Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Qubus Hotel Kraków

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to present the basics of the theoretical part of human resources management in hotel industry. The paper portrays how valuable employees are in the organization and the reasons why it is necessary to care about proper management of human resources. Each enterprise should adapt individual business needs to the employees' needs. A content and motivated employee will help achieve organizations greater success. Paper outlines history of the personnel function development and main elements in the human resource management process (including recruitment, selection processes, motivation, remuneration, evaluation of employees and training). Aim of the research presented in the work was to assess the level of employee satisfaction with their job at Qubus Hotel Kraków. Survey results show employee satisfaction with current human resource management, however not all people are fully satisfied with the current management. Study shows that employees are content with the atmosphere at work, although more than half of those surveyed consider their salary too low in relation to their position, qualifications and duties performed.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie istoty i znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w branży hotelarskiej. Praca przedstawia wartość pracowników w organizacji oraz powody, dla których należy dbać i prawidłowo zarządzać zasobami ludzkimi. Każde przedsiębiorstwo powinno dostosować indywidualne potrzeby biznesowe do potrzeb pracowników. Zadowolony i zmotywowany do pracy pracownik pomoże osiągnąć większy sukces. W pracy zawarto historię rozwoju funkcji personalnej, przedstawione i przeanalizowane zostały także główne elementy procesu zarządzania zasobami ludzmi, w tym: rekrutacja i selekcja, motywowanie, wynagradzanie i ocena pracowników, oraz szkolenia. Celem badań zaprezentowanych w pracy była ocena poziomu satysfakcji pracowników z pracy w Qubus Hotel Kraków. Przedstawione rezultaty badań wskazują na satysfakcję pracowników z obecnego zarządzania zasobami ludzkimi, przy czym należy również stwierdzić, że nie wszystkie osoby są zadowolone z obecnego zarządzania. Wyniki badań wskazują, że pracownicy czują się odpowiednio motywowani do pracy, są zadowoleni z atmosfery w pracy, aczkolwiek ponad połowa ankietowanych uznaje swoje wynagrodzenie za niskie w stosunku do zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji i wykonywanych obowiązków.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.authorTretiak, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:11:11Z
dc.date.available2020-07-27T20:11:11Z
dc.date.submitted2019-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-127752-180219pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231604
dc.languagepolpl
dc.subject.enPERSONAL FUNCTION – HOSPITALITY - HUMAN RESOURCE - JOB SATISFACTION – MANAGEMENTpl
dc.subject.plFUNKCJA PERSONALNA - HOTELARSTWO – ZASOBY LUDZKIE - SATYSFAKCJA Z PRACY - ZARZĄDZANIEpl
dc.titleZarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Qubus Hotel Krakówpl
dc.title.alternativeHuman Resource Management based on Qubus Hotel Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to present the basics of the theoretical part of human resources management in hotel industry. The paper portrays how valuable employees are in the organization and the reasons why it is necessary to care about proper management of human resources. Each enterprise should adapt individual business needs to the employees' needs. A content and motivated employee will help achieve organizations greater success. Paper outlines history of the personnel function development and main elements in the human resource management process (including recruitment, selection processes, motivation, remuneration, evaluation of employees and training). Aim of the research presented in the work was to assess the level of employee satisfaction with their job at Qubus Hotel Kraków. Survey results show employee satisfaction with current human resource management, however not all people are fully satisfied with the current management. Study shows that employees are content with the atmosphere at work, although more than half of those surveyed consider their salary too low in relation to their position, qualifications and duties performed.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie istoty i znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w branży hotelarskiej. Praca przedstawia wartość pracowników w organizacji oraz powody, dla których należy dbać i prawidłowo zarządzać zasobami ludzkimi. Każde przedsiębiorstwo powinno dostosować indywidualne potrzeby biznesowe do potrzeb pracowników. Zadowolony i zmotywowany do pracy pracownik pomoże osiągnąć większy sukces. W pracy zawarto historię rozwoju funkcji personalnej, przedstawione i przeanalizowane zostały także główne elementy procesu zarządzania zasobami ludzmi, w tym: rekrutacja i selekcja, motywowanie, wynagradzanie i ocena pracowników, oraz szkolenia. Celem badań zaprezentowanych w pracy była ocena poziomu satysfakcji pracowników z pracy w Qubus Hotel Kraków. Przedstawione rezultaty badań wskazują na satysfakcję pracowników z obecnego zarządzania zasobami ludzkimi, przy czym należy również stwierdzić, że nie wszystkie osoby są zadowolone z obecnego zarządzania. Wyniki badań wskazują, że pracownicy czują się odpowiednio motywowani do pracy, są zadowoleni z atmosfery w pracy, aczkolwiek ponad połowa ankietowanych uznaje swoje wynagrodzenie za niskie w stosunku do zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji i wykonywanych obowiązków.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.authorpl
Tretiak, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:11:11Z
dc.date.available
2020-07-27T20:11:11Z
dc.date.submittedpl
2019-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-127752-180219
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231604
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PERSONAL FUNCTION – HOSPITALITY - HUMAN RESOURCE - JOB SATISFACTION – MANAGEMENT
dc.subject.plpl
FUNKCJA PERSONALNA - HOTELARSTWO – ZASOBY LUDZKIE - SATYSFAKCJA Z PRACY - ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Qubus Hotel Kraków
dc.title.alternativepl
Human Resource Management based on Qubus Hotel Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
5
Gdansk
3
Rzeszów
3
Wroclaw
3
Zhytomyr
3
Poznan
2
Bielawa
1
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available