Rola kanałów GLR w odpowiedzi komórkowej Arabidopsis thaliana

master
dc.abstract.enGLRs (Glutamate receptor-like) are plant homologues of animal ligand-gated ionotropic channels (iGluRs). iGluRs occur in the central nervous system and their dysfunction is associated with the development of neurodegenerative diseases. Animal receptors, depending on their specific agonist can be divided into NMDA type and AMPA type receptors. Arabidopsis thaliana possess 20 genes encoding GLR’s subunits. Their role in plants is not precisely understood, but they are most often studied in the context of permeability for Ca2+ ions. These ions are involved in the regulation of many cellular processes, including the reorganization of the actin cytoskeleton through direct and indirect effects on actin filaments.Conducted research in this thesis tried to establish whether in the case of GLR channels we can also divide them into AMPA and NMDA. The usage of specific inhibitors (CNQX - AMPA antagonist and MK-801 - NMDA antagonist) and histidine as agonists allowed the study of: calcium concentration, actin cytoskeleton reorganization, growth and phototropic seedling response. An attempt was also made to label GLR channels with available Anti-NMDA antibodies. The obtained results indicate the involvement of GLRs in seedling growth depending on the organ and light conditions. Phototropic growth of ethiolated seedlings involves calcium channels other than GLR. The role of GLRs in the other processes remains unexplained.Due to the involvement of GLRs in plant response to biotic and abiotic stress study of their function and regulation is one of the key issues of modern agrobiotechnology.pl
dc.abstract.plKanały GLR (ang. Glutamate receptor-like) są roślinnymi homologami jonotropowych receptorów zwierzęcych bramkowanych ligandem (iGluRs). iGluRs występują w centralnym systemie nerwowym, a ich dysfunkcja związana jest z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. Receptory zwierzęce w zależności od specyficznego agonisty można podzielić na receptory typu NMDA oraz typu AMPA. Arabidopsis thaliana posiada 20 genów kodujących podjednostki GLR. Ich rola w roślinach nie jest dokładnie poznana, ale najczęściej bada się je w kontekście przepuszczalności dla jonów Ca2+. Jony te są zaangażowane w regulacje wielu procesów komórkowych, w tym reorganizację cytoszkieletu aktynowego poprzez bezpośredni i pośredni wpływ na filamenty aktynowe.Przeprowadzone w pracy badania miały na celu sprawdzenie, czy w przypadku kanałów GLR możemy również zastosować podział na AMPA i NMDA. Zastosowanie specyficznych inhibitorów (CNQX – antagonista AMPA oraz MK-801 – antagonista NMDA) i histydyny jako agonisty pozwoliło na badanie: stężenia wapnia, reorganizacji cytoszkieletu aktynowego, wzrostu oraz odpowiedzi fototropicznej siewki. Podjęto również próbę wyznakowania kanałów GLR dostępnymi przeciwciałami anty NMDA. Uzyskane wyniki wskazują na zaangażowanie GLR we wzrost siewki zależny od warunków świetlnych oraz organu. We wzrost fototropiczny etiolowanych siewek zaangażowane są inne niż GLR kanały wapniowe. Rola GLR w pozostałych procesach wciąż pozostaje niewyjaśniona.Z uwagi na zaangażowanie GLR w odpowiedź rośliny na stres biotyczny i abiotyczny badanie ich funkcji i regulacji jest jednym z kluczowych zagadnień współczesnej agrobiotechnologipl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKrzeszowiec-Jeleń, Weronika - 160652 pl
dc.contributor.authorLiszka, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKrzeszowiec-Jeleń, Weronika - 160652 pl
dc.contributor.reviewerMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:51:40Z
dc.date.available2020-07-28T00:51:40Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-133644-197218pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235927
dc.languagepolpl
dc.subject.enGLR, iGluRs, calcium channels, Arabidopsis thaliana, cellular responses, photomorphogenesis, skotomorphogenesis, actin cytoskeleton, AMPA, NMDA, CNQX, MK-801, calciumpl
dc.subject.plGLR, iGluRs, kanały wapniowe, Arabidopsis thaliana, odpowiedź komórkowa, fotomorfogeneza, skotomorfogeneza, cytoszkielet aktynowy, AMPA, NMDA, CNQX, MK-801, wapńpl
dc.titleRola kanałów GLR w odpowiedzi komórkowej Arabidopsis thalianapl
dc.title.alternativeThe Role of GLRs in the Arabidopsis thaliana Cellular Responsespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
GLRs (Glutamate receptor-like) are plant homologues of animal ligand-gated ionotropic channels (iGluRs). iGluRs occur in the central nervous system and their dysfunction is associated with the development of neurodegenerative diseases. Animal receptors, depending on their specific agonist can be divided into NMDA type and AMPA type receptors. Arabidopsis thaliana possess 20 genes encoding GLR’s subunits. Their role in plants is not precisely understood, but they are most often studied in the context of permeability for Ca2+ ions. These ions are involved in the regulation of many cellular processes, including the reorganization of the actin cytoskeleton through direct and indirect effects on actin filaments.Conducted research in this thesis tried to establish whether in the case of GLR channels we can also divide them into AMPA and NMDA. The usage of specific inhibitors (CNQX - AMPA antagonist and MK-801 - NMDA antagonist) and histidine as agonists allowed the study of: calcium concentration, actin cytoskeleton reorganization, growth and phototropic seedling response. An attempt was also made to label GLR channels with available Anti-NMDA antibodies. The obtained results indicate the involvement of GLRs in seedling growth depending on the organ and light conditions. Phototropic growth of ethiolated seedlings involves calcium channels other than GLR. The role of GLRs in the other processes remains unexplained.Due to the involvement of GLRs in plant response to biotic and abiotic stress study of their function and regulation is one of the key issues of modern agrobiotechnology.
dc.abstract.plpl
Kanały GLR (ang. Glutamate receptor-like) są roślinnymi homologami jonotropowych receptorów zwierzęcych bramkowanych ligandem (iGluRs). iGluRs występują w centralnym systemie nerwowym, a ich dysfunkcja związana jest z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. Receptory zwierzęce w zależności od specyficznego agonisty można podzielić na receptory typu NMDA oraz typu AMPA. Arabidopsis thaliana posiada 20 genów kodujących podjednostki GLR. Ich rola w roślinach nie jest dokładnie poznana, ale najczęściej bada się je w kontekście przepuszczalności dla jonów Ca2+. Jony te są zaangażowane w regulacje wielu procesów komórkowych, w tym reorganizację cytoszkieletu aktynowego poprzez bezpośredni i pośredni wpływ na filamenty aktynowe.Przeprowadzone w pracy badania miały na celu sprawdzenie, czy w przypadku kanałów GLR możemy również zastosować podział na AMPA i NMDA. Zastosowanie specyficznych inhibitorów (CNQX – antagonista AMPA oraz MK-801 – antagonista NMDA) i histydyny jako agonisty pozwoliło na badanie: stężenia wapnia, reorganizacji cytoszkieletu aktynowego, wzrostu oraz odpowiedzi fototropicznej siewki. Podjęto również próbę wyznakowania kanałów GLR dostępnymi przeciwciałami anty NMDA. Uzyskane wyniki wskazują na zaangażowanie GLR we wzrost siewki zależny od warunków świetlnych oraz organu. We wzrost fototropiczny etiolowanych siewek zaangażowane są inne niż GLR kanały wapniowe. Rola GLR w pozostałych procesach wciąż pozostaje niewyjaśniona.Z uwagi na zaangażowanie GLR w odpowiedź rośliny na stres biotyczny i abiotyczny badanie ich funkcji i regulacji jest jednym z kluczowych zagadnień współczesnej agrobiotechnologi
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Krzeszowiec-Jeleń, Weronika - 160652
dc.contributor.authorpl
Liszka, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Krzeszowiec-Jeleń, Weronika - 160652
dc.contributor.reviewerpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:51:40Z
dc.date.available
2020-07-28T00:51:40Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-133644-197218
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235927
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
GLR, iGluRs, calcium channels, Arabidopsis thaliana, cellular responses, photomorphogenesis, skotomorphogenesis, actin cytoskeleton, AMPA, NMDA, CNQX, MK-801, calcium
dc.subject.plpl
GLR, iGluRs, kanały wapniowe, Arabidopsis thaliana, odpowiedź komórkowa, fotomorfogeneza, skotomorfogeneza, cytoszkielet aktynowy, AMPA, NMDA, CNQX, MK-801, wapń
dc.titlepl
Rola kanałów GLR w odpowiedzi komórkowej Arabidopsis thaliana
dc.title.alternativepl
The Role of GLRs in the Arabidopsis thaliana Cellular Responses
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
5
Katowice
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Łazy
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Poznan
1
Radom
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available