Zarządzanie kryzysem wizerunkowym w mediach społecznościowych na przykładzie marki odzieżowej Veclaim

master
dc.abstract.enSkillful usage of social media in brand image management might be very important key factor in the process of building consumer trust and market position. The planned strategy of using social media platforms in the situation of an image crisis may contribute to the development of the company, acquiring new customers and increasing sales.The main issue raised by the author was the conscious use of social media in managing the brand image in a crisis. The author referred to the basic concepts of brand management, social media, and communication tools. Futhermore the author defined the specifics of the brand image crisis and its impact on consumer decisions.This paper presents a case study of the Polish clothing brand Veclaim, which struggled with one of the biggest image crises so far. The case study was supplemented by a survey in the form of a questionnaire, which was necessary in the process of verifying the research problem.In the final part of the paper, the possibilities of implementing preventive measures in a crisis were assessed, as well as proposals for the effective use of social media in managing the image crisis of the Veclaim clothing brand.pl
dc.abstract.plUmiejętne wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu wizerunkiem marki, może okazać się niezwykle kluczowym czynnikiem w procesie budowania zaufania wśród konsumentów oraz pozycji na rynku. Zaplanowana strategia wykorzystania platform społecznościowych w sytuacji kryzysu wizerunkowego może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa, pozyskaniu nowych klientów oraz wzrostowi sprzedaży.Główną kwestią podjętą przez autorkę było świadome wykorzystywanie mediów społecznościowych w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzowej. Autorka odniosła się podstawowych pojęć dotyczących zarządzania marką, mediów społecznościowych oraz narzędzi komunikacji. Autorka określiła specyfiki kryzysu wizerunkowego marki oraz jego wpływu na decyzje konsumenckie. W niniejszej pracy przedstawiono studium przypadku polskiej marki odzieżowej Veclaim, która borykała się z jednym z największych dotychczas kryzysów wizerunkowych. Studium przypadku zostało uzupełnione badaniem ankietowym w formie ankiety, która była niezbędna w procesie weryfikacji problemu badawczego. W końcowej części pracy poddano ocenie możliwości wdrożenia działań prewencyjnych w sytuacji kryzysowej oraz propozycje efektywnego wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysem wizerunkowym marki odzieżowej Veclaimpl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Małgorzata - 127272 pl
dc.contributor.authorPalej, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Małgorzata - 127272 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2022-10-31T22:41:00Z
dc.date.available2022-10-31T22:41:00Z
dc.date.submitted2022-10-27pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-157683-287593pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303067
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrandimage crisismanagementsocial media Veclaimpl
dc.subject.plmarkamedia społecznościowe kryzys wizerunkowy Veclaimzarządzaniepl
dc.titleZarządzanie kryzysem wizerunkowym w mediach społecznościowych na przykładzie marki odzieżowej Veclaimpl
dc.title.alternativeManaging the brand image crisis in social media on the example of the Veclaim clothing brandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Skillful usage of social media in brand image management might be very important key factor in the process of building consumer trust and market position. The planned strategy of using social media platforms in the situation of an image crisis may contribute to the development of the company, acquiring new customers and increasing sales.The main issue raised by the author was the conscious use of social media in managing the brand image in a crisis. The author referred to the basic concepts of brand management, social media, and communication tools. Futhermore the author defined the specifics of the brand image crisis and its impact on consumer decisions.This paper presents a case study of the Polish clothing brand Veclaim, which struggled with one of the biggest image crises so far. The case study was supplemented by a survey in the form of a questionnaire, which was necessary in the process of verifying the research problem.In the final part of the paper, the possibilities of implementing preventive measures in a crisis were assessed, as well as proposals for the effective use of social media in managing the image crisis of the Veclaim clothing brand.
dc.abstract.plpl
Umiejętne wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu wizerunkiem marki, może okazać się niezwykle kluczowym czynnikiem w procesie budowania zaufania wśród konsumentów oraz pozycji na rynku. Zaplanowana strategia wykorzystania platform społecznościowych w sytuacji kryzysu wizerunkowego może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa, pozyskaniu nowych klientów oraz wzrostowi sprzedaży.Główną kwestią podjętą przez autorkę było świadome wykorzystywanie mediów społecznościowych w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzowej. Autorka odniosła się podstawowych pojęć dotyczących zarządzania marką, mediów społecznościowych oraz narzędzi komunikacji. Autorka określiła specyfiki kryzysu wizerunkowego marki oraz jego wpływu na decyzje konsumenckie. W niniejszej pracy przedstawiono studium przypadku polskiej marki odzieżowej Veclaim, która borykała się z jednym z największych dotychczas kryzysów wizerunkowych. Studium przypadku zostało uzupełnione badaniem ankietowym w formie ankiety, która była niezbędna w procesie weryfikacji problemu badawczego. W końcowej części pracy poddano ocenie możliwości wdrożenia działań prewencyjnych w sytuacji kryzysowej oraz propozycje efektywnego wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysem wizerunkowym marki odzieżowej Veclaim
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Małgorzata - 127272
dc.contributor.authorpl
Palej, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Małgorzata - 127272
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2022-10-31T22:41:00Z
dc.date.available
2022-10-31T22:41:00Z
dc.date.submittedpl
2022-10-27
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-157683-287593
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303067
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brandimage crisismanagementsocial media Veclaim
dc.subject.plpl
markamedia społecznościowe kryzys wizerunkowy Veclaimzarządzanie
dc.titlepl
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym w mediach społecznościowych na przykładzie marki odzieżowej Veclaim
dc.title.alternativepl
Managing the brand image crisis in social media on the example of the Veclaim clothing brand
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
4
Litwa
4
Gorzów Wielkopolski
2
Poznan
2
Częstochowa
1
Oborniki
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Wilkowa Wies
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections