Częstość i rodzaj wystepowania powikłań u osób chorych na hemofilię

master
dc.abstract.enThe title of the paper presented is "The incidence and type of complications in people with haemophilia." The purpose of the study was to investigate the incidence of various complications. The main research focus was to identify the age at which the disease is diagnosed, the most common complications, the relationship between the disease type (A and B) and the incidence and type of complications as well as to determine whether there is a relationship between the socio-demographic figures and the incidence and type of complications. The paper was based on the analysis of medical records. The results of the study revealed that the most common complications are haemorrhage into joints, pain associated therewith and haemophilic arthropathy. The research has proved that the type of the disease, and the socio-demographic figures have no impact on the incidence and type of complications. It has also been noticed that the gender significantly affects the incidence and type of complications.pl
dc.abstract.plTytuł prezentowanej pracy to „Częstość i rodzaj występowania powikłań u osób chorych na hemofilię”. Celem pracy było poznanie z jaką częstością występują różne powikłania. Głównymi problemami badawczymi było określenie w jakim wieku choroba jest rozpoznawana, określenie które powikłania występują najczęściej, określenie jaka jest zależność pomiędzy typem choroby (A i B), a częstością i rodzajem występowania powikłań, określenie czy istnieje zależność pomiędzy danymi socjodemograficznymi, a częstością i rodzajem powikłań. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentacji medycznej. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że najczęstszymi powikłaniami są wylewy krwi do stawów, ból z nimi związany oraz artropatia hemofilowa. W badaniach pokazano, że typ choroby, oraz dane socjodemograficzne nie mają wpływu na częstość i rodzaj występowania powikłań. Pokazano także, że płeć istotnie wpływa częstość i rodzaj występowania powikłań.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorMisiura, Rafałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:43:26Z
dc.date.available2020-07-25T04:43:26Z
dc.date.submitted2014-10-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-91048-96048pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199270
dc.languagepolpl
dc.subject.enHemophilia, complications, the incidence, type.pl
dc.subject.plHemofilia, powikłania, częstość, rodzajpl
dc.titleCzęstość i rodzaj wystepowania powikłań u osób chorych na hemofiliępl
dc.title.alternativeThe incidence and type of complications in people with hemophilia.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The title of the paper presented is "The incidence and type of complications in people with haemophilia." The purpose of the study was to investigate the incidence of various complications. The main research focus was to identify the age at which the disease is diagnosed, the most common complications, the relationship between the disease type (A and B) and the incidence and type of complications as well as to determine whether there is a relationship between the socio-demographic figures and the incidence and type of complications. The paper was based on the analysis of medical records. The results of the study revealed that the most common complications are haemorrhage into joints, pain associated therewith and haemophilic arthropathy. The research has proved that the type of the disease, and the socio-demographic figures have no impact on the incidence and type of complications. It has also been noticed that the gender significantly affects the incidence and type of complications.
dc.abstract.plpl
Tytuł prezentowanej pracy to „Częstość i rodzaj występowania powikłań u osób chorych na hemofilię”. Celem pracy było poznanie z jaką częstością występują różne powikłania. Głównymi problemami badawczymi było określenie w jakim wieku choroba jest rozpoznawana, określenie które powikłania występują najczęściej, określenie jaka jest zależność pomiędzy typem choroby (A i B), a częstością i rodzajem występowania powikłań, określenie czy istnieje zależność pomiędzy danymi socjodemograficznymi, a częstością i rodzajem powikłań. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentacji medycznej. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że najczęstszymi powikłaniami są wylewy krwi do stawów, ból z nimi związany oraz artropatia hemofilowa. W badaniach pokazano, że typ choroby, oraz dane socjodemograficzne nie mają wpływu na częstość i rodzaj występowania powikłań. Pokazano także, że płeć istotnie wpływa częstość i rodzaj występowania powikłań.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Misiura, Rafał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:43:26Z
dc.date.available
2020-07-25T04:43:26Z
dc.date.submittedpl
2014-10-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-91048-96048
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199270
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hemophilia, complications, the incidence, type.
dc.subject.plpl
Hemofilia, powikłania, częstość, rodzaj
dc.titlepl
Częstość i rodzaj wystepowania powikłań u osób chorych na hemofilię
dc.title.alternativepl
The incidence and type of complications in people with hemophilia.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available