Wybrane właściwości indywidualne a odczuwany stres u osób chorych na cukrzycę typu 1

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to test whether personality variables such as the sense of coherence (SOC), locus of control (LOC) and coping style, are significantly related to the level of stress experienced by people with type I diabetes. It was hypothesized that SOC and stress would be negatively correlated, and that internal LOC would be associated with lower levels of perceived stress. It was also expected that coping mode would differentiate individuals in terms of stress levels. A negative correlation was expected between vigilance and stress, and a positive relationship between avoidance and stress. The predictions were only partially confirmed. The relationships between SOC, LOC and stress were as assumed, while for vigilance and avoidance, the obtained correlations were opposite to the assumed ones. Avoidant coping mode was accompanied by the lowest levels of stress. SOC emerged as a strong predictor of the dependent variable.pl
dc.abstract.plCelem pracy było wykazanie, czy właściwości indywidualne, takie jak: poczucie koherencji, umiejscowienie kontroli oraz styl radzenia sobie, istotnie wiążą się z poziomem stresu przeżywanym przez osoby chore na cukrzycę typu 1. Zakładano, że poczucie koherencji i stres będą skorelowane negatywnie, a także, że zmianie lokalizacji kontroli na bardziej wewnętrzną będzie towarzyszyło obniżenie poziomu odczuwanego stresu. Oczekiwano również, że poszczególne style radzenia sobie będą wiązały się z innym stopniem przystosowawczości – poziomem odczuwanego stresu. W kwestii dwóch centralnych tendencji w doborze strategii radzenia sobie, przyjęto założenie o negatywnej korelacji między czujnością a stresem, oraz pozytywnym związku między unikaniem a stresem. Przeprowadzono analizę wariancji, korelacji oraz regresji. Wyniki częściowo potwierdziły przewidywania. Silne poczucie koherencji i wewnętrzne umiejscowienie kontroli były związane z niższym poziomem odczuwanego stresu. W przypadku czujności i unikania otrzymano korelacje odwrotne do zakładanych. Udało się wykryć różnice w poziomie odczuwanego stresu pomiędzy grupami reprezentującymi odmienne style radzenia sobie. Osoby sztywno-unikające odczuwały istotnie mniej stresu, niż osoby o niskim nasileniu obu tendencji oraz sztywno-czujne. Hierarchiczna analiza regresji pozwoliła na wyłonienie poczucia koherencji, jako silnego predyktora poziomu odczuwanego stresu. Samoistnie wyjaśniało ono 48% wariancji zmiennej zależnej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.contributor.authorKawalec, Matyldapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.contributor.reviewerKłosowska, Joannapl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:40:29Z
dc.date.available2021-10-14T04:40:29Z
dc.date.submitted2021-09-15pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-153742-228356pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280020
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress, chronic disease, type 1 diabetes, coping styles, sense of coherence, locus of controlpl
dc.subject.plstres, choroba przewlekła, cukrzyca typu 1, style radzenia sobie, poczucie koherencji, umiejscowienie kontrolipl
dc.titleWybrane właściwości indywidualne a odczuwany stres u osób chorych na cukrzycę typu 1pl
dc.title.alternativeSelected individual characteristics and perceived stress in people with type 1 diabetespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to test whether personality variables such as the sense of coherence (SOC), locus of control (LOC) and coping style, are significantly related to the level of stress experienced by people with type I diabetes. It was hypothesized that SOC and stress would be negatively correlated, and that internal LOC would be associated with lower levels of perceived stress. It was also expected that coping mode would differentiate individuals in terms of stress levels. A negative correlation was expected between vigilance and stress, and a positive relationship between avoidance and stress. The predictions were only partially confirmed. The relationships between SOC, LOC and stress were as assumed, while for vigilance and avoidance, the obtained correlations were opposite to the assumed ones. Avoidant coping mode was accompanied by the lowest levels of stress. SOC emerged as a strong predictor of the dependent variable.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było wykazanie, czy właściwości indywidualne, takie jak: poczucie koherencji, umiejscowienie kontroli oraz styl radzenia sobie, istotnie wiążą się z poziomem stresu przeżywanym przez osoby chore na cukrzycę typu 1. Zakładano, że poczucie koherencji i stres będą skorelowane negatywnie, a także, że zmianie lokalizacji kontroli na bardziej wewnętrzną będzie towarzyszyło obniżenie poziomu odczuwanego stresu. Oczekiwano również, że poszczególne style radzenia sobie będą wiązały się z innym stopniem przystosowawczości – poziomem odczuwanego stresu. W kwestii dwóch centralnych tendencji w doborze strategii radzenia sobie, przyjęto założenie o negatywnej korelacji między czujnością a stresem, oraz pozytywnym związku między unikaniem a stresem. Przeprowadzono analizę wariancji, korelacji oraz regresji. Wyniki częściowo potwierdziły przewidywania. Silne poczucie koherencji i wewnętrzne umiejscowienie kontroli były związane z niższym poziomem odczuwanego stresu. W przypadku czujności i unikania otrzymano korelacje odwrotne do zakładanych. Udało się wykryć różnice w poziomie odczuwanego stresu pomiędzy grupami reprezentującymi odmienne style radzenia sobie. Osoby sztywno-unikające odczuwały istotnie mniej stresu, niż osoby o niskim nasileniu obu tendencji oraz sztywno-czujne. Hierarchiczna analiza regresji pozwoliła na wyłonienie poczucia koherencji, jako silnego predyktora poziomu odczuwanego stresu. Samoistnie wyjaśniało ono 48% wariancji zmiennej zależnej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.contributor.authorpl
Kawalec, Matylda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.contributor.reviewerpl
Kłosowska, Joanna
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:40:29Z
dc.date.available
2021-10-14T04:40:29Z
dc.date.submittedpl
2021-09-15
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-153742-228356
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280020
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress, chronic disease, type 1 diabetes, coping styles, sense of coherence, locus of control
dc.subject.plpl
stres, choroba przewlekła, cukrzyca typu 1, style radzenia sobie, poczucie koherencji, umiejscowienie kontroli
dc.titlepl
Wybrane właściwości indywidualne a odczuwany stres u osób chorych na cukrzycę typu 1
dc.title.alternativepl
Selected individual characteristics and perceived stress in people with type 1 diabetes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Krakow
11
Warsaw
11
Lublin
7
Gryfino
4
Wroclaw
3
Katowice
2
Rzeszów
2
Brzeziny
1
Dublin
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available