Skuteczność terapii biologicznej w opinii chorych na zapalne choroby reumatyczne

2017
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction. Inflammatory rheumatic diseases belong to a group of diseases characterized mainly by chronic persistent inflammation within the connective tissue. The peak incidence applies mostly to the young people. These diseases are characterized by the periods of remissions and exacerbations. During the flare the functioning of the patient is significantly reduced following by deterioration in their quality of life. Improperly treated ailments can lead to a profound disability. Aim. The aim of the study was to examine the patients’ opinions on the inflammatory rheumatic disease as regards to the effectiveness of biological medicines in terms of the reduction of disease symptoms as well as their impact on the patients’ self-esteem. Material and methods. The research was conducted amongpatients with inflammatory rheumatic diseases, including rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis (PA). All together 126 patients have been tested among whom there were 60 patients treated with disease-modifying drugs and 66 patients subjected to the biological therapy. The study was conducted in the Malopolska rheumatological wards. The research tool was the original questionnaire. Results. The patients with inflammatory rheumatic diseases treated with the Disease-Modifying Drugs assessed the severity of pain as moderate and strong, while the patients subjected to the biological therapy assessed the pain mainly as a bearable and moderate. The morning stiffness lasted shorter by the patients subjected to the biological therapy than by the patients with therapy. Patients with biological therapy compared to patients treated with the diseasemodifying drugs therapy. The patients subjected to the biological therapy evaluated their health condition better in comparison with the patients subjected to the disease-modifying drugs (p < 0.01). Conclusions. The biological medicaments improve substantially the perceived state of health among the patients with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis arthritis of the spine and psoriatic arthritis in contrast to the disease-modifying drugs users. Patients who use a biological therapy show fewer defi cits in self-care than patients who use DMARDs therapy.pl
dc.abstract.plWstęp. Zapalne choroby reumatyczne to grupa chorób cechująca się głównie przewlekle utrzymującym się stanem zapalnym w obrębie tkanki łącznej. Szczyt zachorowalności przypada najczęściej na młody wiek. Choroby te charakteryzują się występowaniem okresów remisji i zaostrzenia. W okresie zaostrzenia choroby funkcjonowanie chorego jest znacznie ograniczone i tym samym następuje pogorszenie jego jakości życia. Nieprawidłowo leczone schorzenia mogą prowadzić do głębokiej niepełnosprawności. Cel. Celem pracy było zbadanie opinii chorych na zapalne choroby reumatyczne dotyczącej skuteczności leków biologicznych w aspekcie zmniejszenia objawów chorobowych, a także określenie wpływu działania tych leków na samoocenę stanu zdrowia chorych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród chorych na zapalne choroby reumatyczne, w tym reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) i łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Przebadano 126 chorych, wśród których było 60 chorych leczonych lekami modyfikującymi przebieg choroby (LMPCh) i 66 chorych, u których wdrożona była terapia biologiczna. Badania przeprowadzono w małopolskich oddziałach reumatologicznych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki. Chorzy na zapalne choroby reumatyczne leczeni LMPCh oceniali stopień nasilenia bólu głównie jako umiarkowany i silny, natomiast chorzy, u których stosowana jest terapia biologiczna, ocenili ból głównie jako niewielki i umiarkowany. Sztywność poranna trwała krócej u chorych, u których zastosowano terapię biologiczną, niż u chorych leczonych LMPCh. Chorzy poddani terapii biologicznej lepiej oceniali stan swojego zdrowia niż pacjenci leczeni LMPCh (p < 0,01). Wnioski. Leki biologiczne w większym stopniu niż LMPCh wpływają na poprawę odczuwanego stanu zdrowia wśród chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów. Chorzy, u których stosowana jest terapia biologiczna, wykazują mniejsze defi cyty w samoopiece niż chorzy, u których stosowana jest terapia LMPCh.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapiipl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwapl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id83101
dc.contributor.authorStaszkiewicz, Magdalena - 163007 pl
dc.contributor.authorMajorczyk, Martapl
dc.contributor.authorJaworek, Jolanta - 129891 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:16:36Z
dc.date.available2020-01-17T09:16:36Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical90-96pl
dc.description.points6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.20883/pielpol.2017.12pl
dc.identifier.eissn2450-0755pl
dc.identifier.issn0860-8466pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140798
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enrheumatoid arthritispl
dc.subject.enpsoriatic arthritispl
dc.subject.enankylosing spondylitis arthritis of the spinepl
dc.subject.enbiological therapypl
dc.subject.plreumatoidalne zapalenie stawówpl
dc.subject.plłuszczycowe zapalenie stawówpl
dc.subject.plzesztywniające zapalenie stawów kręgosłupapl
dc.subject.plterapia biologicznapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSkuteczność terapii biologicznej w opinii chorych na zapalne choroby reumatycznepl
dc.title.alternativePatients' opinions on the efficacy of the biological therapy in rheumatic inflammatory diseasespl
dc.title.journalPielęgniarstwo Polskiepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Inflammatory rheumatic diseases belong to a group of diseases characterized mainly by chronic persistent inflammation within the connective tissue. The peak incidence applies mostly to the young people. These diseases are characterized by the periods of remissions and exacerbations. During the flare the functioning of the patient is significantly reduced following by deterioration in their quality of life. Improperly treated ailments can lead to a profound disability. Aim. The aim of the study was to examine the patients’ opinions on the inflammatory rheumatic disease as regards to the effectiveness of biological medicines in terms of the reduction of disease symptoms as well as their impact on the patients’ self-esteem. Material and methods. The research was conducted amongpatients with inflammatory rheumatic diseases, including rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis (PA). All together 126 patients have been tested among whom there were 60 patients treated with disease-modifying drugs and 66 patients subjected to the biological therapy. The study was conducted in the Malopolska rheumatological wards. The research tool was the original questionnaire. Results. The patients with inflammatory rheumatic diseases treated with the Disease-Modifying Drugs assessed the severity of pain as moderate and strong, while the patients subjected to the biological therapy assessed the pain mainly as a bearable and moderate. The morning stiffness lasted shorter by the patients subjected to the biological therapy than by the patients with therapy. Patients with biological therapy compared to patients treated with the diseasemodifying drugs therapy. The patients subjected to the biological therapy evaluated their health condition better in comparison with the patients subjected to the disease-modifying drugs (p < 0.01). Conclusions. The biological medicaments improve substantially the perceived state of health among the patients with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis arthritis of the spine and psoriatic arthritis in contrast to the disease-modifying drugs users. Patients who use a biological therapy show fewer defi cits in self-care than patients who use DMARDs therapy.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Zapalne choroby reumatyczne to grupa chorób cechująca się głównie przewlekle utrzymującym się stanem zapalnym w obrębie tkanki łącznej. Szczyt zachorowalności przypada najczęściej na młody wiek. Choroby te charakteryzują się występowaniem okresów remisji i zaostrzenia. W okresie zaostrzenia choroby funkcjonowanie chorego jest znacznie ograniczone i tym samym następuje pogorszenie jego jakości życia. Nieprawidłowo leczone schorzenia mogą prowadzić do głębokiej niepełnosprawności. Cel. Celem pracy było zbadanie opinii chorych na zapalne choroby reumatyczne dotyczącej skuteczności leków biologicznych w aspekcie zmniejszenia objawów chorobowych, a także określenie wpływu działania tych leków na samoocenę stanu zdrowia chorych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród chorych na zapalne choroby reumatyczne, w tym reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) i łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Przebadano 126 chorych, wśród których było 60 chorych leczonych lekami modyfikującymi przebieg choroby (LMPCh) i 66 chorych, u których wdrożona była terapia biologiczna. Badania przeprowadzono w małopolskich oddziałach reumatologicznych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki. Chorzy na zapalne choroby reumatyczne leczeni LMPCh oceniali stopień nasilenia bólu głównie jako umiarkowany i silny, natomiast chorzy, u których stosowana jest terapia biologiczna, ocenili ból głównie jako niewielki i umiarkowany. Sztywność poranna trwała krócej u chorych, u których zastosowano terapię biologiczną, niż u chorych leczonych LMPCh. Chorzy poddani terapii biologicznej lepiej oceniali stan swojego zdrowia niż pacjenci leczeni LMPCh (p < 0,01). Wnioski. Leki biologiczne w większym stopniu niż LMPCh wpływają na poprawę odczuwanego stanu zdrowia wśród chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów. Chorzy, u których stosowana jest terapia biologiczna, wykazują mniejsze defi cyty w samoopiece niż chorzy, u których stosowana jest terapia LMPCh.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
83101
dc.contributor.authorpl
Staszkiewicz, Magdalena - 163007
dc.contributor.authorpl
Majorczyk, Marta
dc.contributor.authorpl
Jaworek, Jolanta - 129891
dc.date.accessioned
2020-01-17T09:16:36Z
dc.date.available
2020-01-17T09:16:36Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
90-96
dc.description.pointspl
6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.20883/pielpol.2017.12
dc.identifier.eissnpl
2450-0755
dc.identifier.issnpl
0860-8466
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140798
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
rheumatoid arthritis
dc.subject.enpl
psoriatic arthritis
dc.subject.enpl
ankylosing spondylitis arthritis of the spine
dc.subject.enpl
biological therapy
dc.subject.plpl
reumatoidalne zapalenie stawów
dc.subject.plpl
łuszczycowe zapalenie stawów
dc.subject.plpl
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
dc.subject.plpl
terapia biologiczna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Skuteczność terapii biologicznej w opinii chorych na zapalne choroby reumatyczne
dc.title.alternativepl
Patients' opinions on the efficacy of the biological therapy in rheumatic inflammatory diseases
dc.title.journalpl
Pielęgniarstwo Polskie
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
118
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
10
Chelmsko Slaskie
9
Poznan
7
Kamienna Gora
6
Lubin
4
Ruda Śląska
4
Wroclaw
4
Ashburn
3
Chrzanów
2
Downloads
staszkiewicz_majorczyk_jaworek_skutecznosc_terapii_biologicznej_w_opinii_chorych_2017.pdf
6
staszkiewicz_majorczyk_jaworek_skutecznosc_terapii_biologicznej_w_opinii_chorych_2017.odt
2