Bezpieczeństwo danych osobowych a rozwój digitalizacji w zarządzaniu i funkcjonowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to analyze the impact of digitalization on the management and functioning of independent public healthcare institutions and to evaluate the influence of the digitization process on the security of patients' personal data, based on the opinions of employees from selected facilities. The study was conducted with the participation of people working in independent public healthcare institutions and medical students who, in their work, internships, or practice in independent public healthcare institutions, encountered medical data in electronic form. The conclusions from the study indicate that the digitization of medical data brings benefits for both medical staff and patients. Nevertheless, the management and functioning of healthcare facilities require continuous improvement of security systems and raising the competence and awareness of staff. All this is to ensure the proper protection of patients' personal data in times of dynamicdevelopment of digital technologies.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza wpływu digitalizacji na zarządzanie i funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz ocena wpływu procesu cyfryzacji na bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów, w oparciu o opinie pracowników wybranych placówek. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem osób pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz studentów kierunków medycznych, którzy w swojej pracy, świadczonym stażu czy praktykach w SPZOZ mieli styczność z danymi medycznymi w postaci elektronicznej. Wnioski z badania wskazują, że cyfryzacja danych medycznych niesie ze sobą korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Niemniej jednak, zarządzanie i funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej wymaga ciągłego ulepszania systemów bezpieczeństwa oraz podnoszenia kompetencji i świadomości personelu. Wszystko po to, aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych pacjentów w czasach dynamicznego rozwojutechnologii cyfrowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorMrowiec, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.date.accessioned2023-06-30T21:32:00Z
dc.date.available2023-06-30T21:32:00Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-164493-310612pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313324
dc.languagepolpl
dc.subject.enDIGITALIZATION IN HEALTHCARE — INDEPENDENT PUBLIC HEALTHCARE INSTITUTIONS — PERSONAL DATA SECURITYpl
dc.subject.plBEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH — CYFRYZACJA W OCHRONIE ZDROWIA — SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJpl
dc.titleBezpieczeństwo danych osobowych a rozwój digitalizacji w zarządzaniu i funkcjonowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejpl
dc.title.alternativePersonal Data Security and the Development of Digitization in the Management and Operation of Independent Public Healthcare Institutionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to analyze the impact of digitalization on the management and functioning of independent public healthcare institutions and to evaluate the influence of the digitization process on the security of patients' personal data, based on the opinions of employees from selected facilities. The study was conducted with the participation of people working in independent public healthcare institutions and medical students who, in their work, internships, or practice in independent public healthcare institutions, encountered medical data in electronic form. The conclusions from the study indicate that the digitization of medical data brings benefits for both medical staff and patients. Nevertheless, the management and functioning of healthcare facilities require continuous improvement of security systems and raising the competence and awareness of staff. All this is to ensure the proper protection of patients' personal data in times of dynamicdevelopment of digital technologies.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza wpływu digitalizacji na zarządzanie i funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz ocena wpływu procesu cyfryzacji na bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów, w oparciu o opinie pracowników wybranych placówek. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem osób pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz studentów kierunków medycznych, którzy w swojej pracy, świadczonym stażu czy praktykach w SPZOZ mieli styczność z danymi medycznymi w postaci elektronicznej. Wnioski z badania wskazują, że cyfryzacja danych medycznych niesie ze sobą korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Niemniej jednak, zarządzanie i funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej wymaga ciągłego ulepszania systemów bezpieczeństwa oraz podnoszenia kompetencji i świadomości personelu. Wszystko po to, aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych pacjentów w czasach dynamicznego rozwojutechnologii cyfrowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Mrowiec, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.date.accessioned
2023-06-30T21:32:00Z
dc.date.available
2023-06-30T21:32:00Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-164493-310612
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313324
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DIGITALIZATION IN HEALTHCARE — INDEPENDENT PUBLIC HEALTHCARE INSTITUTIONS — PERSONAL DATA SECURITY
dc.subject.plpl
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH — CYFRYZACJA W OCHRONIE ZDROWIA — SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
dc.titlepl
Bezpieczeństwo danych osobowych a rozwój digitalizacji w zarządzaniu i funkcjonowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
dc.title.alternativepl
Personal Data Security and the Development of Digitization in the Management and Operation of Independent Public Healthcare Institutions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Gdansk
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections