Podejście do pracy, kariery zawodowej i problemy pokoleń: X, Y, Z

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the work is to precisely characterize the generations: X, Y, Z, and to analyze their attitude to work and professional career, as well as to highlight the differences between them. Moreover, the work aims to present the main problems that each of these generations must struggle with. Research has also been carried out on the impact of uncertainty related to the future of work on the mental and emotional level. The research results showed that despite differences in professional experience and generational differences, all these groups experience similar symptoms. A surprising and interesting result of the study is that Generation Z, being the youngest age group, shows the highest level of uncertainty compared to other generations. Generation Y, on the other hand, is the most diverse in their responses.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest dokładna charakterystyka pokoleń: X, Y, Z, analiza ich stosunku do pracy i kariery zawodowej oraz wyeksponowanie różnic między nimi. Ponadto, praca ma na celu przedstawienie głównych problemów, z którymi każda z tych generacji musi się zmagać. Przeprowadzono również badania dotyczące wpływu niepewności związanej z przyszłością pracy na poziomie psychicznym i emocjonalnym. Wyniki badań wykazały, że mimo różnic w doświadczeniach zawodowych oraz różnic pokoleniowych, wszystkie te grupy doświadczają podobnych objawów. Zaskakującym i interesującym wynikiem badania jest to, że pokolenie Z, będące najmłodszą grupą wiekową, wykazuje najwyższy poziom niepewności w porównaniu do innych pokoleń. Natomiast pokolenie Y jest najbardziej zróżnicowane w swoich odpowiedziach.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorNiedbała, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2023-10-16T21:37:20Z
dc.date.available2023-10-16T21:37:20Z
dc.date.submitted2023-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-165073-200961pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321041
dc.languagepolpl
dc.subject.engeneration X, generation Y, generation Z, approach to work, professional career, generational problems, future of work, diversitypl
dc.subject.plpokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z, podejście do pracy, kariera zawodowa, problemy pokoleń, przyszłość pracy, różnorodnośćpl
dc.titlePodejście do pracy, kariery zawodowej i problemy pokoleń: X, Y, Zpl
dc.title.alternativeApproach to work, career and problems of generations: X, Y, Zpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to precisely characterize the generations: X, Y, Z, and to analyze their attitude to work and professional career, as well as to highlight the differences between them. Moreover, the work aims to present the main problems that each of these generations must struggle with. Research has also been carried out on the impact of uncertainty related to the future of work on the mental and emotional level. The research results showed that despite differences in professional experience and generational differences, all these groups experience similar symptoms. A surprising and interesting result of the study is that Generation Z, being the youngest age group, shows the highest level of uncertainty compared to other generations. Generation Y, on the other hand, is the most diverse in their responses.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest dokładna charakterystyka pokoleń: X, Y, Z, analiza ich stosunku do pracy i kariery zawodowej oraz wyeksponowanie różnic między nimi. Ponadto, praca ma na celu przedstawienie głównych problemów, z którymi każda z tych generacji musi się zmagać. Przeprowadzono również badania dotyczące wpływu niepewności związanej z przyszłością pracy na poziomie psychicznym i emocjonalnym. Wyniki badań wykazały, że mimo różnic w doświadczeniach zawodowych oraz różnic pokoleniowych, wszystkie te grupy doświadczają podobnych objawów. Zaskakującym i interesującym wynikiem badania jest to, że pokolenie Z, będące najmłodszą grupą wiekową, wykazuje najwyższy poziom niepewności w porównaniu do innych pokoleń. Natomiast pokolenie Y jest najbardziej zróżnicowane w swoich odpowiedziach.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Niedbała, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2023-10-16T21:37:20Z
dc.date.available
2023-10-16T21:37:20Z
dc.date.submittedpl
2023-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-165073-200961
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321041
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
generation X, generation Y, generation Z, approach to work, professional career, generational problems, future of work, diversity
dc.subject.plpl
pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z, podejście do pracy, kariera zawodowa, problemy pokoleń, przyszłość pracy, różnorodność
dc.titlepl
Podejście do pracy, kariery zawodowej i problemy pokoleń: X, Y, Z
dc.title.alternativepl
Approach to work, career and problems of generations: X, Y, Z
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Gdynia
10
Warsaw
9
Wroclaw
9
Krakow
5
Bolesławiec
2
Poznan
2
Rudzienko
2
Tarnów
2
Wejherowo
2
Bobrowniki Male
1

No access

No Thumbnail Available