RZETELNE WYKORZYSTANIE UTWORU JAKO AUTORSKIE PRAWO OSOBISTE

licenciate
dc.abstract.enThis paper discusses one of the author's moral rights, namely the diligent use right. The aim of the paper was to analyse in depth the right of diligent use by presenting it on many levels and in various contexts in order to illustrate its wide application and emphasise its essence in the legal system. The work consists of four chapters. The first chapter presents the historical outline of the diligent use against the background of international conventions and Polish copyright legislation. The second chapter discusses the diligent use rule together with other author's moral rights in the context of civil law moral rights. I also included the scope and subject matter of protection of author's moral rights. In the third chapter, I presented the connection between the diligent use and the right to integrity, the characteristics of which I also discussed. In the last fourth chapter, I analysed in depth the right to diligent use and showed its connection with the right to supervise the way the work is used, as well the essence of this right was outlined. All the considerations are supported by Polish and national case law.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy omówienia jednego z autorskich praw osobistych, jakim jest prawo do rzetelnego wykorzystania utworu. Celem pracy jest dogłębna analiza prawa do rzetelnego wykorzystania utworu, poprzez przedstawienie go na wielu płaszczyznach i kontekstach, tak aby zobrazować jego szerokie zastosowanie i podkreślić jego istotę w systemie prawnym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawił zarys historyczny prawa do rzetelnego wykorzystania utworu na tle międzynarodowych konwencji oraz polskiego ustawodawstwa prawnoautorskiego. Rozdział drugi poświęciłam omówieniu prawa do rzetelnego wykorzystania utworu wraz z pozostałymi autorskimi prawami osobistymi w kontekście dóbr osobistych prawa cywilnego. Zawarłam w nim także zakres podmiotowy i przedmiot ochrony autorskich praw osobistych. W rozdziale trzecim przedstawiłam powiązanie prawa do rzetelnego wykorzystania utworu z prawem do integralności, którego charakterystykę również omówiłam. W ostatnim, czwartym rozdziale dogłębnie przeanalizowałam prawo do rzetelnego wykorzystania utworu oraz ukazałam jego łączny charakter z prawem do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu wraz z nakreśleniem istoty tego prawa. Wszystkie rozważania zostały poparte orzecznictwem polskim, jak i krajowym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.authorKobiec, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.reviewerGhazal, Nicholaspl
dc.date.accessioned2021-07-01T22:02:10Z
dc.date.available2021-07-01T22:02:10Z
dc.date.submitted2021-06-30pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-150264-250260pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276037
dc.languagepolpl
dc.subject.enDILIGENT USE - PERSONAL RIGHTS- LEGISLATION - COPYRIGHT LAW - PERSONAL GOODSpl
dc.subject.plRZETELNE WYKORZYSTANIE – AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE – USTAWODASTWO – PRAWO AUTORSKIE – DOBRA OSOBISTEpl
dc.titleRZETELNE WYKORZYSTANIE UTWORU JAKO AUTORSKIE PRAWO OSOBISTEpl
dc.title.alternativeTHE DILIGENT USE RIGHT AS AN AUTHOR'S MORAL RIGHTpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses one of the author's moral rights, namely the diligent use right. The aim of the paper was to analyse in depth the right of diligent use by presenting it on many levels and in various contexts in order to illustrate its wide application and emphasise its essence in the legal system. The work consists of four chapters. The first chapter presents the historical outline of the diligent use against the background of international conventions and Polish copyright legislation. The second chapter discusses the diligent use rule together with other author's moral rights in the context of civil law moral rights. I also included the scope and subject matter of protection of author's moral rights. In the third chapter, I presented the connection between the diligent use and the right to integrity, the characteristics of which I also discussed. In the last fourth chapter, I analysed in depth the right to diligent use and showed its connection with the right to supervise the way the work is used, as well the essence of this right was outlined. All the considerations are supported by Polish and national case law.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy omówienia jednego z autorskich praw osobistych, jakim jest prawo do rzetelnego wykorzystania utworu. Celem pracy jest dogłębna analiza prawa do rzetelnego wykorzystania utworu, poprzez przedstawienie go na wielu płaszczyznach i kontekstach, tak aby zobrazować jego szerokie zastosowanie i podkreślić jego istotę w systemie prawnym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawił zarys historyczny prawa do rzetelnego wykorzystania utworu na tle międzynarodowych konwencji oraz polskiego ustawodawstwa prawnoautorskiego. Rozdział drugi poświęciłam omówieniu prawa do rzetelnego wykorzystania utworu wraz z pozostałymi autorskimi prawami osobistymi w kontekście dóbr osobistych prawa cywilnego. Zawarłam w nim także zakres podmiotowy i przedmiot ochrony autorskich praw osobistych. W rozdziale trzecim przedstawiłam powiązanie prawa do rzetelnego wykorzystania utworu z prawem do integralności, którego charakterystykę również omówiłam. W ostatnim, czwartym rozdziale dogłębnie przeanalizowałam prawo do rzetelnego wykorzystania utworu oraz ukazałam jego łączny charakter z prawem do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu wraz z nakreśleniem istoty tego prawa. Wszystkie rozważania zostały poparte orzecznictwem polskim, jak i krajowym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.authorpl
Kobiec, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.reviewerpl
Ghazal, Nicholas
dc.date.accessioned
2021-07-01T22:02:10Z
dc.date.available
2021-07-01T22:02:10Z
dc.date.submittedpl
2021-06-30
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-150264-250260
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276037
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DILIGENT USE - PERSONAL RIGHTS- LEGISLATION - COPYRIGHT LAW - PERSONAL GOODS
dc.subject.plpl
RZETELNE WYKORZYSTANIE – AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE – USTAWODASTWO – PRAWO AUTORSKIE – DOBRA OSOBISTE
dc.titlepl
RZETELNE WYKORZYSTANIE UTWORU JAKO AUTORSKIE PRAWO OSOBISTE
dc.title.alternativepl
THE DILIGENT USE RIGHT AS AN AUTHOR'S MORAL RIGHT
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Boardman
1
Lodz
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available