Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie. Aspekt prawny, społeczny, psychologiczny i pedagogiczny

licenciate
dc.abstract.enIn this study it was concluded to analyze the phenomenon, which is violence against children in the family, with particular emphasis on legal aspect, social, psychological and pedagogical.After defining violence and provide different perspectives on the possible source, shown specificity and well-known contemporary forms and types of this phenomenon. Attention was paid also to the risk factors forming the environment conducive to its occurrence, as well as functioning dysfunctional family upbringing. Do not disregarded when the characteristics of a child who is exposed to the many consequences of being victims of abuse.In the next part we focus on the known solutions, intervention and assistance and prevention of domestic violence. Described are also examples of actions in this area and the main implementing bodies, including the individual teacher and his competence. Because of the wide range of subject study has been narrowed down to certain issues.pl
dc.abstract.plW niniejszym opracowaniu została zawarta analiza zjawiska, jakim jest przemoc wobec dziecka w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawnego, społecznego, psychologicznego oraz pedagogicznego.Po zdefiniowaniu przemocy i przedstawienia różnych spojrzeń na jej możliwe źródła, ukazano specyfikę oraz znane współcześnie formy i typy tego zjawiska. Zwrócono uwagę także na czynniki ryzyka tworzące środowiska sprzyjające jego wystąpieniu, a także funkcjonowanie rodzin niewydolnych wychowawczo. Nie pominięto przy tym charakterystyki dziecka, które narażone jest na wiele konsekwencji związanych z byciem ofiarą krzywdzenia.W dalszej części skupiono się na znanych rozwiązaniach interwencyjno-pomocowych i profilaktykę przemocy domowej. Opisane zostały też przykładowe działania w tym zakresie i najważniejsze podmioty wykonawcze, w tym osoba pedagoga i jego kompetencje. Ze względu na szeroki zakres tematu, opracowanie zostało zawężone do wybranych zagadnień.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorSendorek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOpozda-Suder, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:14:22Z
dc.date.available2020-07-26T12:14:22Z
dc.date.submitted2015-06-23pl
dc.fieldofstudyresocjalizacjapl
dc.identifier.apddiploma-95267-172506pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202783
dc.languagepolpl
dc.subject.enviolence, family, children, intervention, preventionpl
dc.subject.plprzemoc, rodzina, dziecko, interwencja, profilaktykapl
dc.titleDziecko jako ofiara przemocy w rodzinie. Aspekt prawny, społeczny, psychologiczny i pedagogicznypl
dc.title.alternativeViolence against children in the family. Legal, social, psychological and pedagogical aspectpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this study it was concluded to analyze the phenomenon, which is violence against children in the family, with particular emphasis on legal aspect, social, psychological and pedagogical.After defining violence and provide different perspectives on the possible source, shown specificity and well-known contemporary forms and types of this phenomenon. Attention was paid also to the risk factors forming the environment conducive to its occurrence, as well as functioning dysfunctional family upbringing. Do not disregarded when the characteristics of a child who is exposed to the many consequences of being victims of abuse.In the next part we focus on the known solutions, intervention and assistance and prevention of domestic violence. Described are also examples of actions in this area and the main implementing bodies, including the individual teacher and his competence. Because of the wide range of subject study has been narrowed down to certain issues.
dc.abstract.plpl
W niniejszym opracowaniu została zawarta analiza zjawiska, jakim jest przemoc wobec dziecka w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawnego, społecznego, psychologicznego oraz pedagogicznego.Po zdefiniowaniu przemocy i przedstawienia różnych spojrzeń na jej możliwe źródła, ukazano specyfikę oraz znane współcześnie formy i typy tego zjawiska. Zwrócono uwagę także na czynniki ryzyka tworzące środowiska sprzyjające jego wystąpieniu, a także funkcjonowanie rodzin niewydolnych wychowawczo. Nie pominięto przy tym charakterystyki dziecka, które narażone jest na wiele konsekwencji związanych z byciem ofiarą krzywdzenia.W dalszej części skupiono się na znanych rozwiązaniach interwencyjno-pomocowych i profilaktykę przemocy domowej. Opisane zostały też przykładowe działania w tym zakresie i najważniejsze podmioty wykonawcze, w tym osoba pedagoga i jego kompetencje. Ze względu na szeroki zakres tematu, opracowanie zostało zawężone do wybranych zagadnień.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Sendorek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Opozda-Suder, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:14:22Z
dc.date.available
2020-07-26T12:14:22Z
dc.date.submittedpl
2015-06-23
dc.fieldofstudypl
resocjalizacja
dc.identifier.apdpl
diploma-95267-172506
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202783
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
violence, family, children, intervention, prevention
dc.subject.plpl
przemoc, rodzina, dziecko, interwencja, profilaktyka
dc.titlepl
Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie. Aspekt prawny, społeczny, psychologiczny i pedagogiczny
dc.title.alternativepl
Violence against children in the family. Legal, social, psychological and pedagogical aspect
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
57
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
5
Katowice
3
Rzeszów
3
Bialystok
2
Bierun
2
Chandler
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Andrychów
1

No access

No Thumbnail Available