Human rights violation in territory of occupied Crimea and Donbas and during war in Ukraine

licenciate
dc.abstract.enIn 2014, Russian armed forces illegally annexed Crimea and supported separatists to gain control over part of Donetsk and Luhansk oblasts. Over the last 8 years the situation with human rights got worse in occupied Crimea and territories of Donetsk and Luhansk oblasts. There have been cases of violations of human rights like: unjustified arrests, suppression of freedom of speech and opinion, torture, discrimination based on national and religious basis just to name a few. For many citizens of Russia and inhabitants of occupied territories, the violation was justified by an external threat - the West, Ukraine and pro-Ukrainian activists. For the past 8 years the anti-Ukrainian narrative including denying of existence of Ukrainian, call for violence, militarisation of youth and society in general. In Russian media, one can see a common narrative about one Slavic nation that includes Ukrainians, Russians and Belarusians, and how territory of modern Ukraine is a part of Russian historic lands. At the same time, Russian force structures were suppressing opposition and pro-Ukrainian activists that mostly consisted of Crimean Tatars. Many Crimean Tatars were arrested without real evidence and based on fake charges. All of that have led to the second Russian invasion of Ukraine on February 24th, 2022. While Russia is hiding behind the terms of "Special Military Operation", "Demilitarisation" and "Denazification", we can clearly see Russia's intentions behind the war - direct control over Ukraine, expansion of territory, and suppression of Ukrainian identity. Russia's invasion of Ukraine is far from being over, but it is important to collect facts and document violation of treaties, war crimes, and human rights violations committed since 2014.pl
dc.abstract.plW 2014 r. rosyjskie siły zbrojne nielegalnie anektowały Krym i wspierały separatystów w przejęciu kontroli nad częścią obwodów donieckiego i ługańskiego. W ciągu ostatnich 8 lat sytuacja w zakresie praw człowieka pogorszyła się na okupowanym Krymie oraz na terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.Zdarzały się przypadki łamania praw człowieka, takie jak: nieuzasadnione aresztowania, ograniczanie wolności słowa i opinii, tortury, dyskryminacja na tle narodowościowym i religijnym, żeby wymienić tylko kilka. Dla wielu obywateli Rosji i mieszkańców terytoriów okupowanych naruszenie to było uzasadnione zagrożeniem zewnętrznym – Zachodem, Ukrainą i działaczami proukraińskimi.Od 8 lat antyukraińska narracja obejmująca negowanie istnienia ukraińskiego, nawoływania do przemocy, militaryzacji młodzieży i społeczeństwa w ogóle. W rosyjskich mediach można dostrzec powszechną narrację o jednym słowiańskim narodzie, w skład którego wchodzą Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini oraz o tym, jak terytorium współczesnej Ukrainy jest częścią rosyjskich ziem historycznych.Jednocześnie rosyjskie struktury siłowe tłumiły opozycję i działaczy proukraińskich, w większości składających się z Tatarów Krymskich. Wielu Tatarów krymskich aresztowano bez prawdziwych dowodów i na podstawie fałszywych zarzutów.Wszystko to doprowadziło do drugiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Podczas gdy Rosja ukrywa się za terminami „Specjalnej Operacji Wojskowej”, „Demilitaryzacji” i „Denazyfikacji”, wyraźnie widać intencje Rosji stojące za tą wojną – bezpośrednia kontrola nad Ukrainą, ekspansja terytorium i tłumienie tożsamości ukraińskiej.Inwazja Rosji na Ukrainę jeszcze się nie skończyła, ale ważne jest, aby zebrać fakty i udokumentować naruszenia traktatów, zbrodnie wojenne i naruszenia praw człowieka popełnione od 2014 roku.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorTacik, Przemysławpl
dc.contributor.authorGnap, Danylopl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTacik, Przemysławpl
dc.contributor.reviewerKamarad, Ewapl
dc.date.accessioned2022-07-21T21:55:29Z
dc.date.available2022-07-21T21:55:29Z
dc.date.submitted2022-07-15pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-161280-280627pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297723
dc.languageengpl
dc.subject.enWar in Ukraine, Ukraine, Russia, Human Rights, United Nations, ECHR, ECtHR, Crimea, Donbas, Torture, War Crimes, Invasion, Occupation, Separatistspl
dc.subject.plWojna w Ukrainie, Ukraina, Rosja, Organizacja Narodów Zjednoczonych, ETPC, EKPC, Krym, Donbas, Tortura, Przestępstwa wojenne, Inwazja, Okupacja, Separatyścipl
dc.titleHuman rights violation in territory of occupied Crimea and Donbas and during war in Ukrainepl
dc.title.alternativeŁamanie praw człowieka na terytorium okupowanego Krymu i Donbasu oraz podczas wojny w Ukrainiepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In 2014, Russian armed forces illegally annexed Crimea and supported separatists to gain control over part of Donetsk and Luhansk oblasts. Over the last 8 years the situation with human rights got worse in occupied Crimea and territories of Donetsk and Luhansk oblasts. There have been cases of violations of human rights like: unjustified arrests, suppression of freedom of speech and opinion, torture, discrimination based on national and religious basis just to name a few. For many citizens of Russia and inhabitants of occupied territories, the violation was justified by an external threat - the West, Ukraine and pro-Ukrainian activists. For the past 8 years the anti-Ukrainian narrative including denying of existence of Ukrainian, call for violence, militarisation of youth and society in general. In Russian media, one can see a common narrative about one Slavic nation that includes Ukrainians, Russians and Belarusians, and how territory of modern Ukraine is a part of Russian historic lands. At the same time, Russian force structures were suppressing opposition and pro-Ukrainian activists that mostly consisted of Crimean Tatars. Many Crimean Tatars were arrested without real evidence and based on fake charges. All of that have led to the second Russian invasion of Ukraine on February 24th, 2022. While Russia is hiding behind the terms of "Special Military Operation", "Demilitarisation" and "Denazification", we can clearly see Russia's intentions behind the war - direct control over Ukraine, expansion of territory, and suppression of Ukrainian identity. Russia's invasion of Ukraine is far from being over, but it is important to collect facts and document violation of treaties, war crimes, and human rights violations committed since 2014.
dc.abstract.plpl
W 2014 r. rosyjskie siły zbrojne nielegalnie anektowały Krym i wspierały separatystów w przejęciu kontroli nad częścią obwodów donieckiego i ługańskiego. W ciągu ostatnich 8 lat sytuacja w zakresie praw człowieka pogorszyła się na okupowanym Krymie oraz na terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.Zdarzały się przypadki łamania praw człowieka, takie jak: nieuzasadnione aresztowania, ograniczanie wolności słowa i opinii, tortury, dyskryminacja na tle narodowościowym i religijnym, żeby wymienić tylko kilka. Dla wielu obywateli Rosji i mieszkańców terytoriów okupowanych naruszenie to było uzasadnione zagrożeniem zewnętrznym – Zachodem, Ukrainą i działaczami proukraińskimi.Od 8 lat antyukraińska narracja obejmująca negowanie istnienia ukraińskiego, nawoływania do przemocy, militaryzacji młodzieży i społeczeństwa w ogóle. W rosyjskich mediach można dostrzec powszechną narrację o jednym słowiańskim narodzie, w skład którego wchodzą Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini oraz o tym, jak terytorium współczesnej Ukrainy jest częścią rosyjskich ziem historycznych.Jednocześnie rosyjskie struktury siłowe tłumiły opozycję i działaczy proukraińskich, w większości składających się z Tatarów Krymskich. Wielu Tatarów krymskich aresztowano bez prawdziwych dowodów i na podstawie fałszywych zarzutów.Wszystko to doprowadziło do drugiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Podczas gdy Rosja ukrywa się za terminami „Specjalnej Operacji Wojskowej”, „Demilitaryzacji” i „Denazyfikacji”, wyraźnie widać intencje Rosji stojące za tą wojną – bezpośrednia kontrola nad Ukrainą, ekspansja terytorium i tłumienie tożsamości ukraińskiej.Inwazja Rosji na Ukrainę jeszcze się nie skończyła, ale ważne jest, aby zebrać fakty i udokumentować naruszenia traktatów, zbrodnie wojenne i naruszenia praw człowieka popełnione od 2014 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Tacik, Przemysław
dc.contributor.authorpl
Gnap, Danylo
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Tacik, Przemysław
dc.contributor.reviewerpl
Kamarad, Ewa
dc.date.accessioned
2022-07-21T21:55:29Z
dc.date.available
2022-07-21T21:55:29Z
dc.date.submittedpl
2022-07-15
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-161280-280627
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297723
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
War in Ukraine, Ukraine, Russia, Human Rights, United Nations, ECHR, ECtHR, Crimea, Donbas, Torture, War Crimes, Invasion, Occupation, Separatists
dc.subject.plpl
Wojna w Ukrainie, Ukraina, Rosja, Organizacja Narodów Zjednoczonych, ETPC, EKPC, Krym, Donbas, Tortura, Przestępstwa wojenne, Inwazja, Okupacja, Separatyści
dc.titlepl
Human rights violation in territory of occupied Crimea and Donbas and during war in Ukraine
dc.title.alternativepl
Łamanie praw człowieka na terytorium okupowanego Krymu i Donbasu oraz podczas wojny w Ukrainie
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Newark
4
Bielsko-Biala
1
Krakow
1
Manhattan Beach
1
Nijmegen
1
Poznan
1
Zaragoza
1

No access

No Thumbnail Available