Umowa timeshare

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is the analysis of legal construction of timeshare contract on the basis of EU regulations and national legislation. The thesis discusses the history of timeshare institutions in the context of long-term use of a house, apartment, or other vacation property in Europe and the United States. The sources of law constituting the basis for regulating the contract between the consumer and the trader on temporary use of accommodation are discussed. Possibilities of forming timeshare contract as a legal relation of obligatory nature or property law are presented. Particular emphasis is placed on issues concerning legal protection of a consumers manifested in their rights and correlated with them obligations of an entrepreneur. The formal aspects of a timesharing contract are outlined. The constructs of similar and related contracts in the form of long-term holiday product, exchange participation and resale contrach are also presented. The summary contains conclusions resulting from the analysis of the contract being the subject of the study, including postulates de lege ferenda necessary to ensure full protection of consumer rights in connection with unfair business-to-consumer commercial practices aimed at circumventing EU and national regulations.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza ukształtowania umowy timeshare w oparciu o przepisy unijne oraz ustawodawstwo krajowe. W pracy omówiono historię instytucji timeshare w kontekście wieloletniego korzystania z domu, mieszkania lub innego obiektu wakacyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Omówione zostały źródła prawa stanowiącego podstawę regulacji umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w zakresie czasowego korzystania z miejsca zakwaterowania. Zaprezentowano możliwości ukształtowania umowy timeshare jako stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym albo prawnorzeczowym. Szczególny nacisk został położony w pracy na zagadnienia dotyczące ochrony prawnej konsumenta przejawiającej się w jego uprawnieniach i skorelowanych z nimi obowiązkami przedsiębiorcy. Nakreślono formalne aspekty kontraktu timesharingowego. Przedstawione zostały również konstrukcje umów podobnych i powiązanych w postaci umów: o długoterminowy produkt wakacyjny, o uczestnictwo w systemie wymiany oraz pośrednictwa w odsprzedaży. Podsumowanie zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy kontraktu będącego przedmiotem pracy, z uwzględnieniem postulatów de lege ferenda niezbędnych do zapewnienia pełnej ochrony praw konsumenta w związku z praktykami handlowymi mającymi na celu obejście przepisów unijnych i krajowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.authorMarek, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.reviewerBender, Patrykpl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:44:59Z
dc.date.available2021-06-29T21:44:59Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-150753-227525pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275430
dc.languagepolpl
dc.subject.entimeshare contract, directive 2008/122/EC, timeshare act, consumer, traderpl
dc.subject.plumowa timeshare, dyrektywa 2008/122/WE, ustawa o timeshare, konsument, przedsiębiorcapl
dc.titleUmowa timesharepl
dc.title.alternativeTimeshare contractpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is the analysis of legal construction of timeshare contract on the basis of EU regulations and national legislation. The thesis discusses the history of timeshare institutions in the context of long-term use of a house, apartment, or other vacation property in Europe and the United States. The sources of law constituting the basis for regulating the contract between the consumer and the trader on temporary use of accommodation are discussed. Possibilities of forming timeshare contract as a legal relation of obligatory nature or property law are presented. Particular emphasis is placed on issues concerning legal protection of a consumers manifested in their rights and correlated with them obligations of an entrepreneur. The formal aspects of a timesharing contract are outlined. The constructs of similar and related contracts in the form of long-term holiday product, exchange participation and resale contrach are also presented. The summary contains conclusions resulting from the analysis of the contract being the subject of the study, including postulates de lege ferenda necessary to ensure full protection of consumer rights in connection with unfair business-to-consumer commercial practices aimed at circumventing EU and national regulations.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza ukształtowania umowy timeshare w oparciu o przepisy unijne oraz ustawodawstwo krajowe. W pracy omówiono historię instytucji timeshare w kontekście wieloletniego korzystania z domu, mieszkania lub innego obiektu wakacyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Omówione zostały źródła prawa stanowiącego podstawę regulacji umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w zakresie czasowego korzystania z miejsca zakwaterowania. Zaprezentowano możliwości ukształtowania umowy timeshare jako stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym albo prawnorzeczowym. Szczególny nacisk został położony w pracy na zagadnienia dotyczące ochrony prawnej konsumenta przejawiającej się w jego uprawnieniach i skorelowanych z nimi obowiązkami przedsiębiorcy. Nakreślono formalne aspekty kontraktu timesharingowego. Przedstawione zostały również konstrukcje umów podobnych i powiązanych w postaci umów: o długoterminowy produkt wakacyjny, o uczestnictwo w systemie wymiany oraz pośrednictwa w odsprzedaży. Podsumowanie zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy kontraktu będącego przedmiotem pracy, z uwzględnieniem postulatów de lege ferenda niezbędnych do zapewnienia pełnej ochrony praw konsumenta w związku z praktykami handlowymi mającymi na celu obejście przepisów unijnych i krajowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.authorpl
Marek, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.reviewerpl
Bender, Patryk
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:44:59Z
dc.date.available
2021-06-29T21:44:59Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-150753-227525
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275430
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
timeshare contract, directive 2008/122/EC, timeshare act, consumer, trader
dc.subject.plpl
umowa timeshare, dyrektywa 2008/122/WE, ustawa o timeshare, konsument, przedsiębiorca
dc.titlepl
Umowa timeshare
dc.title.alternativepl
Timeshare contract
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Hanoi
4
Sławno
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lublin
1
Piekary Slaskie
1
Shanghai
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available