Model opieki nad pacjentem otyłym z nadciśnieniem tętniczym.

licenciate
dc.abstract.enResearch studies clearly show that the level of blood pressure and incidences of its increase (≥ 140/90 mmHg) are strongly adjusted to the size of the body mass index, regardless of gender and age. Thus, obesity is attributed to one of the main causes of hypertension, which in the population of obese people is 2-3 times higher than in the general population.The aim of this study was to create a model of care for obese patients with a hypertension, which can be used in the practice of nursing and as an education resource for nursing students.pl
dc.abstract.plBadania naukowe w sposób wyraźny wskazują, że poziom ciśnienia tętniczego i częstość występowania jego podwyższenia ( ≥ 140/90 mmHg) są silnie skorygowane z wielkością wskaźnika masy ciała, niezależnie od płci i wieku. Stąd otyłości przypisuje się jedną z głównych przyczyn nadciśnienia tętniczego, które w populacji ludzi otyłych jest 2-3 razy częstsze niż w populacji ogólnej.Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem otyłym z nadciśnieniem tętniczym, który może być zastosowany w praktyce pielęgniarskiej oraz jako materiał edukacyjny dla studentów pielęgniarstwa.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.authorStańczyk, Lidiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:36:08Z
dc.date.available2020-07-24T14:36:08Z
dc.date.submitted2013-07-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-73282-161124pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186166
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: obesity, body mass index, hypertensionpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: otyłość,wskaźnik masy ciała, nadciśnienie tętniczepl
dc.titleModel opieki nad pacjentem otyłym z nadciśnieniem tętniczym.pl
dc.title.alternativeA model of care for obese patients with a hypertensionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Research studies clearly show that the level of blood pressure and incidences of its increase (≥ 140/90 mmHg) are strongly adjusted to the size of the body mass index, regardless of gender and age. Thus, obesity is attributed to one of the main causes of hypertension, which in the population of obese people is 2-3 times higher than in the general population.The aim of this study was to create a model of care for obese patients with a hypertension, which can be used in the practice of nursing and as an education resource for nursing students.
dc.abstract.plpl
Badania naukowe w sposób wyraźny wskazują, że poziom ciśnienia tętniczego i częstość występowania jego podwyższenia ( ≥ 140/90 mmHg) są silnie skorygowane z wielkością wskaźnika masy ciała, niezależnie od płci i wieku. Stąd otyłości przypisuje się jedną z głównych przyczyn nadciśnienia tętniczego, które w populacji ludzi otyłych jest 2-3 razy częstsze niż w populacji ogólnej.Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem otyłym z nadciśnieniem tętniczym, który może być zastosowany w praktyce pielęgniarskiej oraz jako materiał edukacyjny dla studentów pielęgniarstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.authorpl
Stańczyk, Lidia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:36:08Z
dc.date.available
2020-07-24T14:36:08Z
dc.date.submittedpl
2013-07-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-73282-161124
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186166
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: obesity, body mass index, hypertension
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: otyłość,wskaźnik masy ciała, nadciśnienie tętnicze
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem otyłym z nadciśnieniem tętniczym.
dc.title.alternativepl
A model of care for obese patients with a hypertension
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
7
Andrychow
3
Wroclaw
3
Gorzów Wielkopolski
2
Lublin
2
Ruda Śląska
2
Chełm
1
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available