"Struktura i przekład chorwackich tekstów reklamowych w świetle teorii skoposu"

master
dc.abstract.enThis work deals with the way of creating and using of the national myths in the touristadvertisement refering to Croatia. I focus on the myths that are being constantly usedin almost every piece of advertisements about this country.The first chapter explains the meaning of contemporary tourism and the wayof creating tourist advertisement in different ways. Besides this, I give weight to the history ofthe tourism, starting from ‘grand tour’ in the XVIIth and XVIIIth centuries and focusing on thenowadays’ mass tourism phenomenon.The following chapter concerns the theory of myth and the results of exploration of thetourists texts written in polish. Then four main groups of myths are presented: the Arkadianmyth, historical and cultural myth, myth of the most recognizable Croats in the world andCroatia as the land of inspiration. In this chapter I also focus on the usage of certain myths inthe tourism texts.The last chapter is the theory of skopos in practice, applying the special kind ofnarration, used especially in advertisement texts. The presence of the myths in each of thetexts plays also an important role in this chapter.To sum up, theory of skopos can easily be used when translating advertisements and italso allows the author to use myths present in the source culture in his final work.pl
dc.abstract.otherPraca przedstawia praktyczne działanie teorii skoposu na przykładzie tekstówreklamowych dotyczących Chorwacji.W pierwszym rozdziale ujęłam istotę rozumienia terminu dzisiejszej turystyki,odnosząc się do teorii kreacji przekazu reklamowego oraz postaci turysty jako konsumenta.Wstępem teoretycznym była również próba ujęcia historii turystyki, ze szczególnymnastawieniem zmian, jakie przyniósł jej rozwój na masową skalę. W ostatniej części analizujęróżne nośniki reklamowe oraz nawiązuję do kreacji przekazów reklamowych,które wykorzystuje się w zależności właśnie id nośnika.W drugim rozdziale prezentuję wyniki analizy turystycznych tekstów nt. Chorwacji,które stanowią praktyczne wykorzystanie teorii mitów narodowych. Ujęłam je w czterygłówne kategorie: mit arkadyjski, mit dziedzictwa kulturo-historycznego, mit WielkichChorwatów oraz mit krainy inspiracji dla Wielkich tego świata. Wychodząc od analizymitów, przechodzę do teorii mitologizacji reklamy i sposobów zastosowania mitologizacjiw tworzeniu przekazów reklamowych.Ostatni rozdział jest próbą wdrożenia założeń teoretycznych skoposu do praktykiprzekładu przekazu reklamowego. Oprócz przedstawienia dwóch tłumaczeń jednego tekstuwyjściowego zwracam uwagę na specyfikę narracji, jej długość oraz specyfikę mitów wobu tłumaczeniach.Wnioski podsumowujące pracę prowadzą do stwierdzenia, że turystyka w Chorwacjiopiera się w dużej mierze na mitologizacji materiałów reklamowych, które stanowią pierwszeródło informacji dla potencjalnych turystów.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorDąbrowska-Partyka, Maria - 127703 pl
dc.contributor.authorPec, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKaniecka, Dominika - 173363 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska-Partyka, Maria - 127703 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:13:25Z
dc.date.available2020-07-21T23:13:25Z
dc.date.submitted2011-10-18pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańska - chorwackapl
dc.identifier.apddiploma-62575-66673pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176149
dc.subject.entourism, myth, advertising, skopos, myth in advertisementspl
dc.subject.otherturystyka, mit, reklama, skopos, mitologizacja w reklamiepl
dc.title"Struktura i przekład chorwackich tekstów reklamowych w świetle teorii skoposu"pl
dc.title.alternativeThe structure and translation of the the Croatian tourist texts according to the Skopos theorypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work deals with the way of creating and using of the national myths in the touristadvertisement refering to Croatia. I focus on the myths that are being constantly usedin almost every piece of advertisements about this country.The first chapter explains the meaning of contemporary tourism and the wayof creating tourist advertisement in different ways. Besides this, I give weight to the history ofthe tourism, starting from ‘grand tour’ in the XVIIth and XVIIIth centuries and focusing on thenowadays’ mass tourism phenomenon.The following chapter concerns the theory of myth and the results of exploration of thetourists texts written in polish. Then four main groups of myths are presented: the Arkadianmyth, historical and cultural myth, myth of the most recognizable Croats in the world andCroatia as the land of inspiration. In this chapter I also focus on the usage of certain myths inthe tourism texts.The last chapter is the theory of skopos in practice, applying the special kind ofnarration, used especially in advertisement texts. The presence of the myths in each of thetexts plays also an important role in this chapter.To sum up, theory of skopos can easily be used when translating advertisements and italso allows the author to use myths present in the source culture in his final work.
dc.abstract.otherpl
Praca przedstawia praktyczne działanie teorii skoposu na przykładzie tekstówreklamowych dotyczących Chorwacji.W pierwszym rozdziale ujęłam istotę rozumienia terminu dzisiejszej turystyki,odnosząc się do teorii kreacji przekazu reklamowego oraz postaci turysty jako konsumenta.Wstępem teoretycznym była również próba ujęcia historii turystyki, ze szczególnymnastawieniem zmian, jakie przyniósł jej rozwój na masową skalę. W ostatniej części analizujęróżne nośniki reklamowe oraz nawiązuję do kreacji przekazów reklamowych,które wykorzystuje się w zależności właśnie id nośnika.W drugim rozdziale prezentuję wyniki analizy turystycznych tekstów nt. Chorwacji,które stanowią praktyczne wykorzystanie teorii mitów narodowych. Ujęłam je w czterygłówne kategorie: mit arkadyjski, mit dziedzictwa kulturo-historycznego, mit WielkichChorwatów oraz mit krainy inspiracji dla Wielkich tego świata. Wychodząc od analizymitów, przechodzę do teorii mitologizacji reklamy i sposobów zastosowania mitologizacjiw tworzeniu przekazów reklamowych.Ostatni rozdział jest próbą wdrożenia założeń teoretycznych skoposu do praktykiprzekładu przekazu reklamowego. Oprócz przedstawienia dwóch tłumaczeń jednego tekstuwyjściowego zwracam uwagę na specyfikę narracji, jej długość oraz specyfikę mitów wobu tłumaczeniach.Wnioski podsumowujące pracę prowadzą do stwierdzenia, że turystyka w Chorwacjiopiera się w dużej mierze na mitologizacji materiałów reklamowych, które stanowią pierwszeródło informacji dla potencjalnych turystów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Dąbrowska-Partyka, Maria - 127703
dc.contributor.authorpl
Pec, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kaniecka, Dominika - 173363
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska-Partyka, Maria - 127703
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:13:25Z
dc.date.available
2020-07-21T23:13:25Z
dc.date.submittedpl
2011-10-18
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska - chorwacka
dc.identifier.apdpl
diploma-62575-66673
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176149
dc.subject.enpl
tourism, myth, advertising, skopos, myth in advertisements
dc.subject.otherpl
turystyka, mit, reklama, skopos, mitologizacja w reklamie
dc.titlepl
"Struktura i przekład chorwackich tekstów reklamowych w świetle teorii skoposu"
dc.title.alternativepl
The structure and translation of the the Croatian tourist texts according to the Skopos theory
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Lublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available