Władza w intymnych związkach heteroseksualnych : refeksja nad badaniem władzy w kontekście równości płci

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe article reflects upon studies on power relations within intimate heterosexual relations in the context of gender equality. The starting point in the analysis of power from such a perspective is the proposition of Ronald E. Cromwell and David H. Olson to describe power dynamics taking into account its three dimensions: bases of power, power processes, power outcomes. This paper is an attempt to further develop this classic position by adding the gender perspective to it. The aim of the article is to illustrate that gender norms concerning both men and women as well as gender ideologies of partners in a relationship impact all three dimensions of power, modifying their meaning and impact. We attempt to answer the question of how gender shapes the power relations in intimate heterosexual relationships. An outcome of this discussion is a theoretical model for investigating power within heterosexual relationships.pl
dc.abstract.plArtykuł podejmuje refleksję nad badaniem relacji władzy w intymnych związkach heteroseksualnych w kontekście równości płci. Punktem wyjścia jest propozycja opisu dynamiki władzy sformułowana przez Ronalda E. Cromwella i Davida H. Olsona, uwzględniająca jej trzy wymiary: podstawy, procesy i efekty. Tekst jest próbą uzupełnienia tej klasycznej już na gruncie socjologii rodziny propozycji o perspektywę płci społeczno-kulturowej. Celem proponowanych w tekście analiz jest pokazanie, że normy dotyczące ról kobiet i mężczyzn, a także bazujące na nich ideologie płci partnerów mają wpływ na każdy wymiar władzy w związku, modyfikując znaczenie tych wymiarów. Proponowane rozważania stanowią próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób płeć społeczno-kulturowa kształtuje relacje władzy w heteroseksualnych związkach intymnych? Efektem tych rozważań jest zaproponowany model teoretyczny do badania relacji władzy w związkach heteroseksualnych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorKrzaklewska, Ewa - 159752 pl
dc.contributor.authorRatecka, Anna - 105795 pl
dc.date.accession2017-02-06pl
dc.date.accessioned2017-02-07T12:31:12Z
dc.date.available2017-02-07T12:31:12Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical149-167pl
dc.description.publication1,3pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume51pl
dc.identifier.eissn2353-4850pl
dc.identifier.issn0208-600Xpl
dc.identifier.projectPol-Nor/200641/63/2013pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37158
dc.identifier.weblinkhttp://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/8714/149_167_ratecka.pdf?sequence=1&isAllowed=ypl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpower in familiespl
dc.subject.engenderpl
dc.subject.engender equalitypl
dc.subject.enpower processespl
dc.subject.plwładza w rodziniepl
dc.subject.plgenderpl
dc.subject.plrówność płcipl
dc.subject.plzwiązki intymnepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWładza w intymnych związkach heteroseksualnych : refeksja nad badaniem władzy w kontekście równości płcipl
dc.title.alternativePower in heterosexual intimate relations reflection on researching power relations in the context of gender equalitypl
dc.title.journalActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologicapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article reflects upon studies on power relations within intimate heterosexual relations in the context of gender equality. The starting point in the analysis of power from such a perspective is the proposition of Ronald E. Cromwell and David H. Olson to describe power dynamics taking into account its three dimensions: bases of power, power processes, power outcomes. This paper is an attempt to further develop this classic position by adding the gender perspective to it. The aim of the article is to illustrate that gender norms concerning both men and women as well as gender ideologies of partners in a relationship impact all three dimensions of power, modifying their meaning and impact. We attempt to answer the question of how gender shapes the power relations in intimate heterosexual relationships. An outcome of this discussion is a theoretical model for investigating power within heterosexual relationships.
dc.abstract.plpl
Artykuł podejmuje refleksję nad badaniem relacji władzy w intymnych związkach heteroseksualnych w kontekście równości płci. Punktem wyjścia jest propozycja opisu dynamiki władzy sformułowana przez Ronalda E. Cromwella i Davida H. Olsona, uwzględniająca jej trzy wymiary: podstawy, procesy i efekty. Tekst jest próbą uzupełnienia tej klasycznej już na gruncie socjologii rodziny propozycji o perspektywę płci społeczno-kulturowej. Celem proponowanych w tekście analiz jest pokazanie, że normy dotyczące ról kobiet i mężczyzn, a także bazujące na nich ideologie płci partnerów mają wpływ na każdy wymiar władzy w związku, modyfikując znaczenie tych wymiarów. Proponowane rozważania stanowią próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób płeć społeczno-kulturowa kształtuje relacje władzy w heteroseksualnych związkach intymnych? Efektem tych rozważań jest zaproponowany model teoretyczny do badania relacji władzy w związkach heteroseksualnych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Krzaklewska, Ewa - 159752
dc.contributor.authorpl
Ratecka, Anna - 105795
dc.date.accessionpl
2017-02-06
dc.date.accessioned
2017-02-07T12:31:12Z
dc.date.available
2017-02-07T12:31:12Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
149-167
dc.description.publicationpl
1,3
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
51
dc.identifier.eissnpl
2353-4850
dc.identifier.issnpl
0208-600X
dc.identifier.projectpl
Pol-Nor/200641/63/2013
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37158
dc.identifier.weblinkpl
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/8714/149_167_ratecka.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
https://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
power in families
dc.subject.enpl
gender
dc.subject.enpl
gender equality
dc.subject.enpl
power processes
dc.subject.plpl
władza w rodzinie
dc.subject.plpl
gender
dc.subject.plpl
równość płci
dc.subject.plpl
związki intymne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Władza w intymnych związkach heteroseksualnych : refeksja nad badaniem władzy w kontekście równości płci
dc.title.alternativepl
Power in heterosexual intimate relations reflection on researching power relations in the context of gender equality
dc.title.journalpl
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Oslo
1
Świnoujście
1
Downloads
krzaklewska_ratecka_wladza_w_intymnych_zwiazkach_heteroseksualnych_refeksja_nad_badaniem_wladzy_w_kontekscie_rownosci_plci_2014.pdf
5