc.title.alternativeSocial mobilization against gender stereotypes in higher education institutions following the "Girls for Polytechnic" programpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses the problem of gender stereotypes in higher education institutions. Reflection covers both, the situation of women in technical fields as well as men in humanities, with particular emphasis on social work. Preliminary considerations concern the origins of gender stereotypes. The problem is presented from the perspective of biological sciences, cultural and social discourse and feminism. In this paper I accept the thesis, that all of these above, influence the formation and validation of schematic thinking about women and men. The program "Girls on Polytechnics" is also discussed. It is classified as a new social movement, and its idea is shown in the context of assumptions corresponding with these movements. Another important part is to discuss interviews with a selected group of respondents, related to technical universities. Their responses address issues of general knowledge about stereotypes, the relation to gender stereotypes in school education, the occurrence of this phenomenon in the workplace. A separate topic is a subjective evaluation of the program "Girls on Polytechnics", which they provided. Throughout the work, the problem is linked to the reflection on the lack of men in the field of social work.The most important on this issue is to examine the potential need to increase male participation in the helping professions.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy zostaje omówiony problem funkcjonowania stereotypów płci na uczelniach wyższych. Refleksja obejmuje zarówno sytuację kobiet na kierunkach technicznych, jak też mężczyzn na studiach humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej. Rozważania wstępne dotyczą źródeł powstawania stereotypów płci. Problem przedstawiony zostaje z perspektywy nauk biologicznych, dyskursu kulturowo-społecznego oraz nurtów feministycznych. Przyjmuję w niniejszej pracy tezę, iż wszystkie powyższe impulsy wpływają na powstawanie oraz utwierdzanie schematycznego myślenia o kobietach oraz mężczyznach. W dalszej kolejności omówiony zostaje program "Dziewczyny na Politechniki". Sklasyfikowany zostaje jako nowy ruch społeczny, a jego idea ukazana jest w kontekście założeń odpowiadających tym ruchom. Ważnym elementem jest również omówienie wywiadów, przeprowadzonych na wybranej grupie respondentów, związanej z uczelniami technicznymi. Ich odpowiedzi dotyczą kwestii ogólnej wiedzy o stereotypach, stosunku do stereotypów płci w edukacji szkolnej oraz wyższej, występowania tego zjawiska w pracy zawodowej. Osobny wątek stanowi subiektywna ocena programu "Dziewczyny na Politechniki", jakiej dokonali badani. Przez całą pracę, omawiany problem łączy się z refleksją o braku mężczyzn w dziedzinie pracy socjalnej. Najistotniejszym wątkiem jest w tej kwestii ustalenie potencjalnej potrzeby odnośnie zwiększenia udziału płci męskiej w zawodach pomocowych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Piotr
dc.contributor.advisorpl
Gorlach, Krzysztof - 128120
dc.contributor.authorpl
Waszczuk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Piotr
dc.contributor.reviewerpl
Gorlach, Krzysztof - 128120
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:04:28Z
dc.date.available
2020-07-27T07:04:28Z
dc.date.submittedpl
2017-10-27
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-114637-163670
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220012
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gender stereotypes, new social movements, social work, social mobilization, gender, male social work, technical studies
dc.subject.plpl
stereotypy płci, nowe ruchy społeczne, praca socjalna, mobilizacja społeczna, gender, męska praca socjalna, studia techniczne
dc.titlepl
Mobilizacja społeczna wobec problemu stereotypizacji związanej z płcią na uczelniach wyższych na podstawie programu "Dziewczyny na Politechniki"
dc.title.alternativepl
Social mobilization against gender stereotypes in higher education institutions following the "Girls for Polytechnic" program
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Czarnkow
1
Ledziny
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available