Zarządzanie marką w organizacjach publicznych i pozarządowych.

master
dc.abstract.enThe aim of the present thesis is to examine whether the elements of brand management are employed by organizations of the public sector and non-governmental sector, which of these elements are used and in which way they are employed. Author would like to show that brand management is an instrument used in order to achieve goals of public and non-governmental organizations, not only the commercial sector organizations. The first two chapters explain the matter concerning the brand and the brand management. Chapter three and four are about empirical part – the analysis of the brand management of Anna Dymna’s “Mimo Wszystko” Foundation (non-governmental organization) and branding of “Małopolska” – brand managed by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (public sector). Information used in this thesis were: obtained in an interview with employees, a result of analysis of internet websites and documents provided by mentioned organizations and gained through Author’s own observations. The research proved that both mentioned organizations employ elements of brand management and that it is an instrument used to achieve goals of these institutions.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest zbadanie czy elementy zarządzania marką stosowane są przez organizacje sektora publicznego oraz pozarządowego, jak również jakie z tych elementów są wykorzystywane i w jaki sposób organizacje je wdrażają. Autor chciałby pokazać, iż zarządzanie marką jest narzędziem stosowanym by skuteczniej osiągać cele organizacji sektora publicznego oraz pozarządowego, a nie tylko komercyjnego. W pierwszych dwóch rozdziałach opisane zostały zagadnienia związane z marką oraz zarządzaniem nią. Rozdział trzeci oraz czwarty poświęcone zostały części empirycznej – analizie zarządzania marką Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (organizacja pozarządowa) oraz marką „Małopolska”, za którą odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (sektor publiczny). Informacje wykorzystane w pracy uzyskane były w drodze wywiadu bezpośredniego z pracownikami badanych organizacji, analizy stron internetowych i dokumentów udostępnionych przez te instytucje oraz obserwacji własnych autora. Badania wykazały, iż obie organizacje stosują elementy zarządzania marką i jest ono narzędziem wykorzystywanym w osiąganiu celów tychże instytucji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.contributor.authorJasielski, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:22:37Z
dc.date.available2020-07-14T18:22:37Z
dc.date.submitted2011-09-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54964-66824pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169894
dc.subject.enBRAND - BRAND MANAGEMENT – BRANDING – NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS – PUBLIC ORGANISATIONSpl
dc.subject.otherBRANDING – MARKA - ORGANIZACJE PUBLICZNE – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -ZARZĄDZANIE MARKĄpl
dc.titleZarządzanie marką w organizacjach publicznych i pozarządowych.pl
dc.title.alternativeBrand management in public and non-governmental organisations.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the present thesis is to examine whether the elements of brand management are employed by organizations of the public sector and non-governmental sector, which of these elements are used and in which way they are employed. Author would like to show that brand management is an instrument used in order to achieve goals of public and non-governmental organizations, not only the commercial sector organizations. The first two chapters explain the matter concerning the brand and the brand management. Chapter three and four are about empirical part – the analysis of the brand management of Anna Dymna’s “Mimo Wszystko” Foundation (non-governmental organization) and branding of “Małopolska” – brand managed by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (public sector). Information used in this thesis were: obtained in an interview with employees, a result of analysis of internet websites and documents provided by mentioned organizations and gained through Author’s own observations. The research proved that both mentioned organizations employ elements of brand management and that it is an instrument used to achieve goals of these institutions.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy elementy zarządzania marką stosowane są przez organizacje sektora publicznego oraz pozarządowego, jak również jakie z tych elementów są wykorzystywane i w jaki sposób organizacje je wdrażają. Autor chciałby pokazać, iż zarządzanie marką jest narzędziem stosowanym by skuteczniej osiągać cele organizacji sektora publicznego oraz pozarządowego, a nie tylko komercyjnego. W pierwszych dwóch rozdziałach opisane zostały zagadnienia związane z marką oraz zarządzaniem nią. Rozdział trzeci oraz czwarty poświęcone zostały części empirycznej – analizie zarządzania marką Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (organizacja pozarządowa) oraz marką „Małopolska”, za którą odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (sektor publiczny). Informacje wykorzystane w pracy uzyskane były w drodze wywiadu bezpośredniego z pracownikami badanych organizacji, analizy stron internetowych i dokumentów udostępnionych przez te instytucje oraz obserwacji własnych autora. Badania wykazały, iż obie organizacje stosują elementy zarządzania marką i jest ono narzędziem wykorzystywanym w osiąganiu celów tychże instytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.contributor.authorpl
Jasielski, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:22:37Z
dc.date.available
2020-07-14T18:22:37Z
dc.date.submittedpl
2011-09-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54964-66824
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169894
dc.subject.enpl
BRAND - BRAND MANAGEMENT – BRANDING – NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS – PUBLIC ORGANISATIONS
dc.subject.otherpl
BRANDING – MARKA - ORGANIZACJE PUBLICZNE – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -ZARZĄDZANIE MARKĄ
dc.titlepl
Zarządzanie marką w organizacjach publicznych i pozarządowych.
dc.title.alternativepl
Brand management in public and non-governmental organisations.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Pozza di Fassa
1
Rakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available