WYBRANE PROCEDURY ANTYDYSKRYMINACYJNE I PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY

licenciate
dc.abstract.enDiscrimination is a negative phenomenon that occurs in every area of life. For management sciences, it is important to study its occurrence in the workplace and ways to reduce its effects. The aim of this thesis is to investigate the level of discrimination in modern enterprises and whether managers try to prevent it from occurring. In the research part of this thesis it is possible to familiarize with the international and national law in the field of unequal treatment. Additionally, discrimination and examples of managing diversity will be defined here to better prevent from inequality treatment. By mentioned information and the conducted research, it was possible to confirm the hypothesis that the justice system in Poland is not sufficient to prevent.pl
dc.abstract.plDyskryminacja jest negatywnym zjawiskiem występującym w każdej dziedzinie życia. Dla nauk o zarządzaniu ważnym jest zbadanie jej występowania w miejscu pracy oraz sposobów niwelowania jej skutków. Celem pracy jest zbadanie jaki jest poziom dyskryminacji we współczesnych przedsiębiorstwach oraz czy menedżerowie starają się zapobiegać jej występowaniu. W części badawczej tej pracy zapoznać się można z przepisami prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie nierównego tratowania. Dodatkowo zostanie zdefiniowana dyskryminacja i jej rodzajów, oraz zostaną omówione przykłady zarządzania różnorodnością jako sposobu menedżerów na zapobieganie nierówności wśród pracowników. Dzięki zapoznaniu się z wymienionymi informacjami i przeprowadzonymi badaniami możliwe było potwierdzenie hipotezy mówiącej, że wymiar sprawiedliwość w Polsce nie jest wystarczający do zapobiegania dyskryminacji oraz menedżerowie rzadko stosują procedury antydyskryminacyjne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMania, Karolinapl
dc.contributor.authorTekieli, Oskarpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMania, Karolinapl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.date.accessioned2023-04-06T21:30:24Z
dc.date.available2023-04-06T21:30:24Z
dc.date.submitted2021-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-147545-259661pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310031
dc.languagepolpl
dc.subject.enanti-discrimination procedures - discrimination - diversity managementpl
dc.subject.pldyskryminacja – procedury antydyskrymiacyjne – zarządzanie różnorodnościąpl
dc.titleWYBRANE PROCEDURY ANTYDYSKRYMINACYJNE I PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACYpl
dc.title.alternativeSELECTED ANTI-DISCRIMINATION PROCEDURES AND EXAMPLES OF GOOD DIVERSITY MANAGEMENT IN THE WORKPLACEpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Discrimination is a negative phenomenon that occurs in every area of life. For management sciences, it is important to study its occurrence in the workplace and ways to reduce its effects. The aim of this thesis is to investigate the level of discrimination in modern enterprises and whether managers try to prevent it from occurring. In the research part of this thesis it is possible to familiarize with the international and national law in the field of unequal treatment. Additionally, discrimination and examples of managing diversity will be defined here to better prevent from inequality treatment. By mentioned information and the conducted research, it was possible to confirm the hypothesis that the justice system in Poland is not sufficient to prevent.
dc.abstract.plpl
Dyskryminacja jest negatywnym zjawiskiem występującym w każdej dziedzinie życia. Dla nauk o zarządzaniu ważnym jest zbadanie jej występowania w miejscu pracy oraz sposobów niwelowania jej skutków. Celem pracy jest zbadanie jaki jest poziom dyskryminacji we współczesnych przedsiębiorstwach oraz czy menedżerowie starają się zapobiegać jej występowaniu. W części badawczej tej pracy zapoznać się można z przepisami prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie nierównego tratowania. Dodatkowo zostanie zdefiniowana dyskryminacja i jej rodzajów, oraz zostaną omówione przykłady zarządzania różnorodnością jako sposobu menedżerów na zapobieganie nierówności wśród pracowników. Dzięki zapoznaniu się z wymienionymi informacjami i przeprowadzonymi badaniami możliwe było potwierdzenie hipotezy mówiącej, że wymiar sprawiedliwość w Polsce nie jest wystarczający do zapobiegania dyskryminacji oraz menedżerowie rzadko stosują procedury antydyskryminacyjne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mania, Karolina
dc.contributor.authorpl
Tekieli, Oskar
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Mania, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned
2023-04-06T21:30:24Z
dc.date.available
2023-04-06T21:30:24Z
dc.date.submittedpl
2021-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-147545-259661
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/310031
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
anti-discrimination procedures - discrimination - diversity management
dc.subject.plpl
dyskryminacja – procedury antydyskrymiacyjne – zarządzanie różnorodnością
dc.titlepl
WYBRANE PROCEDURY ANTYDYSKRYMINACYJNE I PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY
dc.title.alternativepl
SELECTED ANTI-DISCRIMINATION PROCEDURES AND EXAMPLES OF GOOD DIVERSITY MANAGEMENT IN THE WORKPLACE
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
4
Lodz
4
Wasilków
3
Wroclaw
2
Berlin
1
Kalisz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available