Znaczenie kompleksowej terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku.

master
dc.abstract.enOver the last few decades, there has been an increase in people diagnosed with ASD, often referred to as the 'autism epidemic'. The complexity of problems arising from the autism spectrum requires a holistic diagnostic and therapeutic approach, made possible by the collaboration of multiple professionals. The aim of the present study was to make a theoretical and empirical characterisation of autism spectrum disorders and to attempt to assess the effects of multidirectional therapy based on a case study. This master's degree focuses on the functioning of children with ASD in early childhood, presenting the case of a 4-year-old child on the autism spectrum. In the theoretical part, the current classifications of autism diagnosis and the specificity of communicative and cognitive development of a child with ASD were characterised. The topic of communication of persons on the autism spectrum from a linguistic perspective and the aspect of alternative and assistive communication were also discussed. The following chapters were devoted to the presentation and analysis of the results of own research on the therapeutic process of a child on the autism spectrum. The assessment of the progress achieved was made possible through the use of the Child Autism Rating Scale (CARS). The presented case shows the importance of developmental difficulties occurring in children with ASD with profound language disorderspl
dc.abstract.plNa przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się wzrost osób z rozpoznaniem ASD, określany często mianem „epidemii autyzmu”. Złożoność problemów wynikających ze spektrum autyzmu wymaga holistycznego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego, możliwego do uzyskania dzięki współpracy wielu specjalistów. Celem niniejszej pracy było dokonanie teoretycznej i empirycznej charakterystyki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz próba ocenienia efektów wielokierunkowej terapii na podstawie studium przypadku. W pracy zwrócono szczególną uwagę na funkcjonowanie dzieci z ASD we wczesnym dzieciństwie, przedstawiając przypadek 4-letniego dziecka w spektrum autyzmu. W części teoretycznej scharakteryzowano obowiązujące klasyfikacje diagnozy autyzmu oraz specyfikę rozwoju komunikacyjnego i poznawczego dziecka z ASD. Poddano również refleksji zagadnienie komunikacji osób ze spektrum autyzmu z perspektywy lingwistycznej oraz aspekt komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Kolejne rozdziały poświęcone zostały prezentacji i analizie wyników badań własnych na temat procesu terapeutycznego dziecka ze spektrum autyzmu. Ocena osiągniętych postępów możliwa była dzięki wykorzystaniu Skali Oceny Autyzmu dziecięcego (CARS). Opisany w pracy przypadek naświetla wagę trudności rozwojowych występujących u dzieci z ASD z głębokimi zaburzeniami językowymi.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPrizel-Kania, Adrianapl
dc.contributor.authorKolarska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJanowska, Iwona - 128471 pl
dc.contributor.reviewerPrizel-Kania, Adrianapl
dc.date.accessioned2023-07-11T22:02:14Z
dc.date.available2023-07-11T22:02:14Z
dc.date.submitted2023-06-29pl
dc.fieldofstudylogopediapl
dc.identifier.apddiploma-166867-264016pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315687
dc.languagepolpl
dc.subject.enautism, speech therapy, ASD, autism therapy, holistic therapy, speech therapy, therapy,pl
dc.subject.plautyzm, logopedia, terapia autyzmu, holistyczna terapia, terapia logopedyczna, terapiapl
dc.titleZnaczenie kompleksowej terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku.pl
dc.title.alternativeThe value of complex therapy for a child with autism spectrum disorders. Case studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over the last few decades, there has been an increase in people diagnosed with ASD, often referred to as the 'autism epidemic'. The complexity of problems arising from the autism spectrum requires a holistic diagnostic and therapeutic approach, made possible by the collaboration of multiple professionals. The aim of the present study was to make a theoretical and empirical characterisation of autism spectrum disorders and to attempt to assess the effects of multidirectional therapy based on a case study. This master's degree focuses on the functioning of children with ASD in early childhood, presenting the case of a 4-year-old child on the autism spectrum. In the theoretical part, the current classifications of autism diagnosis and the specificity of communicative and cognitive development of a child with ASD were characterised. The topic of communication of persons on the autism spectrum from a linguistic perspective and the aspect of alternative and assistive communication were also discussed. The following chapters were devoted to the presentation and analysis of the results of own research on the therapeutic process of a child on the autism spectrum. The assessment of the progress achieved was made possible through the use of the Child Autism Rating Scale (CARS). The presented case shows the importance of developmental difficulties occurring in children with ASD with profound language disorders
dc.abstract.plpl
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się wzrost osób z rozpoznaniem ASD, określany często mianem „epidemii autyzmu”. Złożoność problemów wynikających ze spektrum autyzmu wymaga holistycznego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego, możliwego do uzyskania dzięki współpracy wielu specjalistów. Celem niniejszej pracy było dokonanie teoretycznej i empirycznej charakterystyki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz próba ocenienia efektów wielokierunkowej terapii na podstawie studium przypadku. W pracy zwrócono szczególną uwagę na funkcjonowanie dzieci z ASD we wczesnym dzieciństwie, przedstawiając przypadek 4-letniego dziecka w spektrum autyzmu. W części teoretycznej scharakteryzowano obowiązujące klasyfikacje diagnozy autyzmu oraz specyfikę rozwoju komunikacyjnego i poznawczego dziecka z ASD. Poddano również refleksji zagadnienie komunikacji osób ze spektrum autyzmu z perspektywy lingwistycznej oraz aspekt komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Kolejne rozdziały poświęcone zostały prezentacji i analizie wyników badań własnych na temat procesu terapeutycznego dziecka ze spektrum autyzmu. Ocena osiągniętych postępów możliwa była dzięki wykorzystaniu Skali Oceny Autyzmu dziecięcego (CARS). Opisany w pracy przypadek naświetla wagę trudności rozwojowych występujących u dzieci z ASD z głębokimi zaburzeniami językowymi.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Prizel-Kania, Adriana
dc.contributor.authorpl
Kolarska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Janowska, Iwona - 128471
dc.contributor.reviewerpl
Prizel-Kania, Adriana
dc.date.accessioned
2023-07-11T22:02:14Z
dc.date.available
2023-07-11T22:02:14Z
dc.date.submittedpl
2023-06-29
dc.fieldofstudypl
logopedia
dc.identifier.apdpl
diploma-166867-264016
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315687
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
autism, speech therapy, ASD, autism therapy, holistic therapy, speech therapy, therapy,
dc.subject.plpl
autyzm, logopedia, terapia autyzmu, holistyczna terapia, terapia logopedyczna, terapia
dc.titlepl
Znaczenie kompleksowej terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku.
dc.title.alternativepl
The value of complex therapy for a child with autism spectrum disorders. Case study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
4
Bydgoszcz
3
Warsaw
3
Gdynia
2
Orzesze
2
Poznan
2
Rydzyna
2
Gdansk
1
Katowice
1
Klobuck
1

No access

No Thumbnail Available
Collections