Analiza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowych

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor is devoted to the use of protein microarrays to determine the profile of proteins in the extracellular vesicles. Protein microarray technology in the past few years has shown great potential in the field of basic research, diagnostics and the preparation of medicaments. Protein microarrays allow not only to determine the type and amount of proteins, but also to determine precisely which proteins existing in the cell interact with each other. Protein microarrays, which include a high throughput method is a technique used to analyze proteins in a single experiment. Tested extracellular vesicles can be divided into smaller exosomes and larger microvesicles. In this bachelor accurately describes the types and functions of extracellular vesicles. In living organisms they represent an important mechanism for intercellular communication, can carry many substances between cells.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest wykorzystaniu metody mikromacierzy białkowych do określenia profilu białek w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych. Technologia mikromacierzy białkowych w ciągu ostatnich kilku lat pokazała wspaniały potencjał w zakresie podstawowych badań , diagnostyki i otrzymywania leków. Mikromacierze białkowe pozwalają nie tylko na określenie typu i ilości białek, ale także na dokładne określenie, które białka istniejące w komórce ze sobą oddziałują. Mikromacierze białkowe, które zalicza się do wysokowydajnych metod są techniką pozwalającą analizować białka w pojedynczym eksperymencie. Badane pęcherzyki zewnątrzkomórkowe możemy podzielić na mniejsze eksosomy oraz większe mikropęcherzyki. W niniejszej pracy dokładnie opisano rodzaje oraz funkcje pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. W organizmach żywych stanowią one ważny mechanizm komunikacji międzykomórkowej, mogą transportować wielu substancji między komorkami.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorStępień, Ewa - 161583 pl
dc.contributor.authorBanasik, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.contributor.reviewerStępień, Ewa - 161583 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:12:11Z
dc.date.available2020-07-26T23:12:11Z
dc.date.submitted2016-09-30pl
dc.fieldofstudyfizyka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-106473-186448pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212786
dc.languagepolpl
dc.subject.enproteomics, protein microarrays, extracellular vesiclespl
dc.subject.plproteomika, mikromacierze białkowe,pęcherzyki zewnątrzkomórkowepl
dc.titleAnaliza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowychpl
dc.title.alternativeAnalysis of the protein profile of extracellular vesicles using protein microarrayspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor is devoted to the use of protein microarrays to determine the profile of proteins in the extracellular vesicles. Protein microarray technology in the past few years has shown great potential in the field of basic research, diagnostics and the preparation of medicaments. Protein microarrays allow not only to determine the type and amount of proteins, but also to determine precisely which proteins existing in the cell interact with each other. Protein microarrays, which include a high throughput method is a technique used to analyze proteins in a single experiment. Tested extracellular vesicles can be divided into smaller exosomes and larger microvesicles. In this bachelor accurately describes the types and functions of extracellular vesicles. In living organisms they represent an important mechanism for intercellular communication, can carry many substances between cells.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest wykorzystaniu metody mikromacierzy białkowych do określenia profilu białek w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych. Technologia mikromacierzy białkowych w ciągu ostatnich kilku lat pokazała wspaniały potencjał w zakresie podstawowych badań , diagnostyki i otrzymywania leków. Mikromacierze białkowe pozwalają nie tylko na określenie typu i ilości białek, ale także na dokładne określenie, które białka istniejące w komórce ze sobą oddziałują. Mikromacierze białkowe, które zalicza się do wysokowydajnych metod są techniką pozwalającą analizować białka w pojedynczym eksperymencie. Badane pęcherzyki zewnątrzkomórkowe możemy podzielić na mniejsze eksosomy oraz większe mikropęcherzyki. W niniejszej pracy dokładnie opisano rodzaje oraz funkcje pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. W organizmach żywych stanowią one ważny mechanizm komunikacji międzykomórkowej, mogą transportować wielu substancji między komorkami.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Stępień, Ewa - 161583
dc.contributor.authorpl
Banasik, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.contributor.reviewerpl
Stępień, Ewa - 161583
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:12:11Z
dc.date.available
2020-07-26T23:12:11Z
dc.date.submittedpl
2016-09-30
dc.fieldofstudypl
fizyka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-106473-186448
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212786
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
proteomics, protein microarrays, extracellular vesicles
dc.subject.plpl
proteomika, mikromacierze białkowe,pęcherzyki zewnątrzkomórkowe
dc.titlepl
Analiza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowych
dc.title.alternativepl
Analysis of the protein profile of extracellular vesicles using protein microarrays
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Krakow
5
Gdynia
4
Warsaw
4
Kielce
2
Lublin
2
Sosnowiec
2
Wroclaw
2
Brzesko
1
Clonee
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available