Kreatywność językowa cudzoziemców na przykładzie przezwisk

master
dc.abstract.enThe aim of a thesis “The language creativity of foreigners on the examples of nicknames” is to research whether foreigners learning Polish as a foreign language have an ability to create nicknames that would be of the same quality as the ones created by native speakers. Nicknames are important because they allow to see the language creativity and asses the knowledge of Polish formative system. In the thesis there is described the problem of irregular formative system, as well as possibilities available by mastering it and methods of teaching it. Nicknames created by foreigners are compared with the ones created by Polish students that have been collected during licentiate. In order to obtain reliable and accurate results a questionnaire was used, which was personally provided by the author of the thesis to various learning centers and send to various Internet portals. The goal of the thesis was also checking if and to what extent nationality, level of knowledge of Polish language, sex and time spend in Poland influence on the quality and quantity of created nicknames. The research shows that foreigners learning Polish as foreign or second language do not create as interesting and ingenious nicknames as Polish students and there is no significant correlation between nationality, level of knowledge of Polish language, sex, or time spend in Poland and the quality of nicknames. A few causes of such results are described in the thesis.pl
dc.abstract.plPraca dyplomowa pod tytułem „Kreatywność językowa cudzoziemców na przykładzie przezwisk” ma na celu zbadanie czy obcokrajowcy uczący się języka polskiego jako obcego mają szansę na tworzenie przezwisk na miarę rodzimych użytkowników języka. Antroponimy przezwiskowe są ważne z uwagi na to, iż pozwalają dostrzec kreatywność językową oraz ocenić znajomość polskiego systemu słowotwórczego. W pracy opisano problemy, jakie stwarza dość nieregularny system słowotwórczy, ale i możliwości jakie daje jego opanowanie, a także sposoby, metody nauczania. W niniejszej pracy porównano przezwiska tworzone przez polskich gimnazjalistów zebranych podczas pracy licencjackiej, z tymi tworzonymi przez cudzoziemców. Aby uzyskać rzetelne i trafne wyniki posłużono się ankietą, która była osobiście doręczona przez autora pracy do różnych ośrodków nauczania oraz rozesłana do różnych portali internetowych. Celem pracy było również zbadanie, czy narodowość, poziom znajomości języka polskiego, płeć, a także czas spędzony w Polsce mają wpływ na jakość i ilość tworzonych przezwisk. Badania dowiodły, iż obcokrajowcy uczący się języka polskiego jako obcego lub drugiego nie tworzą tak ciekawych i pomysłowych antroponimów jak polscy gimnazjaliści oraz nie ma znaczącej korelacji pomiędzy płcią respondentów, narodowością, poziomem językowym oraz czasem przebywania w Polsce a jakością przezwisk. W pracy podano kilka przyczyn i wyjaśnień takich rezultatów.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSeretny, Anna - 131831 pl
dc.contributor.authorBolarczyk, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.contributor.reviewerSeretny, Anna - 131831 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:36:24Z
dc.date.available2020-07-27T00:36:24Z
dc.date.submitted2016-07-08pl
dc.fieldofstudynauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegopl
dc.identifier.apddiploma-107847-199050pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214098
dc.languagepolpl
dc.subject.ennickname, foreigner, word formation, anthroponym, glottodidacticspl
dc.subject.plprzezwisko, cudzoziemiec, słowotwórstwo, antroponim, glottodydaktykapl
dc.titleKreatywność językowa cudzoziemców na przykładzie przezwiskpl
dc.title.alternativeNicknames as the example of foreigners' language creativitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of a thesis “The language creativity of foreigners on the examples of nicknames” is to research whether foreigners learning Polish as a foreign language have an ability to create nicknames that would be of the same quality as the ones created by native speakers. Nicknames are important because they allow to see the language creativity and asses the knowledge of Polish formative system. In the thesis there is described the problem of irregular formative system, as well as possibilities available by mastering it and methods of teaching it. Nicknames created by foreigners are compared with the ones created by Polish students that have been collected during licentiate. In order to obtain reliable and accurate results a questionnaire was used, which was personally provided by the author of the thesis to various learning centers and send to various Internet portals. The goal of the thesis was also checking if and to what extent nationality, level of knowledge of Polish language, sex and time spend in Poland influence on the quality and quantity of created nicknames. The research shows that foreigners learning Polish as foreign or second language do not create as interesting and ingenious nicknames as Polish students and there is no significant correlation between nationality, level of knowledge of Polish language, sex, or time spend in Poland and the quality of nicknames. A few causes of such results are described in the thesis.
dc.abstract.plpl
Praca dyplomowa pod tytułem „Kreatywność językowa cudzoziemców na przykładzie przezwisk” ma na celu zbadanie czy obcokrajowcy uczący się języka polskiego jako obcego mają szansę na tworzenie przezwisk na miarę rodzimych użytkowników języka. Antroponimy przezwiskowe są ważne z uwagi na to, iż pozwalają dostrzec kreatywność językową oraz ocenić znajomość polskiego systemu słowotwórczego. W pracy opisano problemy, jakie stwarza dość nieregularny system słowotwórczy, ale i możliwości jakie daje jego opanowanie, a także sposoby, metody nauczania. W niniejszej pracy porównano przezwiska tworzone przez polskich gimnazjalistów zebranych podczas pracy licencjackiej, z tymi tworzonymi przez cudzoziemców. Aby uzyskać rzetelne i trafne wyniki posłużono się ankietą, która była osobiście doręczona przez autora pracy do różnych ośrodków nauczania oraz rozesłana do różnych portali internetowych. Celem pracy było również zbadanie, czy narodowość, poziom znajomości języka polskiego, płeć, a także czas spędzony w Polsce mają wpływ na jakość i ilość tworzonych przezwisk. Badania dowiodły, iż obcokrajowcy uczący się języka polskiego jako obcego lub drugiego nie tworzą tak ciekawych i pomysłowych antroponimów jak polscy gimnazjaliści oraz nie ma znaczącej korelacji pomiędzy płcią respondentów, narodowością, poziomem językowym oraz czasem przebywania w Polsce a jakością przezwisk. W pracy podano kilka przyczyn i wyjaśnień takich rezultatów.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Seretny, Anna - 131831
dc.contributor.authorpl
Bolarczyk, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Stefańczyk, Wiesław - 132088
dc.contributor.reviewerpl
Seretny, Anna - 131831
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:36:24Z
dc.date.available
2020-07-27T00:36:24Z
dc.date.submittedpl
2016-07-08
dc.fieldofstudypl
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
dc.identifier.apdpl
diploma-107847-199050
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214098
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nickname, foreigner, word formation, anthroponym, glottodidactics
dc.subject.plpl
przezwisko, cudzoziemiec, słowotwórstwo, antroponim, glottodydaktyka
dc.titlepl
Kreatywność językowa cudzoziemców na przykładzie przezwisk
dc.title.alternativepl
Nicknames as the example of foreigners' language creativity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdynia
1
Szczecin
1
Torun
1
Zator
1

No access

No Thumbnail Available