Między lokalnością a wspólnotowością, czyli o wspólnototwórczych właściwościach scen miejskich

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe article addresses the problem of emergence, reproduction and reconstruction of local communities as well as relations between communality and locality in shaping local communities in contemporary cities. Starting from the discussion of the ecological and psychosocial trends in the analysis of local communities and their evolution towards the concept of new locality and new communality, the article points to a gap between these two approaches in analyzing community phenomena in contemporary cities, and thus the need to reintegrate both aspects for a better understanding of community-forming processes in modern cities. The concept of urban scenes is proposed as a conceptually valuable field for the exploration of these processes, in which the phenomena of new locality and the new community are permeating. As a conclusion, the concept of socio-cultural opportunities structure is proposed. Thus, the article provides an answer to the question about the essence of cultural mechanisms by means of which cultural practices structure territorial social entities.pl
dc.abstract.plArtykuł podejmuje problem procesów emergencji, reprodukcji i rekonstrukcji wspólnot lokalnych oraz relacji między wspólnotowością i lokalnością w kształtowaniu społeczności lokalnych we współczesnych miastach. Wychodząc od omówienia nurtu środowiskowego i psychospołecznego w analizie społeczności lokalnych oraz ich ewolucji w kierunku koncepcji nowej lokalności i nowej wspólnotowości, artykuł wskazuje na swoistą przepaść w analizowaniu zjawisk wspólnotowych we współczesnych miastach między tymi dwoma podejściami, a tym samym podkreśla konieczność reintegracji obu aspektów dla lepszego zrozumienia miejskich procesów wspólnototwórczych. Zaproponowana zostaje koncepcja scen miejskich jako wartościowego konceptualnie pola dla eksploracji tych procesów, w których przenikają się zjawiska z zakresu nowej lokalności, jak i nowej wspólnotowości. W konkluzji sformułowana zostaje koncepcja lokalnej struktury możliwości społeczno-kulturowych. Tym samym artykuł udziela odpowiedzi na pytanie o istotę mechanizmów kulturowych, za pomocą których praktyki kulturowe strukturują terytorialne całości społeczne.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorKlekotko, Marta - 142003 pl
dc.date.accession2019-03-13pl
dc.date.accessioned2019-03-23T09:48:23Z
dc.date.available2019-03-23T09:48:23Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 16-18pl
dc.description.physical5-19pl
dc.description.points8pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume64pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.64.01pl
dc.identifier.eissn2353-4850pl
dc.identifier.issn0208-600Xpl
dc.identifier.project2016/23/B/HS6/03891pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71158
dc.identifier.weblinkhttp://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/25125pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enlocalitypl
dc.subject.ensocio-cultural opportunity structurepl
dc.subject.encommunitypl
dc.subject.enurban scenespl
dc.subject.encultural practicespl
dc.subject.pllokalnośćpl
dc.subject.plwspólnotowośćpl
dc.subject.plstruktura możliwości społeczno-kulturowychpl
dc.subject.plsceny miejskiepl
dc.subject.plpraktyki kulturowepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMiędzy lokalnością a wspólnotowością, czyli o wspólnototwórczych właściwościach scen miejskichpl
dc.title.alternativeBetween locality and communality: community creation aspects of urban scenespl
dc.title.journalActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologicapl
dc.title.volumeMiasto i przestrzeń miejska : wybrane zagadnieniapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article addresses the problem of emergence, reproduction and reconstruction of local communities as well as relations between communality and locality in shaping local communities in contemporary cities. Starting from the discussion of the ecological and psychosocial trends in the analysis of local communities and their evolution towards the concept of new locality and new communality, the article points to a gap between these two approaches in analyzing community phenomena in contemporary cities, and thus the need to reintegrate both aspects for a better understanding of community-forming processes in modern cities. The concept of urban scenes is proposed as a conceptually valuable field for the exploration of these processes, in which the phenomena of new locality and the new community are permeating. As a conclusion, the concept of socio-cultural opportunities structure is proposed. Thus, the article provides an answer to the question about the essence of cultural mechanisms by means of which cultural practices structure territorial social entities.
dc.abstract.plpl
Artykuł podejmuje problem procesów emergencji, reprodukcji i rekonstrukcji wspólnot lokalnych oraz relacji między wspólnotowością i lokalnością w kształtowaniu społeczności lokalnych we współczesnych miastach. Wychodząc od omówienia nurtu środowiskowego i psychospołecznego w analizie społeczności lokalnych oraz ich ewolucji w kierunku koncepcji nowej lokalności i nowej wspólnotowości, artykuł wskazuje na swoistą przepaść w analizowaniu zjawisk wspólnotowych we współczesnych miastach między tymi dwoma podejściami, a tym samym podkreśla konieczność reintegracji obu aspektów dla lepszego zrozumienia miejskich procesów wspólnototwórczych. Zaproponowana zostaje koncepcja scen miejskich jako wartościowego konceptualnie pola dla eksploracji tych procesów, w których przenikają się zjawiska z zakresu nowej lokalności, jak i nowej wspólnotowości. W konkluzji sformułowana zostaje koncepcja lokalnej struktury możliwości społeczno-kulturowych. Tym samym artykuł udziela odpowiedzi na pytanie o istotę mechanizmów kulturowych, za pomocą których praktyki kulturowe strukturują terytorialne całości społeczne.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Klekotko, Marta - 142003
dc.date.accessionpl
2019-03-13
dc.date.accessioned
2019-03-23T09:48:23Z
dc.date.available
2019-03-23T09:48:23Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 16-18
dc.description.physicalpl
5-19
dc.description.pointspl
8
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
64
dc.identifier.doipl
10.18778/0208-600X.64.01
dc.identifier.eissnpl
2353-4850
dc.identifier.issnpl
0208-600X
dc.identifier.projectpl
2016/23/B/HS6/03891
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71158
dc.identifier.weblinkpl
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/25125
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
locality
dc.subject.enpl
socio-cultural opportunity structure
dc.subject.enpl
community
dc.subject.enpl
urban scenes
dc.subject.enpl
cultural practices
dc.subject.plpl
lokalność
dc.subject.plpl
wspólnotowość
dc.subject.plpl
struktura możliwości społeczno-kulturowych
dc.subject.plpl
sceny miejskie
dc.subject.plpl
praktyki kulturowe
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Między lokalnością a wspólnotowością, czyli o wspólnototwórczych właściwościach scen miejskich
dc.title.alternativepl
Between locality and communality: community creation aspects of urban scenes
dc.title.journalpl
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
dc.title.volumepl
Miasto i przestrzeń miejska : wybrane zagadnienia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
klekotko_miedzy_lokalnoscia_a_wspolnotowoscia_2018.pdf
8