Estudio diacrónico de las estructuras pseudo-copulativas con colores en español. El caso del verbo «ponerse»

master
dc.abstract.enThe objective of the present master thesis is to conduct a diachronic study of the pseudo-copula structures with colours in Spanish, formed by the verb «ponerse». The paper is composed of four chapters, three of them theoretical and one practical. The first chapter presents the phenomenon of the linguistic change, considering its causes, mechanisms and consequences. Then, the pseudo-copula verbs and the verbs of change in Spanish are defined and classified. In the last chapter of the theoretical part, the semantics of the chosen colours in Spanish: red, black, white, yellow, green and violet are analysed and the structures that those colours form with the prototypical pseudo-copula verbs of change are presented. In the practical part of this study a diachronic analysis of the pseudo-copula structures with colours, formed by the verb «ponerse», is carried out, based on the data collected from the Corpus Diacrónico de la Legua Española.pl
dc.abstract.otherEl objetivo de la presente memoria de licenciatura estriba en realizar un estudio diacrónico de las estructuras pseudo-copulativas con colores en español, formadas por el verbo «ponerse». El trabajo se compone de cuatro capítulos: tres de índole teórica y uno de carácter práctico. En el primer capítulo, presentamos el fenómeno de cambio lingüístico y destacamos sus principales causas, mecanismos y consecuencias. Posteriormente, definimos y clasificamos los verbos pseudo-copulativos y los verbos de cambio en la lengua española. Por último, en la parte teórica, analizamos la semántica de los colores en español escogidos: rojo, negro, blanco, amarillo, verde y morado, y presentamos las estructuras que forman con los verbos pseudo-copulativos de cambio prototípicos. En la parte práctica de nuestro trabajo llevamos a cabo un análisis diacrónico de las estructuras pseudo-copulativas del verbo «ponerse» con colores, a base de los datos extraídos del Corpus Diacrónico de la Legua Española.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest realizacja studium diachronicznego konstrukcji pseudo-łącznikowych z kolorami w języku hiszpańskim, na przykładzie czasownika «ponerse». Praca składa się z czterech części: trzech rozdziałów teoretycznych oraz jednego rozdziału praktycznego. W pierwszym rozdziale został przedstawiony fenomen zmiany językowej, z uwzględnieniem głównych przyczyn, mechanizmów oraz skutków. W następnej kolejności zdefiniowano oraz sklasyfikowano czasowniki pseudo-łącznikowe i czasowniki zmiany w języku hiszpańskim. Natomiast w ostatnim rozdziale teoretyczym została przedstawiona semantyka wybranych kolorów w języku hiszpańskim, z uwzględnieniem następujących kolorów: czerwony, czarny, biały, żółty, zielony i fioletowy; zostały również zaprezentowane konstrukcje jakie tworzą te kolory z prototypowymi czasownikami pseudo-łącznikowymi zmiany. W części praktycznej pracy została dokonana analiza diachroniczna struktur pseudo-łącznikowych z kolorami na przykładzie czasownika «ponerse», w oparciu o dane pochadzące z korpusu Corpus Diacrónico de la Legua Española.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZieliński, Andrzej - 145323 pl
dc.contributor.authorKalinowska Rivas, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerZieliński, Andrzej - 145323 pl
dc.contributor.reviewerKomorowska, Agata - 129056 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:01:29Z
dc.date.available2020-07-28T07:01:29Z
dc.date.submitted2020-07-07pl
dc.fieldofstudyfilologia hiszpańskapl
dc.identifier.apddiploma-142038-264475pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241512
dc.languagespapl
dc.subject.endiachrony, linguistic change, pseudo-copula structure, pseudo-copula verb of change, semantics of colourspl
dc.subject.otherdiacronía, cambio lingüístico, estructura pseudo-copulativa, verbo pseudo-copulativo de cambio, semántica de colorespl
dc.subject.pldiachronia, zmiana językowa, konstrukcja pseudo-łącznikowa, czasownik pseudo-łącznikowy zmiany, semantyka kolorówpl
dc.titleEstudio diacrónico de las estructuras pseudo-copulativas con colores en español. El caso del verbo «ponerse»pl
dc.title.alternativeStudium diachroniczne konstrukcji pseudo-łącznikowej z kolorami w języku hiszpańskim na przykładzie czasownika «ponerse»pl
dc.title.alternativeA diachronic study of the pseudo-copula structures with colours in Spanish. The case of the verb «ponerse»pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of the present master thesis is to conduct a diachronic study of the pseudo-copula structures with colours in Spanish, formed by the verb «ponerse». The paper is composed of four chapters, three of them theoretical and one practical. The first chapter presents the phenomenon of the linguistic change, considering its causes, mechanisms and consequences. Then, the pseudo-copula verbs and the verbs of change in Spanish are defined and classified. In the last chapter of the theoretical part, the semantics of the chosen colours in Spanish: red, black, white, yellow, green and violet are analysed and the structures that those colours form with the prototypical pseudo-copula verbs of change are presented. In the practical part of this study a diachronic analysis of the pseudo-copula structures with colours, formed by the verb «ponerse», is carried out, based on the data collected from the Corpus Diacrónico de la Legua Española.
dc.abstract.otherpl
El objetivo de la presente memoria de licenciatura estriba en realizar un estudio diacrónico de las estructuras pseudo-copulativas con colores en español, formadas por el verbo «ponerse». El trabajo se compone de cuatro capítulos: tres de índole teórica y uno de carácter práctico. En el primer capítulo, presentamos el fenómeno de cambio lingüístico y destacamos sus principales causas, mecanismos y consecuencias. Posteriormente, definimos y clasificamos los verbos pseudo-copulativos y los verbos de cambio en la lengua española. Por último, en la parte teórica, analizamos la semántica de los colores en español escogidos: rojo, negro, blanco, amarillo, verde y morado, y presentamos las estructuras que forman con los verbos pseudo-copulativos de cambio prototípicos. En la parte práctica de nuestro trabajo llevamos a cabo un análisis diacrónico de las estructuras pseudo-copulativas del verbo «ponerse» con colores, a base de los datos extraídos del Corpus Diacrónico de la Legua Española.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest realizacja studium diachronicznego konstrukcji pseudo-łącznikowych z kolorami w języku hiszpańskim, na przykładzie czasownika «ponerse». Praca składa się z czterech części: trzech rozdziałów teoretycznych oraz jednego rozdziału praktycznego. W pierwszym rozdziale został przedstawiony fenomen zmiany językowej, z uwzględnieniem głównych przyczyn, mechanizmów oraz skutków. W następnej kolejności zdefiniowano oraz sklasyfikowano czasowniki pseudo-łącznikowe i czasowniki zmiany w języku hiszpańskim. Natomiast w ostatnim rozdziale teoretyczym została przedstawiona semantyka wybranych kolorów w języku hiszpańskim, z uwzględnieniem następujących kolorów: czerwony, czarny, biały, żółty, zielony i fioletowy; zostały również zaprezentowane konstrukcje jakie tworzą te kolory z prototypowymi czasownikami pseudo-łącznikowymi zmiany. W części praktycznej pracy została dokonana analiza diachroniczna struktur pseudo-łącznikowych z kolorami na przykładzie czasownika «ponerse», w oparciu o dane pochadzące z korpusu Corpus Diacrónico de la Legua Española.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zieliński, Andrzej - 145323
dc.contributor.authorpl
Kalinowska Rivas, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Andrzej - 145323
dc.contributor.reviewerpl
Komorowska, Agata - 129056
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:01:29Z
dc.date.available
2020-07-28T07:01:29Z
dc.date.submittedpl
2020-07-07
dc.fieldofstudypl
filologia hiszpańska
dc.identifier.apdpl
diploma-142038-264475
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241512
dc.languagepl
spa
dc.subject.enpl
diachrony, linguistic change, pseudo-copula structure, pseudo-copula verb of change, semantics of colours
dc.subject.otherpl
diacronía, cambio lingüístico, estructura pseudo-copulativa, verbo pseudo-copulativo de cambio, semántica de colores
dc.subject.plpl
diachronia, zmiana językowa, konstrukcja pseudo-łącznikowa, czasownik pseudo-łącznikowy zmiany, semantyka kolorów
dc.titlepl
Estudio diacrónico de las estructuras pseudo-copulativas con colores en español. El caso del verbo «ponerse»
dc.title.alternativepl
Studium diachroniczne konstrukcji pseudo-łącznikowej z kolorami w języku hiszpańskim na przykładzie czasownika «ponerse»
dc.title.alternativepl
A diachronic study of the pseudo-copula structures with colours in Spanish. The case of the verb «ponerse»
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Dukla
1

No access

No Thumbnail Available