Zadowolenie użytkowników z usług bibliotek instytutów neofilologicznych krakowskich uczelni wyższych

master
dc.abstract.enThe aim of this master thesis is to explore the degree of user satisfaction with services offered by the libraries which operate within institutes of philology in universities in Cracow. The review of courses offered by philological departments of public and private universities in Cracow is an introduction to this examination, together with the review of libraries and other sources satisfying users’ information needs connected with their entire direction of studies. The master thesis also discusses the issue of two important topics: user studies and service satisfaction survey. One hundred thirty-two questionnaires completed by students of philology courses constitute the basis of this research. The survey was carried out from 18th January till 2nd March 2012. With the help of the obtained results, the information about the libraries’ activity was shown as numerical data. In spite of the respondents declaring high satisfaction with services of libraries working within institutes of philology (41,7% - high; 42,4% - moderately), the situation is far from perfect. The analysis of all answers has revealed that librarians still have a lot of hard work to do to meet the needs and expectations of library users. Critical analysis of documents, method of diagnostic survey and statistical method were applied in this master thesis.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie stopnia zadowolenia użytkowników z usług bibliotek instytutów neofilologicznych uczelni wyższych w Krakowie. Wprowadzenie do podjętej problematyki stanowi przegląd kierunków neofilologicznych oferowanych przez krakowskie uczelnie publiczne i niepubliczne oraz przegląd bibliotek i innych źródeł pozwalających zaspokoić potencjalne potrzeby informacyjne studentów związane z obranym kierunkiem studiów. Omówiono problematykę badań użytkowników oraz badań zadowolenia z usług. Podstawę źródłową stanowiły kwestionariusze 132 ankiet wypełnionych przez studentów kierunków neofilologicznych. Badania prowadzono w okresie od 18.01 do 02.03.2012. Uzyskane wyniki pozwoliły na ukazanie danych dotyczących całokształtu działalności bibliotek instytutów neofilologicznych krakowskich uczelni. Mimo iż przeważająca część respondentów z góry przyznała, że jest usatysfakcjonowana ofertą tych placówek (41,7% - wysoki; 42,4% - umiarkowany), to analiza odpowiedzi na pytania z kwestionariusza wykazała, iż stopień zadowolenia z usług jest nieco niższy oraz że istnieje wiele obszarów w pracy bibliotek, które wymagają od ich personelu wzmożonego wysiłku w celu sprostania oczekiwaniom użytkowników. W pracy wykorzystano metody: analizy i krytyki piśmiennictwa, sondażu diagnostycznego i metodę statystyczną.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPróchnicka, Maria - 131555 pl
dc.contributor.authorUrbańczyk, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.contributor.reviewerPróchnicka, Maria - 131555 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:20:14Z
dc.date.available2020-07-24T10:20:14Z
dc.date.submitted2012-09-19pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-69073-80235pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182251
dc.languagepolpl
dc.subject.enACADEMIC LIBRARIES – CRACOW – PHILOLOGY – LIBRARY SERVICE QUALITY – USER SATISFACTIONpl
dc.subject.plBIBLIOTEKI AKADEMICKIE – FILOLOGIA OBCA – JAKOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH – KRAKÓW – ZADOWOLENIE UŻYTKOWNIKÓWpl
dc.titleZadowolenie użytkowników z usług bibliotek instytutów neofilologicznych krakowskich uczelni wyższychpl
dc.title.alternativeUser satisfaction with services offered by the libraries operating within institutes of philology in universities in Cracow.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master thesis is to explore the degree of user satisfaction with services offered by the libraries which operate within institutes of philology in universities in Cracow. The review of courses offered by philological departments of public and private universities in Cracow is an introduction to this examination, together with the review of libraries and other sources satisfying users’ information needs connected with their entire direction of studies. The master thesis also discusses the issue of two important topics: user studies and service satisfaction survey. One hundred thirty-two questionnaires completed by students of philology courses constitute the basis of this research. The survey was carried out from 18th January till 2nd March 2012. With the help of the obtained results, the information about the libraries’ activity was shown as numerical data. In spite of the respondents declaring high satisfaction with services of libraries working within institutes of philology (41,7% - high; 42,4% - moderately), the situation is far from perfect. The analysis of all answers has revealed that librarians still have a lot of hard work to do to meet the needs and expectations of library users. Critical analysis of documents, method of diagnostic survey and statistical method were applied in this master thesis.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie stopnia zadowolenia użytkowników z usług bibliotek instytutów neofilologicznych uczelni wyższych w Krakowie. Wprowadzenie do podjętej problematyki stanowi przegląd kierunków neofilologicznych oferowanych przez krakowskie uczelnie publiczne i niepubliczne oraz przegląd bibliotek i innych źródeł pozwalających zaspokoić potencjalne potrzeby informacyjne studentów związane z obranym kierunkiem studiów. Omówiono problematykę badań użytkowników oraz badań zadowolenia z usług. Podstawę źródłową stanowiły kwestionariusze 132 ankiet wypełnionych przez studentów kierunków neofilologicznych. Badania prowadzono w okresie od 18.01 do 02.03.2012. Uzyskane wyniki pozwoliły na ukazanie danych dotyczących całokształtu działalności bibliotek instytutów neofilologicznych krakowskich uczelni. Mimo iż przeważająca część respondentów z góry przyznała, że jest usatysfakcjonowana ofertą tych placówek (41,7% - wysoki; 42,4% - umiarkowany), to analiza odpowiedzi na pytania z kwestionariusza wykazała, iż stopień zadowolenia z usług jest nieco niższy oraz że istnieje wiele obszarów w pracy bibliotek, które wymagają od ich personelu wzmożonego wysiłku w celu sprostania oczekiwaniom użytkowników. W pracy wykorzystano metody: analizy i krytyki piśmiennictwa, sondażu diagnostycznego i metodę statystyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Próchnicka, Maria - 131555
dc.contributor.authorpl
Urbańczyk, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.contributor.reviewerpl
Próchnicka, Maria - 131555
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:20:14Z
dc.date.available
2020-07-24T10:20:14Z
dc.date.submittedpl
2012-09-19
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-69073-80235
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182251
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ACADEMIC LIBRARIES – CRACOW – PHILOLOGY – LIBRARY SERVICE QUALITY – USER SATISFACTION
dc.subject.plpl
BIBLIOTEKI AKADEMICKIE – FILOLOGIA OBCA – JAKOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH – KRAKÓW – ZADOWOLENIE UŻYTKOWNIKÓW
dc.titlepl
Zadowolenie użytkowników z usług bibliotek instytutów neofilologicznych krakowskich uczelni wyższych
dc.title.alternativepl
User satisfaction with services offered by the libraries operating within institutes of philology in universities in Cracow.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available