Oczekiwania i zapotrzebowanie na wsparcie położnych kobiet z zagrażającym porodem przedwczesnym.

master
dc.abstract.enIntroduction: Pregnancy is a state of exceptional case for women, a change that is connected with strong emotions, feeling both positive and negative. Sometimes pregnancy does not work properly, may occur various complications, such as preterm birth risk. The place of residence for such pregnancies is a ward of pathology of pregnancy. Midwives, which work there are required to provide holistic care with three main components: instrumental support, informational support and emotional support.Objective: The aim of this study was to define the expectations and needs of support of women at risk of preterm birth staying in pregnancy pathology department to care provided by midwives, and the evaluation of the fulfillment of these expectations.Material and Methods: The study included 86 women at risk of preterm birth. The method of diagnostic survey was used, as a research tool used independently developed questionnaire.Conclusions: During the proceeding the research found that pregnant threatened preterm birth expect from midwife a multidimensional of care consisting of equal yourself three elements: care instrumental, informational and emotional. Instrumental care have been met, however information care as a emotional by respondents require more involvement of midwives.pl
dc.abstract.plWstęp: Ciąża jest dla kobiety stanem wyjątkowym, zmianą, która wiąże się z silnymi emocjami, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. Zdarza się, że ciąża nie przebiega prawidłowo, mogą wystąpić różne powikłania, na przykład zagrożenie porodem przedwczesnym. Miejscem pobytu dla takich ciężarnych jest oddział patologii ciąży. Położne tam pracujące zobowiązane są świadczyć holistyczną opiekę zawierającą trzy główne elementy : wsparcie instrumentalne, wsparcie informacyjne oraz wsparcie emocjonalne.Cel: Celem przeprowadzonych badań było określenie oczekiwań i zapotrzebowania na wsparcie kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym przebywających na oddziale patologii ciąży wobec opieki sprawowanej przez położne oraz ocena spełnienia tych oczekiwań.Materiał i metodyka: Badaniem objęto 86 kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako narzędzie badawcze zastosowano samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety.Wnioski: W toku postępowania badawczego ustalono, że ciężarne zagrożone porodem przedwczesnym oczekują od położnej wielowymiarowej opieki składającej się z równych sobie trzech elementów: opieki instrumentalnej, informacyjnej oraz emocjonalnej. Oczekiwania kobiet wobec opieki instrumentalnej zostały zaspokojone, natomiast opieka informacyjna oraz emocjonalna według ankietowanych wymaga większego zaangażowania ze strony położnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.contributor.authorSobczyńska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚliwa, Leopold - 133628 pl
dc.contributor.reviewerPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:09:16Z
dc.date.available2020-07-25T02:09:16Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-88439-103911pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196947
dc.languagepolpl
dc.subject.enpremature birth, care, support, expectations, hospitalizationpl
dc.subject.plporód przedwczesny, opieka, wsparcie, oczekiwania, hospitalizacjapl
dc.titleOczekiwania i zapotrzebowanie na wsparcie położnych kobiet z zagrażającym porodem przedwczesnym.pl
dc.title.alternativeExpectations and needs to support midwives women at risk of preterm birthpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Pregnancy is a state of exceptional case for women, a change that is connected with strong emotions, feeling both positive and negative. Sometimes pregnancy does not work properly, may occur various complications, such as preterm birth risk. The place of residence for such pregnancies is a ward of pathology of pregnancy. Midwives, which work there are required to provide holistic care with three main components: instrumental support, informational support and emotional support.Objective: The aim of this study was to define the expectations and needs of support of women at risk of preterm birth staying in pregnancy pathology department to care provided by midwives, and the evaluation of the fulfillment of these expectations.Material and Methods: The study included 86 women at risk of preterm birth. The method of diagnostic survey was used, as a research tool used independently developed questionnaire.Conclusions: During the proceeding the research found that pregnant threatened preterm birth expect from midwife a multidimensional of care consisting of equal yourself three elements: care instrumental, informational and emotional. Instrumental care have been met, however information care as a emotional by respondents require more involvement of midwives.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Ciąża jest dla kobiety stanem wyjątkowym, zmianą, która wiąże się z silnymi emocjami, zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. Zdarza się, że ciąża nie przebiega prawidłowo, mogą wystąpić różne powikłania, na przykład zagrożenie porodem przedwczesnym. Miejscem pobytu dla takich ciężarnych jest oddział patologii ciąży. Położne tam pracujące zobowiązane są świadczyć holistyczną opiekę zawierającą trzy główne elementy : wsparcie instrumentalne, wsparcie informacyjne oraz wsparcie emocjonalne.Cel: Celem przeprowadzonych badań było określenie oczekiwań i zapotrzebowania na wsparcie kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym przebywających na oddziale patologii ciąży wobec opieki sprawowanej przez położne oraz ocena spełnienia tych oczekiwań.Materiał i metodyka: Badaniem objęto 86 kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako narzędzie badawcze zastosowano samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety.Wnioski: W toku postępowania badawczego ustalono, że ciężarne zagrożone porodem przedwczesnym oczekują od położnej wielowymiarowej opieki składającej się z równych sobie trzech elementów: opieki instrumentalnej, informacyjnej oraz emocjonalnej. Oczekiwania kobiet wobec opieki instrumentalnej zostały zaspokojone, natomiast opieka informacyjna oraz emocjonalna według ankietowanych wymaga większego zaangażowania ze strony położnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.contributor.authorpl
Sobczyńska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Śliwa, Leopold - 133628
dc.contributor.reviewerpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:09:16Z
dc.date.available
2020-07-25T02:09:16Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-88439-103911
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196947
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
premature birth, care, support, expectations, hospitalization
dc.subject.plpl
poród przedwczesny, opieka, wsparcie, oczekiwania, hospitalizacja
dc.titlepl
Oczekiwania i zapotrzebowanie na wsparcie położnych kobiet z zagrażającym porodem przedwczesnym.
dc.title.alternativepl
Expectations and needs to support midwives women at risk of preterm birth
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Ropczyce
2
Bydgoszcz
1
Chojnice
1
Dublin
1
Feliksow
1
Gdansk
1
Jarosław
1

No access

No Thumbnail Available