Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

master
dc.abstract.enWork is about protecting consumers from unfair commercial practices, including misleading advertising. An important issue in the work is to highlight the dangers flowing from the fraudulent marketing and presentation methods and types of consumer protection against such threats. The work starts with a presentation of the definition of the consumer and its place in the economy. Then we read about the ways by which the market of goods and services affect the decisions of consumers. One of the ways referred to the advertisement, which is an important theme in this work. Next we learn about the history and methods of consumer protection. The theme of the next chapter is to protect the consumer in Poland. At the beginning shows the definition of unfair advertising, and then presented to support consumer organizations in Poland, such as the Office of Competition and Consumer Protection, Consumer Attorneys Association, Consumer Federation, The Advertising Council. The final topic of this chapter are examples of violations of consumer rights in Poland and their consequences. Next, we read about how the settlement of consumer disputes, then the responsibility of the manufacturer's defect. Chapter six presents the results of a survey on the charts of the website.pl
dc.abstract.plPraca traktuje o ochronie konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, w tym reklamą wprowadzającą w błąd. Ważną kwestią w pracy jest naświetlenie niebezpieczeństwa płynącego z nieuczciwego marketingu oraz przedstawienie sposobów i rodzajów ochrony konsumenta przed tego typu zagrożeniami. Praca zaczyna się przedstawieniem definicji konsumenta i jego miejsce w gospodarce. Następnie czytamy o sposobach, poprzez które rynek dóbr i usług wpływa na decyzje konsumentów. Jednym ze sposobów, o których mowa jest reklama, która jest istotnym tematem w niniejszej pracy. Dalej dowiadujemy się o historii i sposobach ochrony konsumenta. Tematem następnego rozdziału jest ochrona konsumenta w Polsce. Na początku przedstawiono definicję nieuczciwej reklamy, a następnie przedstawiono organizacje wspomagające konsumentów w Polsce, takie jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Federacja Konsumentów, Rada Reklamy. Ostatnim tematem tego rozdziału są przykłady naruszeń praw konsumenta w Polsce i ich konsekwencje. W dalszej kolejności czytamy o sposobach rozstrzygania sporów konsumenckich, a następnie o odpowiedzialności producenta za wady produktu. Rozdział szósty przedstawia na wykresach wyniki ankiety zamieszczonej na stronie internetowej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.contributor.authorWłodarska - Kozak, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:16:01Z
dc.date.available2020-07-24T17:16:01Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-75963-137152pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188658
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumer protection, consumer, advertising,pl
dc.subject.plochrona konsumenta, konsument, reklama,pl
dc.titleOchrona konsumenta w Unii Europejskiej przed nieuczciwymi praktykami handlowymipl
dc.title.alternativeConsumer protection in the European Union against unfair commercial practicespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work is about protecting consumers from unfair commercial practices, including misleading advertising. An important issue in the work is to highlight the dangers flowing from the fraudulent marketing and presentation methods and types of consumer protection against such threats. The work starts with a presentation of the definition of the consumer and its place in the economy. Then we read about the ways by which the market of goods and services affect the decisions of consumers. One of the ways referred to the advertisement, which is an important theme in this work. Next we learn about the history and methods of consumer protection. The theme of the next chapter is to protect the consumer in Poland. At the beginning shows the definition of unfair advertising, and then presented to support consumer organizations in Poland, such as the Office of Competition and Consumer Protection, Consumer Attorneys Association, Consumer Federation, The Advertising Council. The final topic of this chapter are examples of violations of consumer rights in Poland and their consequences. Next, we read about how the settlement of consumer disputes, then the responsibility of the manufacturer's defect. Chapter six presents the results of a survey on the charts of the website.
dc.abstract.plpl
Praca traktuje o ochronie konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, w tym reklamą wprowadzającą w błąd. Ważną kwestią w pracy jest naświetlenie niebezpieczeństwa płynącego z nieuczciwego marketingu oraz przedstawienie sposobów i rodzajów ochrony konsumenta przed tego typu zagrożeniami. Praca zaczyna się przedstawieniem definicji konsumenta i jego miejsce w gospodarce. Następnie czytamy o sposobach, poprzez które rynek dóbr i usług wpływa na decyzje konsumentów. Jednym ze sposobów, o których mowa jest reklama, która jest istotnym tematem w niniejszej pracy. Dalej dowiadujemy się o historii i sposobach ochrony konsumenta. Tematem następnego rozdziału jest ochrona konsumenta w Polsce. Na początku przedstawiono definicję nieuczciwej reklamy, a następnie przedstawiono organizacje wspomagające konsumentów w Polsce, takie jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Federacja Konsumentów, Rada Reklamy. Ostatnim tematem tego rozdziału są przykłady naruszeń praw konsumenta w Polsce i ich konsekwencje. W dalszej kolejności czytamy o sposobach rozstrzygania sporów konsumenckich, a następnie o odpowiedzialności producenta za wady produktu. Rozdział szósty przedstawia na wykresach wyniki ankiety zamieszczonej na stronie internetowej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.contributor.authorpl
Włodarska - Kozak, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:16:01Z
dc.date.available
2020-07-24T17:16:01Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-75963-137152
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188658
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumer protection, consumer, advertising,
dc.subject.plpl
ochrona konsumenta, konsument, reklama,
dc.titlepl
Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
dc.title.alternativepl
Consumer protection in the European Union against unfair commercial practices
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Lublin
2
Warsaw
2
Dublin
1
Hamburg
1
Kielce
1
Opole Stare
1
Ostróda
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available