Emocje w decyzjach zakupowych młodych konsumentów. Przypadek komunikatów wizualnych w miejscu sprzedaży odzieży.

master
dc.abstract.enThe purpose of the paper is to discuss the issue of emotions in purchasing decisions of young consumers. In particular, visual communications at sales locations were analyzed. The basic question that underlies the considerations here is: what is the role of emotions present when making shopping decisions (current emotions) of the young consumers? The author tried to answer this question on the basis of literature primarily of Piotr Gaczek’s publication entitled "Emotions or reason? What shapes the purchase decisions of buyers?" and interviews with 80 respondents in two Zara and Bershka stores in Cracow and Warsaw.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie problematyki emocji w decyzjach zakupowych młodych konsumentów. W szczególności analizie poddane zostały komunikaty wizualne w miejscach sprzedaży. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom to: jaka jest rola emocji obecnych podczas podejmowania decyzji zakupowych (current emotions) młodych dorosłych konsumentów? Na to pytanie autorka starała się odpowiedzieć na podstawie zawartej w pracy literatury w tym publikacji Piotra Gaczka pt. "Emocje czy rozum? Co kształtuje decyzje zakupowe nabywców?" oraz przeprowadzonych rozmów z 80 respondentami w dwóch sklepach Zara oraz Bershka w Krakowie oraz w Warszawie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorSurówka, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:39:47Z
dc.date.available2020-07-27T20:39:47Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-128263-175951pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232043
dc.languagepolpl
dc.subject.enemotions – place of sale – young consumers – decision making – purchasepl
dc.subject.plemocje – miejsce sprzedaży – młodzi konsumenci – podejmowanie decyzji – zakuppl
dc.titleEmocje w decyzjach zakupowych młodych konsumentów. Przypadek komunikatów wizualnych w miejscu sprzedaży odzieży.pl
dc.title.alternativeEmotions in purchasing decisions of young consumers. The case of visual messages at the place of sale of clothing.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the paper is to discuss the issue of emotions in purchasing decisions of young consumers. In particular, visual communications at sales locations were analyzed. The basic question that underlies the considerations here is: what is the role of emotions present when making shopping decisions (current emotions) of the young consumers? The author tried to answer this question on the basis of literature primarily of Piotr Gaczek’s publication entitled "Emotions or reason? What shapes the purchase decisions of buyers?" and interviews with 80 respondents in two Zara and Bershka stores in Cracow and Warsaw.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie problematyki emocji w decyzjach zakupowych młodych konsumentów. W szczególności analizie poddane zostały komunikaty wizualne w miejscach sprzedaży. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom to: jaka jest rola emocji obecnych podczas podejmowania decyzji zakupowych (current emotions) młodych dorosłych konsumentów? Na to pytanie autorka starała się odpowiedzieć na podstawie zawartej w pracy literatury w tym publikacji Piotra Gaczka pt. "Emocje czy rozum? Co kształtuje decyzje zakupowe nabywców?" oraz przeprowadzonych rozmów z 80 respondentami w dwóch sklepach Zara oraz Bershka w Krakowie oraz w Warszawie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Surówka, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:39:47Z
dc.date.available
2020-07-27T20:39:47Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-128263-175951
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232043
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
emotions – place of sale – young consumers – decision making – purchase
dc.subject.plpl
emocje – miejsce sprzedaży – młodzi konsumenci – podejmowanie decyzji – zakup
dc.titlepl
Emocje w decyzjach zakupowych młodych konsumentów. Przypadek komunikatów wizualnych w miejscu sprzedaży odzieży.
dc.title.alternativepl
Emotions in purchasing decisions of young consumers. The case of visual messages at the place of sale of clothing.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
7
Siemon
6
Wroclaw
6
Gdansk
3
Bydgoszcz
2
Poznan
2
Berlin
1
Częstochowa
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available