Polityka zagraniczna Chin wobec Afryki na przykładzie relacji z Sudanem Południowym. Partnerstwo czy neokolonializm?

licenciate
dc.abstract.enOver the last dozen years a significant intensification of cooperation between China and Africa has been noted. This cooperation includes many areas of business and it is expressed in mutual political support, extensive investments as well as trade growth to name a few. Increasing China's engagement in Africa is a point of interests for international audience, who raise allegations against China's supposed neocolonial practises. The subject of this thesis is to analize China's activities in Africa in the context of neocolonial policy. The aim is to define whether China's increased interest in Africa is a symptom of neocolonialism or strategic partnership. The first chapter expounds the theory of neocolonialism and describes neocolonial mechanisms of economic, politico-military and cultural control. Subsequently China-Africa areas of cooperation are presented along with the interpretation of its motives. Benefits and losses associated with cooperation are also raised. The next section examines China relations with the Africa's newest country-South Sudan. The last chapter summarises and presents conclusions of the conducted study.pl
dc.abstract.plW ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła znacząca intensyfikacja współpracy między Chinami a państwami afrykańskimi. Współpraca ta obejmuje wiele obszarów działalności i przekłada się m.in. na wzajemne wsparcie polityczne, rozległe inwestycje czy wzrastającą wymianę handlową. Nasilona aktywność Chin w Afryce jest punktem zainteresowania opinii międzynarodowej, która formułuje wobec Chin zarzuty o praktyki neokolonialne. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza działań Chin w Afryce w kontekście polityki neokolonialnej. Jej celem jest wykazanie czy wzmożone zainteresowanie Chin Afryką to przejaw neokolonializmu czy może strategicznego partnerstwa. W pierwszym rozdziale pracy wytłumaczono pojęcie neokolonializmu i przedstawiono mechanizmy kontroli ekonomicznej, polityczno-militarnej i kulturowej. Następnie zaprezentowano obszary współpracy chińsko-afrykańskiej, objaśniono jej motywy oraz wskazano jakie korzyści i wady z niej wynikają. Kolejny rozdział został przeznaczony na zbadanie stosunków między Chinami a najmłodszym państwem Afryki- Sudanem Południowym. W ostatnim rozdziale dokonano podsumowania i przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.contributor.authorKozub, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.contributor.reviewerTrojnar, Ewa - 173764 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:30:29Z
dc.date.available2020-07-26T11:30:29Z
dc.date.submitted2015-07-03pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-94512-145783pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202097
dc.languagepolpl
dc.subject.enChina, Africa, South Sudan, China-Africa relations, neocolonialism, strategic partnershippl
dc.subject.plChiny, Afryka, Sudan Południowy, relacje chińsko-afrykańskie, neokolonializm, strategiczne partnerstwopl
dc.titlePolityka zagraniczna Chin wobec Afryki na przykładzie relacji z Sudanem Południowym. Partnerstwo czy neokolonializm?pl
dc.title.alternativeChina's foreign policy toward Africa: China- South Sudan as a case study. Partnership or neocolonialism?pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over the last dozen years a significant intensification of cooperation between China and Africa has been noted. This cooperation includes many areas of business and it is expressed in mutual political support, extensive investments as well as trade growth to name a few. Increasing China's engagement in Africa is a point of interests for international audience, who raise allegations against China's supposed neocolonial practises. The subject of this thesis is to analize China's activities in Africa in the context of neocolonial policy. The aim is to define whether China's increased interest in Africa is a symptom of neocolonialism or strategic partnership. The first chapter expounds the theory of neocolonialism and describes neocolonial mechanisms of economic, politico-military and cultural control. Subsequently China-Africa areas of cooperation are presented along with the interpretation of its motives. Benefits and losses associated with cooperation are also raised. The next section examines China relations with the Africa's newest country-South Sudan. The last chapter summarises and presents conclusions of the conducted study.
dc.abstract.plpl
W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła znacząca intensyfikacja współpracy między Chinami a państwami afrykańskimi. Współpraca ta obejmuje wiele obszarów działalności i przekłada się m.in. na wzajemne wsparcie polityczne, rozległe inwestycje czy wzrastającą wymianę handlową. Nasilona aktywność Chin w Afryce jest punktem zainteresowania opinii międzynarodowej, która formułuje wobec Chin zarzuty o praktyki neokolonialne. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza działań Chin w Afryce w kontekście polityki neokolonialnej. Jej celem jest wykazanie czy wzmożone zainteresowanie Chin Afryką to przejaw neokolonializmu czy może strategicznego partnerstwa. W pierwszym rozdziale pracy wytłumaczono pojęcie neokolonializmu i przedstawiono mechanizmy kontroli ekonomicznej, polityczno-militarnej i kulturowej. Następnie zaprezentowano obszary współpracy chińsko-afrykańskiej, objaśniono jej motywy oraz wskazano jakie korzyści i wady z niej wynikają. Kolejny rozdział został przeznaczony na zbadanie stosunków między Chinami a najmłodszym państwem Afryki- Sudanem Południowym. W ostatnim rozdziale dokonano podsumowania i przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.contributor.authorpl
Kozub, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.contributor.reviewerpl
Trojnar, Ewa - 173764
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:30:29Z
dc.date.available
2020-07-26T11:30:29Z
dc.date.submittedpl
2015-07-03
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-94512-145783
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202097
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
China, Africa, South Sudan, China-Africa relations, neocolonialism, strategic partnership
dc.subject.plpl
Chiny, Afryka, Sudan Południowy, relacje chińsko-afrykańskie, neokolonializm, strategiczne partnerstwo
dc.titlepl
Polityka zagraniczna Chin wobec Afryki na przykładzie relacji z Sudanem Południowym. Partnerstwo czy neokolonializm?
dc.title.alternativepl
China's foreign policy toward Africa: China- South Sudan as a case study. Partnership or neocolonialism?
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
4
Dublin
2
Krakow
1
Krzeszowice
1
Pila
1
Strzelno
1

No access

No Thumbnail Available