Relacja pomiędzy absolutnym a względnym wymiarem rzeczywistości w klasycznych Upaniszadach

2018
journal article
article
dc.abstract.otherPowyższy problem jest przedstawiony na przykładzie wybranych kanonicznych Upaniszad. Punktem wyjścia analizy jest fragment z upaniszady Mundaka (2.2.8): "ujrzano go [brahmana], w tym co wyższe (para) i w tym, co (niższe)". I właśnie potraktowanie łącznie absolutnego i względnego wymiaru rzeczywistości - co jest niezwykle rzadkie w tekstach kanonu - wymaga według mnie dogłębnej analizy. W badanych tekstach wymiary rzeczywistości para/apara są ściśle skorelowane ze stanami świadomości, w których są doświadczane. Prezentowane rozważania zatem również dotyczą tego, czy wszyscy praktykujący jogę zawsze mówili o doświadczeniach czterech stanów świadomości. Przedstawiam, jakimi terminami w tekście denotowane są wymiary para i apara, i czy tekst nie wskazuje jednak na ich hierarchię, a jeżeli tak, to w jakich kontekstach i ze względu na co. Odwołuję się do tych Upaniszad kanonu, które przynależą do linii Atharwawedy, czyli do Praśny, Mundaki i Mandukji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacjipl
dc.contributor.authorKudelska, Marta - 102581 pl
dc.date.accession2018-08-31pl
dc.date.accessioned2018-08-31T11:18:05Z
dc.date.available2018-08-31T11:18:05Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 16pl
dc.description.number56pl
dc.description.physical1-16pl
dc.description.points15pl
dc.description.publication0,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.13153/diam.1203pl
dc.identifier.eissn1733-5566pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56563
dc.identifier.weblinkhttp://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/1203/889pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.plUpaniszadypl
dc.subject.plPraśnapl
dc.subject.plMundakapl
dc.subject.plMandukjapl
dc.subject.pljogapl
dc.subject.plpranajamapl
dc.subject.plwiedza wyższa - parapl
dc.subject.plwiedza niższa - aparapl
dc.subject.plstany świadomościpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRelacja pomiędzy absolutnym a względnym wymiarem rzeczywistości w klasycznych Upaniszadachpl
dc.title.alternativeRelations between an absolute and relative dimension of reality in classical Upanishadspl
dc.title.journalDiametrospl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
Powyższy problem jest przedstawiony na przykładzie wybranych kanonicznych Upaniszad. Punktem wyjścia analizy jest fragment z upaniszady Mundaka (2.2.8): "ujrzano go [brahmana], w tym co wyższe (para) i w tym, co (niższe)". I właśnie potraktowanie łącznie absolutnego i względnego wymiaru rzeczywistości - co jest niezwykle rzadkie w tekstach kanonu - wymaga według mnie dogłębnej analizy. W badanych tekstach wymiary rzeczywistości para/apara są ściśle skorelowane ze stanami świadomości, w których są doświadczane. Prezentowane rozważania zatem również dotyczą tego, czy wszyscy praktykujący jogę zawsze mówili o doświadczeniach czterech stanów świadomości. Przedstawiam, jakimi terminami w tekście denotowane są wymiary para i apara, i czy tekst nie wskazuje jednak na ich hierarchię, a jeżeli tak, to w jakich kontekstach i ze względu na co. Odwołuję się do tych Upaniszad kanonu, które przynależą do linii Atharwawedy, czyli do Praśny, Mundaki i Mandukji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
dc.contributor.authorpl
Kudelska, Marta - 102581
dc.date.accessionpl
2018-08-31
dc.date.accessioned
2018-08-31T11:18:05Z
dc.date.available
2018-08-31T11:18:05Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 16
dc.description.numberpl
56
dc.description.physicalpl
1-16
dc.description.pointspl
15
dc.description.publicationpl
0,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.13153/diam.1203
dc.identifier.eissnpl
1733-5566
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56563
dc.identifier.weblinkpl
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/1203/889
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.plpl
Upaniszady
dc.subject.plpl
Praśna
dc.subject.plpl
Mundaka
dc.subject.plpl
Mandukja
dc.subject.plpl
joga
dc.subject.plpl
pranajama
dc.subject.plpl
wiedza wyższa - para
dc.subject.plpl
wiedza niższa - apara
dc.subject.plpl
stany świadomości
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Relacja pomiędzy absolutnym a względnym wymiarem rzeczywistości w klasycznych Upaniszadach
dc.title.alternativepl
Relations between an absolute and relative dimension of reality in classical Upanishads
dc.title.journalpl
Diametros
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Zabrze
1
Downloads
kudelska_ relacja_ pomiedzy_ absolutnym_a_wzglednym_2018.pdf
6