Obowiązki i oczekiwania wobec prawników w polsko-niemieckich negocjacjach okołokontraktowych na przykładzie firmy RAFAKO S.A.

licenciate
dc.abstract.enIncreasingly complicated legal regulations relating to Polish and European Company Law coupled with the prevalent use of legal services by Polish companies lead to an important question: What are the expectations and duties of lawyers in contractual negotiations from the viewpoint of a Polish entrepreneur who carries out negotiations with his German partners? Germany is considered to be Poland’s most important commerce partner and as a result, its Polish trade relations are the most intense. This thesis explores interviews with a legal expert and an employee in a managerial position in one of the bigger Polish joint-stock companies. Through this analysis of the annual reports made by the management board of RAFAKO S.A., a joint-stock company from Raciborz, Poland, it is noted that the lawyer’s role in the negotiations led by Polish companies with their German partners is to maintain business relations against a background of Polish-German legal and intercultural differences. The results allow this author to conclude that the lawyers are essential in almost at every stage of the contractual negotiations, most importantly when a conflict arises. At the same time, the results recognise the issue that the lawyer’s involvement in the contractual negotiations is not always the right solution that would settle the arisen litigation. This is important when taking into consideration the German companies as the business partners. This thesis recognises the existing intercultural differences between Polish and German companies during contractual negotiations.pl
dc.abstract.plCoraz bardziej skomplikowane regulacje prawne dotyczące polskiego i europejskiego prawa spółek oraz idące za tym rozpowszechnienie wykorzystania usług prawniczych wśród polskich spółek kapitałowych prowadzi do pytania, jakie są oczekiwania oraz obowiązki wobec prawników w kontekście negocjacji okołokontraktowych z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy prowadzącego negocjacje z niemieckim podmiotem gospodarczym. Niemcy są uważane za najważniejszego partnera handlowego Polski, co za tym idzie, to w tym kierunku kontakty handlowe polskich spółek są najbardziej intensywne. Praca poprzez wywiady przeprowadzone z ekspertem w dziedzinie prawa, pracownikiem polskiej spółki na stanowisku zarządczym oraz analizę sprawozdań Zarządu z działalności RAFAKO S.A., raciborskiej spółki akcyjnej, ma na celu opisanieroli prawników w polskich spółkach prowadzących interesy handlowe z niemieckimi przedsiębiorstwami na tle polsko-niemieckich różnic międzykulturowych. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że prawnicy stają się niezbędni na niemal każdym etapie negocjacji okołokontraktowych, przede wszystkim w momencie zaistnienia konfliktu. Otrzymane wyniki jednocześnie zwracają uwagę na to, że angażowanie prawników do udziału w negocjacjach okołokontraktowych nie zawsze jest właściwymrozwiązaniem prowadzącym do zażegnania zaistniałego sporu, szczególnie biorąc pod uwagę niemieckie spółki jako partnerów handlowych. Praca zwraca także uwagę na istniejące między polskimi a niemieckimi spółkami różnice międzykulturowe w negocjacjach okołokontraktowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorBurek, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:22:03Z
dc.date.available2020-07-26T18:22:03Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-101268-144386pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208280
dc.languagepolpl
dc.subject.encontractual negotiations, business negotiations, lawyers, polish companies, polish-german commercial relationspl
dc.subject.plnegocjacje okołokontraktowe, negocjacje biznesowe, prawnicy, polskie spółki kapitałowe, polsko-niemieckie relacje handlowepl
dc.titleObowiązki i oczekiwania wobec prawników w polsko-niemieckich negocjacjach okołokontraktowych na przykładzie firmy RAFAKO S.A.pl
dc.title.alternativeDuties and expectations to the lawyers relating to Polish-German contractual negotiations in the example of the company RAFAKO S.A.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Increasingly complicated legal regulations relating to Polish and European Company Law coupled with the prevalent use of legal services by Polish companies lead to an important question: What are the expectations and duties of lawyers in contractual negotiations from the viewpoint of a Polish entrepreneur who carries out negotiations with his German partners? Germany is considered to be Poland’s most important commerce partner and as a result, its Polish trade relations are the most intense. This thesis explores interviews with a legal expert and an employee in a managerial position in one of the bigger Polish joint-stock companies. Through this analysis of the annual reports made by the management board of RAFAKO S.A., a joint-stock company from Raciborz, Poland, it is noted that the lawyer’s role in the negotiations led by Polish companies with their German partners is to maintain business relations against a background of Polish-German legal and intercultural differences. The results allow this author to conclude that the lawyers are essential in almost at every stage of the contractual negotiations, most importantly when a conflict arises. At the same time, the results recognise the issue that the lawyer’s involvement in the contractual negotiations is not always the right solution that would settle the arisen litigation. This is important when taking into consideration the German companies as the business partners. This thesis recognises the existing intercultural differences between Polish and German companies during contractual negotiations.
dc.abstract.plpl
Coraz bardziej skomplikowane regulacje prawne dotyczące polskiego i europejskiego prawa spółek oraz idące za tym rozpowszechnienie wykorzystania usług prawniczych wśród polskich spółek kapitałowych prowadzi do pytania, jakie są oczekiwania oraz obowiązki wobec prawników w kontekście negocjacji okołokontraktowych z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy prowadzącego negocjacje z niemieckim podmiotem gospodarczym. Niemcy są uważane za najważniejszego partnera handlowego Polski, co za tym idzie, to w tym kierunku kontakty handlowe polskich spółek są najbardziej intensywne. Praca poprzez wywiady przeprowadzone z ekspertem w dziedzinie prawa, pracownikiem polskiej spółki na stanowisku zarządczym oraz analizę sprawozdań Zarządu z działalności RAFAKO S.A., raciborskiej spółki akcyjnej, ma na celu opisanieroli prawników w polskich spółkach prowadzących interesy handlowe z niemieckimi przedsiębiorstwami na tle polsko-niemieckich różnic międzykulturowych. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że prawnicy stają się niezbędni na niemal każdym etapie negocjacji okołokontraktowych, przede wszystkim w momencie zaistnienia konfliktu. Otrzymane wyniki jednocześnie zwracają uwagę na to, że angażowanie prawników do udziału w negocjacjach okołokontraktowych nie zawsze jest właściwymrozwiązaniem prowadzącym do zażegnania zaistniałego sporu, szczególnie biorąc pod uwagę niemieckie spółki jako partnerów handlowych. Praca zwraca także uwagę na istniejące między polskimi a niemieckimi spółkami różnice międzykulturowe w negocjacjach okołokontraktowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Burek, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:22:03Z
dc.date.available
2020-07-26T18:22:03Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-101268-144386
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208280
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
contractual negotiations, business negotiations, lawyers, polish companies, polish-german commercial relations
dc.subject.plpl
negocjacje okołokontraktowe, negocjacje biznesowe, prawnicy, polskie spółki kapitałowe, polsko-niemieckie relacje handlowe
dc.titlepl
Obowiązki i oczekiwania wobec prawników w polsko-niemieckich negocjacjach okołokontraktowych na przykładzie firmy RAFAKO S.A.
dc.title.alternativepl
Duties and expectations to the lawyers relating to Polish-German contractual negotiations in the example of the company RAFAKO S.A.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Kielce
1
Lodz
1
Lublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available