Społeczne obrazy prawa karnego

master
dc.abstract.enIn this work was undertaken an attempt to capture the impact of reform of criminal law, which had been made in Poland in the period of systemic change, on the "world of everyday experience" of Polish society. This world, which in the case of criminal law takes the form of intuitively accepted meanings of concepts and norms, has been reconstructed primarily by using empirical material gathered through a series of interviews carried out by the author. Additionally, due to the declining sense of security related to transformation among the Poles, and correlated with it penal populism, and also because of knowledge of law proper to democracy citizens’, were also examined social attitudes towards law and punishment of offenders. Information about them was derived from interviews and review of available scientific literature at that topic. In order to analyze those issues the following work system was adopted. In the first chapter are adduced sociological and legal theories on which studies was based. In the second chapter are presented the ways of defining the basic concepts of criminal law. The third chapter contains results of analysis of already existing data. The fourth chapter shows the methods and research techniques, applied to the reconstruction of social images of the criminal law in Poland. And finally in the fifth chapter author presents empirical material collected by her research and conclusions drawn from it.pl
dc.abstract.otherW pracy podjęta została próba uchwycenia wpływu, jaki na „świat codziennych doświadczeń” społeczeństwa polskiego wywarła reforma prawa karnego przeprowadzona w Polsce w okresie przemian systemowych. Świat ów, w przypadku prawa karnego przybierający formę intuicyjnie przyjmowanych znaczeń pojęć i norm, zrekonstruowany został przede wszystkim przy użyciu materiału empirycznego zgromadzonego dzięki serii zrealizowanych przez autorkę wywiadów. Dodatkowo, z uwagi na towarzyszący transformacji spadek ogólnego poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków oraz pozostające z nim we współzależności zjawisko populizmu penalnego, a także ze względu na leżącą u podstaw demokracji potrzebę odpowiedniego „rozeznania” obywateli, przebadane zostały również społeczne postawy wobec karania przestępców oraz świadomość karnoprawna. Wiedza na ich temat pochodząca z przeprowadzonych wywiadów, wzbogacona została informacjami zdobytymi dzięki dogłębnemu przeglądowi dostępnej w owym temacie literatury naukowej. W celu zanalizowania tak zakreślonej problematyki przyjęty został następujący układ pracy. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały koncepcje socjologiczne i socjologicznoprawne stanowiące podstawę teoretyczną przeprowadzonych badań. W rozdziale drugim dokonana została prezentacja przyjętych na potrzeby niniejszej pracy sposobów definiowania podstawowych pojęć prawa karnego. W rozdziale trzecim zawarty został materiał badawczy zgromadzony na podstawie analizy danych zastanych. W rozdziale czwartym zaprezentowane zostały metody i techniki badawcze, zastosowane do rekonstrukcji społecznych obrazów obowiązującego w Polsce prawa karnego. Ostatni piąty rozdział poświęcony został przeprowadzonym przez autorkę badaniom empirycznym. Zaprezentowany został w nim zebrany przez nią materiał badawczy, a także wnioski, jakie można na jego podstawie wyciągnąć.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.contributor.authorRadomska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.contributor.reviewerGadowska, Kaja - 100798 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:17:30Z
dc.date.available2020-07-21T23:17:30Z
dc.date.submitted2011-10-27pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-62646-40358pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176214
dc.subject.ensocial images of law, knowledge of the law, attitudes towards the law, legal socialization, attitudes towards punishment of offenderspl
dc.subject.otherspołeczne obrazy prawa, świadomość prawna, socjalizacja prawna, postawy punitywnepl
dc.titleSpołeczne obrazy prawa karnegopl
dc.title.alternativeSocial images of criminal lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work was undertaken an attempt to capture the impact of reform of criminal law, which had been made in Poland in the period of systemic change, on the "world of everyday experience" of Polish society. This world, which in the case of criminal law takes the form of intuitively accepted meanings of concepts and norms, has been reconstructed primarily by using empirical material gathered through a series of interviews carried out by the author. Additionally, due to the declining sense of security related to transformation among the Poles, and correlated with it penal populism, and also because of knowledge of law proper to democracy citizens’, were also examined social attitudes towards law and punishment of offenders. Information about them was derived from interviews and review of available scientific literature at that topic. In order to analyze those issues the following work system was adopted. In the first chapter are adduced sociological and legal theories on which studies was based. In the second chapter are presented the ways of defining the basic concepts of criminal law. The third chapter contains results of analysis of already existing data. The fourth chapter shows the methods and research techniques, applied to the reconstruction of social images of the criminal law in Poland. And finally in the fifth chapter author presents empirical material collected by her research and conclusions drawn from it.
dc.abstract.otherpl
W pracy podjęta została próba uchwycenia wpływu, jaki na „świat codziennych doświadczeń” społeczeństwa polskiego wywarła reforma prawa karnego przeprowadzona w Polsce w okresie przemian systemowych. Świat ów, w przypadku prawa karnego przybierający formę intuicyjnie przyjmowanych znaczeń pojęć i norm, zrekonstruowany został przede wszystkim przy użyciu materiału empirycznego zgromadzonego dzięki serii zrealizowanych przez autorkę wywiadów. Dodatkowo, z uwagi na towarzyszący transformacji spadek ogólnego poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków oraz pozostające z nim we współzależności zjawisko populizmu penalnego, a także ze względu na leżącą u podstaw demokracji potrzebę odpowiedniego „rozeznania” obywateli, przebadane zostały również społeczne postawy wobec karania przestępców oraz świadomość karnoprawna. Wiedza na ich temat pochodząca z przeprowadzonych wywiadów, wzbogacona została informacjami zdobytymi dzięki dogłębnemu przeglądowi dostępnej w owym temacie literatury naukowej. W celu zanalizowania tak zakreślonej problematyki przyjęty został następujący układ pracy. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały koncepcje socjologiczne i socjologicznoprawne stanowiące podstawę teoretyczną przeprowadzonych badań. W rozdziale drugim dokonana została prezentacja przyjętych na potrzeby niniejszej pracy sposobów definiowania podstawowych pojęć prawa karnego. W rozdziale trzecim zawarty został materiał badawczy zgromadzony na podstawie analizy danych zastanych. W rozdziale czwartym zaprezentowane zostały metody i techniki badawcze, zastosowane do rekonstrukcji społecznych obrazów obowiązującego w Polsce prawa karnego. Ostatni piąty rozdział poświęcony został przeprowadzonym przez autorkę badaniom empirycznym. Zaprezentowany został w nim zebrany przez nią materiał badawczy, a także wnioski, jakie można na jego podstawie wyciągnąć.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.contributor.authorpl
Radomska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.contributor.reviewerpl
Gadowska, Kaja - 100798
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:17:30Z
dc.date.available
2020-07-21T23:17:30Z
dc.date.submittedpl
2011-10-27
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-62646-40358
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176214
dc.subject.enpl
social images of law, knowledge of the law, attitudes towards the law, legal socialization, attitudes towards punishment of offenders
dc.subject.otherpl
społeczne obrazy prawa, świadomość prawna, socjalizacja prawna, postawy punitywne
dc.titlepl
Społeczne obrazy prawa karnego
dc.title.alternativepl
Social images of criminal law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
2
Bühl
1
Dublin
1
Tomaszów Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available