Ocena klinicznych i neurofizjologicznych następstw zakończonego leczenia dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej

2013
book
monography
dc.abstract.enModem treatment programs of acute lymphoblastic leukemia (ALL) resulted in high cure rate of children. Long-term survival of children who had ALL prompt to examine their quality of life, including mild restrictions of their psychophysical activity. Pharmacotherapy of life-threatening diseases needs to be adjusted to strike a balance between effectiveness and side effects of used medications. Modern chemotherapeutics used in ALL treatment are highly effective however associated with many side effects, including central nervous system. Peripheral polyneuropathy is one of the most common side effect of many chemotherapeutics. Stroke-like symptoms, encephalopathy and cranial nerves impairment are the most worrying of central nervous system symptoms. However, vegetative nervous system impairment may lead to bowel paralysis, constipation, orthostatic hypotonia or even arrhythmia. In order to avoid permanent sequelae of ALL treatment, side effects concerning central and peripheral nervous system need to be diagnosed and treated as soon as its possibile. In spite of active research, mechanisms of majority advers events of anticancer drugs remain unclear. Mild clinical and neurophysiological impairment of peripehral nervous system and muscles is sometimes observed several years after treatment termination. Neurophysiological examinations are very useful in diagnostics of these central and peripheral sequelae. Influence of ALL treatment on electroencephalography examination is best known. Influence of ALL treatment on electroneurography, electromyography parameters, egzogenous and particularly endogenous evoked potentials is less known.pl
dc.abstract.plNowoczesne programy leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) umożliwiły wyleczenie wysokiego odsetka dzieci. Długoletnie przeżycia pacjentów chorujących w wieku dziecięcym na ALL zachęcają do poznania jakości ich życia, w tym również łagodnych, często ukrytych, ograniczeń ich aktywności psychofizycznej. Farmakoterapia groźnych dla życia chorób wymusza niejednokrotnie trudne merytorycznie i emocjonalnie balansowanie między niepożądanymi objawami toksycznymi stosowanych leków a korzyściami terapeutycznymi wynikającymi z ich zastosowania. Nowoczesne chemioterapeutyki używane w leczeniu ALL cechuj ą się wysoką skutecznością, jednak ich stosowanie obarczone jest niejednokrotnie wieloma powikłaniami ogólnoustrojowymi, w tym również ze strony układu nerwowego. Polineuropatia obwodowa jest jednym z częściej spotykanych objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem wielu chemioterapeutyków. Wśród objawów ośrodkowych największy niepokój wzbudzają objawy udaropodobne, encefalopatia oraz uszkodzenie nerwów czaszkowych. Z kolei zajęcie układu wegetatywnego może prowadzić do niedrożności porażennej jelit, zaparć czy też hipotonii ortostatycznej, a także zaburzeń rytmu serca. Aby uniknąć trwałych następstw leczenia, powikłania w zakresie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w czasie leczenia ALL wymagają szybkiej diagnozy i leczenia. Pomimo szeroko zakrojonych badań mechanizmy powstawania większości niepożądanych następstw terapii lekami przeciwnowotworowymi pozostają niejasne. Niekiedy niezbyt nasilone następstwa kliniczne i neurofizjologiczne w obwodowym układzie nerwowym oraz mięśniach są obserwowane nawet wiele lat po zakończeniu leczenia. Badania neurofizjologiczne cechują się dużą przydatnością w diagnostyce tych ośrodkowych i obwodowych następstw. Najlepiej poznano wpływ leczenia ALL na obraz badania elektroencefalograficznego. Mniej znane są natomiast wpływ ALL i jej leczenia na parametry badania elektroneurograficznego, elektromiograficznego, a także potencjałów wywołanych egzogennych, a szczególnie endogennych.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Pediatriipl
dc.contributor.authorKroczka, Sławomir - 130415 pl
dc.date.accessioned2020-07-09T07:57:45Z
dc.date.available2020-07-09T07:57:45Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess72
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalStrona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical161pl
dc.description.publication7pl
dc.description.seriesRozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego : Collegium Medicum : Wydział Lekarski
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-233-3646-4pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/165513
dc.languagepolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enAcute lymphoblastic leukemiapl
dc.subject.enALLpl
dc.subject.enelectroneurographypl
dc.subject.enelectromyographypl
dc.subject.enlate effectspl
dc.subject.enpolyneuropathypl
dc.subject.enevoked potentialspl
dc.subject.enENGpl
dc.subject.enEMGpl
dc.subject.enEPpl
dc.subject.enPWpl
dc.subject.enBAEPpl
dc.subject.enVEPpl
dc.subject.enSEPpl
dc.subject.enP300pl
dc.subject.enSPWPMpl
dc.subject.enWPWpl
dc.subject.enSSPWpl
dc.subject.plostra białaczka limfoblastycznapl
dc.subject.plelektroneurografiapl
dc.subject.plelektromiografiapl
dc.subject.plodległe następstwa klinicznepl
dc.subject.plpolineuropatiapl
dc.subject.plpotencjały wywołanepl
dc.subject.plSPWPMpl
dc.subject.plWPWpl
dc.subject.plSSPWpl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleOcena klinicznych i neurofizjologicznych następstw zakończonego leczenia dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznejpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Modem treatment programs of acute lymphoblastic leukemia (ALL) resulted in high cure rate of children. Long-term survival of children who had ALL prompt to examine their quality of life, including mild restrictions of their psychophysical activity. Pharmacotherapy of life-threatening diseases needs to be adjusted to strike a balance between effectiveness and side effects of used medications. Modern chemotherapeutics used in ALL treatment are highly effective however associated with many side effects, including central nervous system. Peripheral polyneuropathy is one of the most common side effect of many chemotherapeutics. Stroke-like symptoms, encephalopathy and cranial nerves impairment are the most worrying of central nervous system symptoms. However, vegetative nervous system impairment may lead to bowel paralysis, constipation, orthostatic hypotonia or even arrhythmia. In order to avoid permanent sequelae of ALL treatment, side effects concerning central and peripheral nervous system need to be diagnosed and treated as soon as its possibile. In spite of active research, mechanisms of majority advers events of anticancer drugs remain unclear. Mild clinical and neurophysiological impairment of peripehral nervous system and muscles is sometimes observed several years after treatment termination. Neurophysiological examinations are very useful in diagnostics of these central and peripheral sequelae. Influence of ALL treatment on electroencephalography examination is best known. Influence of ALL treatment on electroneurography, electromyography parameters, egzogenous and particularly endogenous evoked potentials is less known.
dc.abstract.plpl
Nowoczesne programy leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) umożliwiły wyleczenie wysokiego odsetka dzieci. Długoletnie przeżycia pacjentów chorujących w wieku dziecięcym na ALL zachęcają do poznania jakości ich życia, w tym również łagodnych, często ukrytych, ograniczeń ich aktywności psychofizycznej. Farmakoterapia groźnych dla życia chorób wymusza niejednokrotnie trudne merytorycznie i emocjonalnie balansowanie między niepożądanymi objawami toksycznymi stosowanych leków a korzyściami terapeutycznymi wynikającymi z ich zastosowania. Nowoczesne chemioterapeutyki używane w leczeniu ALL cechuj ą się wysoką skutecznością, jednak ich stosowanie obarczone jest niejednokrotnie wieloma powikłaniami ogólnoustrojowymi, w tym również ze strony układu nerwowego. Polineuropatia obwodowa jest jednym z częściej spotykanych objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem wielu chemioterapeutyków. Wśród objawów ośrodkowych największy niepokój wzbudzają objawy udaropodobne, encefalopatia oraz uszkodzenie nerwów czaszkowych. Z kolei zajęcie układu wegetatywnego może prowadzić do niedrożności porażennej jelit, zaparć czy też hipotonii ortostatycznej, a także zaburzeń rytmu serca. Aby uniknąć trwałych następstw leczenia, powikłania w zakresie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w czasie leczenia ALL wymagają szybkiej diagnozy i leczenia. Pomimo szeroko zakrojonych badań mechanizmy powstawania większości niepożądanych następstw terapii lekami przeciwnowotworowymi pozostają niejasne. Niekiedy niezbyt nasilone następstwa kliniczne i neurofizjologiczne w obwodowym układzie nerwowym oraz mięśniach są obserwowane nawet wiele lat po zakończeniu leczenia. Badania neurofizjologiczne cechują się dużą przydatnością w diagnostyce tych ośrodkowych i obwodowych następstw. Najlepiej poznano wpływ leczenia ALL na obraz badania elektroencefalograficznego. Mniej znane są natomiast wpływ ALL i jej leczenia na parametry badania elektroneurograficznego, elektromiograficznego, a także potencjałów wywołanych egzogennych, a szczególnie endogennych.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii
dc.contributor.authorpl
Kroczka, Sławomir - 130415
dc.date.accessioned
2020-07-09T07:57:45Z
dc.date.available
2020-07-09T07:57:45Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
72
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
161
dc.description.publicationpl
7
dc.description.series
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego : Collegium Medicum : Wydział Lekarski
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-3646-4
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/165513
dc.languagepl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
Acute lymphoblastic leukemia
dc.subject.enpl
ALL
dc.subject.enpl
electroneurography
dc.subject.enpl
electromyography
dc.subject.enpl
late effects
dc.subject.enpl
polyneuropathy
dc.subject.enpl
evoked potentials
dc.subject.enpl
ENG
dc.subject.enpl
EMG
dc.subject.enpl
EP
dc.subject.enpl
PW
dc.subject.enpl
BAEP
dc.subject.enpl
VEP
dc.subject.enpl
SEP
dc.subject.enpl
P300
dc.subject.enpl
SPWPM
dc.subject.enpl
WPW
dc.subject.enpl
SSPW
dc.subject.plpl
ostra białaczka limfoblastyczna
dc.subject.plpl
elektroneurografia
dc.subject.plpl
elektromiografia
dc.subject.plpl
odległe następstwa kliniczne
dc.subject.plpl
polineuropatia
dc.subject.plpl
potencjały wywołane
dc.subject.plpl
SPWPM
dc.subject.plpl
WPW
dc.subject.plpl
SSPW
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Ocena klinicznych i neurofizjologicznych następstw zakończonego leczenia dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Ashburn
2
Dublin
2
Krakow
2
Cleethorpes
1
Gdansk
1
Szczecin
1
Świnoujście
1
Downloads
kroczka_ocena_klinicznych_i_neurofizjologicznych_nastepstw_2013.pdf
2
kroczka_ocena_klinicznych_i_neurofizjologicznych_nastepstw_2013.odt
1