Koncesja jako kwalifikowana decyzja administracyjna na przykładzie koncesji na ochronę osób i mienia.

master
dc.abstract.enLicence is a specific kind of administrative decision. The thesis descibes the licence as an administrative decision based on the act on the security of people and property. The aim of this project is to present that in the proceeding regulations govering the activity encompassed by licence should be prior. In such a case the attention should be on the act on the security of people and property. To all matters not settled regulations for freedom of conducting business activity should be applied. In other issues one should refer to administrative procedure code. The remaining chapters of this project present the essence of licence. The first chapter is devoted to the administrative decision. The second one describes its historical beginning and evolution in given countries.The next chapter refers to the legal character of the licence and includes subsections presenting the permanence of the licence and its discretionary nature. The last chapter concentrates on the act on the security of people and property and presents the whole procedure from its being released, monitoringly denied and withdrawn. The conclusion of the project presents the summary of the questions raised in the thesis.pl
dc.abstract.plKoncesja jest szczególnym rodzajem decyzji administracyjnej. Praca więc opisuje charakter koncesji, jako decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę o ochronie osób i mienia. Celem pracy jest pokazanie, że w postępowaniu koncesyjnym w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy regulujące działalność objętą koncesjonowaniem, gdzie w tym przypadku była mowa o ustawie określającej ochronę osób i mienia. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast w pozostałych kwestiach należy się odwoływać do Kodeksu postępowania administracyjnego. Poszczególne rozdziały pracy pozwalają poznać istotę tej szczególnej decyzji administracyjnej, jaką jest koncesja. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest decyzji administracyjnej. Kolejny rozdział zawiera historyczną genezie i ewolucje koncesji w wybranych krajach. Następny rozdział odnosi się do charakteru prawnego koncesji, a także zawiera podrozdziały dotyczące trwałości decyzji koncesyjnej oraz jej uznaniowości. Ostatni rozdział poświęcony jest koncesji na ochronę osób i mienia pokazujący całe postępowanie koncesyjne począwszy od jej wydania, kontrolę odmowę oraz cofnięcie. Zakończenie pracy zawiera podsumowanie zagadnień poruszanych w pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.contributor.authorBurzawa, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.contributor.reviewerDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:03:11Z
dc.date.available2020-07-24T20:03:11Z
dc.date.submitted2013-10-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-81671-150277pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191263
dc.languagepolpl
dc.subject.enlicence, qualified, decision,protection, people, propetypl
dc.subject.plkoncesja, kwalifikowana, decyzja, ochrona, ludzi, mieniapl
dc.titleKoncesja jako kwalifikowana decyzja administracyjna na przykładzie koncesji na ochronę osób i mienia.pl
dc.title.alternativeLicence as a qualified administrative decision illustrated with an example of licence for protection of people and propertypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Licence is a specific kind of administrative decision. The thesis descibes the licence as an administrative decision based on the act on the security of people and property. The aim of this project is to present that in the proceeding regulations govering the activity encompassed by licence should be prior. In such a case the attention should be on the act on the security of people and property. To all matters not settled regulations for freedom of conducting business activity should be applied. In other issues one should refer to administrative procedure code. The remaining chapters of this project present the essence of licence. The first chapter is devoted to the administrative decision. The second one describes its historical beginning and evolution in given countries.The next chapter refers to the legal character of the licence and includes subsections presenting the permanence of the licence and its discretionary nature. The last chapter concentrates on the act on the security of people and property and presents the whole procedure from its being released, monitoringly denied and withdrawn. The conclusion of the project presents the summary of the questions raised in the thesis.
dc.abstract.plpl
Koncesja jest szczególnym rodzajem decyzji administracyjnej. Praca więc opisuje charakter koncesji, jako decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę o ochronie osób i mienia. Celem pracy jest pokazanie, że w postępowaniu koncesyjnym w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy regulujące działalność objętą koncesjonowaniem, gdzie w tym przypadku była mowa o ustawie określającej ochronę osób i mienia. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast w pozostałych kwestiach należy się odwoływać do Kodeksu postępowania administracyjnego. Poszczególne rozdziały pracy pozwalają poznać istotę tej szczególnej decyzji administracyjnej, jaką jest koncesja. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest decyzji administracyjnej. Kolejny rozdział zawiera historyczną genezie i ewolucje koncesji w wybranych krajach. Następny rozdział odnosi się do charakteru prawnego koncesji, a także zawiera podrozdziały dotyczące trwałości decyzji koncesyjnej oraz jej uznaniowości. Ostatni rozdział poświęcony jest koncesji na ochronę osób i mienia pokazujący całe postępowanie koncesyjne począwszy od jej wydania, kontrolę odmowę oraz cofnięcie. Zakończenie pracy zawiera podsumowanie zagadnień poruszanych w pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.contributor.authorpl
Burzawa, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.contributor.reviewerpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:03:11Z
dc.date.available
2020-07-24T20:03:11Z
dc.date.submittedpl
2013-10-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-81671-150277
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191263
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
licence, qualified, decision,protection, people, propety
dc.subject.plpl
koncesja, kwalifikowana, decyzja, ochrona, ludzi, mienia
dc.titlepl
Koncesja jako kwalifikowana decyzja administracyjna na przykładzie koncesji na ochronę osób i mienia.
dc.title.alternativepl
Licence as a qualified administrative decision illustrated with an example of licence for protection of people and property
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Lublin
4
Gmina Końskie
3
Warsaw
3
Żory
3
Des Moines
2
Dublin
2
Krakow
2
Bialobrzegi
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available