Opieka nad kobietą w ciąży bliźniaczej powikłanej toczniem układowym -studium przypadku.

licenciate
dc.abstract.enSystemic lupus erythematosus is an autoimmune disease that can cause many serious complications during pregnancy. One of them is IUGR or intrauterine fetal growth restriction, leading to neurological disorders of the fetus or the intrauterine death. Complication caused by lupus can also be thrombocytopenia (the level of blood platelets below 150 x 103/μl). This disease can causes an excessive bleeding.In systemic lupus erythematosus often coexists antiphospholipid syndrome, which is characterized by increased of antiphospholipid antibody syndrome, and thrombotic changes obstetrics failures.The present work is in casuistic fibre. Its aim was to analyze the case of36 - year old woman in a twin pregnancy that was complicated by systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, thrombocytopenia, and IUGR.For the case studies the following research techniques were used: participant and passive observation, interview with the medical staff and the patient and analysis of medical records.In this work were characterized disorders that occurring in a patient in terms of their etiopathogenesis, clinical, diagnostic methods and treatment. There were diagnosed also some nursing problems that occurred during her hospitalization and thus proposed her adequate plan of nursing – maternity care.The medical care during a twin pregnancy complicated by systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, thrombocytopenia and IUGR, requires of the midwife having a comprehensive and fundamental knowledge and insightfulobservation and also analyze of non-specific symptoms to a willingness to take immediate action, prevent to develop of severe obstetric complications.pl
dc.abstract.plToczeń rumieniowaty układowy jest chorobą autoimmunologiczną, która może powodować wiele groźnych powikłań w czasie trwania ciąży. Jednym z nich jest IUGR, czyli wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu, prowadzące do wystąpienia zaburzeń neurologicznych u płodu, bądź jego wewnątrzmacicznego zgonu. Powikłaniem wywołanym przez toczeń może być, także małopłytkowość(poziom płytek krwi poniżej wartości 150 x 103/µl). Przypadłość ta powoduje wystąpienie nadmiernych krwawień. Z toczniem rumieniowatym układowym często współwystępuje zespół antyfosfolipidowy, który charakteryzuje się podwyższonym stężeniem przeciwciał antyfosfolipidowych, zmianami zakrzepowymi oraz niepowodzeniami położniczymi.Prezentowana praca ma charakter kazuistyczny. Jej celem była analiza przypadku36 - letniej kobiety w ciąży bliźniaczej, powikłanej toczniem rumieniowatym układowym, zespołem antyfosfolipidowym, małopłytkowością oraz IUGR.Do analizy przypadku zostały użyte następujące techniki badawcze: obserwacja uczestnicząca i bierna, wywiad przeprowadzony z personelem medycznym oraz pacjentką i analiza dokumentacji medycznej.W pracy tej zostały scharakteryzowane występujące u pacjentki zaburzenia pod kątem ich etiopatogenezy, obrazu klinicznego, metod diagnostycznych oraz leczenia. Zdiagnozowano również problemy pielęgnacyjne, które pojawiły się w czasie jej hospitalizacji oraz zaproponowano odpowiedni do nich plan opieki pielęgnacyjno – położniczej. Opieka nad kobietą w ciąży bliźniaczej, powikłanej toczniem rumieniowatym układowym, zespołem antyfosfolipidowym, małopłytkowością i IUGR, wymaga od położnej posiadania wszechstronnej i gruntownej wiedzy, umiejętności wnikliwej obserwacji oraz analizy niecharakterystycznych objawów w celu gotowości do podjęcia natychmiastowej interwencji, nie dopuszczającej do rozwoju ciężkich powikłań położniczych. pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.authorStachoń, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.reviewerNawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:04:33Z
dc.date.available2020-07-24T23:04:33Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-85267-145938pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194083
dc.languagepolpl
dc.subject.ensystemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, thrombocytopenia, IUGR, obstetric care.pl
dc.subject.pltoczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy, małopłytkowość, IUGR, opieka położnicza. pl
dc.titleOpieka nad kobietą w ciąży bliźniaczej powikłanej toczniem układowym -studium przypadku.pl
dc.title.alternativeHealthcare during a twin pregnancy complicated by lupus. Case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease that can cause many serious complications during pregnancy. One of them is IUGR or intrauterine fetal growth restriction, leading to neurological disorders of the fetus or the intrauterine death. Complication caused by lupus can also be thrombocytopenia (the level of blood platelets below 150 x 103/μl). This disease can causes an excessive bleeding.In systemic lupus erythematosus often coexists antiphospholipid syndrome, which is characterized by increased of antiphospholipid antibody syndrome, and thrombotic changes obstetrics failures.The present work is in casuistic fibre. Its aim was to analyze the case of36 - year old woman in a twin pregnancy that was complicated by systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, thrombocytopenia, and IUGR.For the case studies the following research techniques were used: participant and passive observation, interview with the medical staff and the patient and analysis of medical records.In this work were characterized disorders that occurring in a patient in terms of their etiopathogenesis, clinical, diagnostic methods and treatment. There were diagnosed also some nursing problems that occurred during her hospitalization and thus proposed her adequate plan of nursing – maternity care.The medical care during a twin pregnancy complicated by systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, thrombocytopenia and IUGR, requires of the midwife having a comprehensive and fundamental knowledge and insightfulobservation and also analyze of non-specific symptoms to a willingness to take immediate action, prevent to develop of severe obstetric complications.
dc.abstract.plpl
Toczeń rumieniowaty układowy jest chorobą autoimmunologiczną, która może powodować wiele groźnych powikłań w czasie trwania ciąży. Jednym z nich jest IUGR, czyli wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu, prowadzące do wystąpienia zaburzeń neurologicznych u płodu, bądź jego wewnątrzmacicznego zgonu. Powikłaniem wywołanym przez toczeń może być, także małopłytkowość(poziom płytek krwi poniżej wartości 150 x 103/µl). Przypadłość ta powoduje wystąpienie nadmiernych krwawień. Z toczniem rumieniowatym układowym często współwystępuje zespół antyfosfolipidowy, który charakteryzuje się podwyższonym stężeniem przeciwciał antyfosfolipidowych, zmianami zakrzepowymi oraz niepowodzeniami położniczymi.Prezentowana praca ma charakter kazuistyczny. Jej celem była analiza przypadku36 - letniej kobiety w ciąży bliźniaczej, powikłanej toczniem rumieniowatym układowym, zespołem antyfosfolipidowym, małopłytkowością oraz IUGR.Do analizy przypadku zostały użyte następujące techniki badawcze: obserwacja uczestnicząca i bierna, wywiad przeprowadzony z personelem medycznym oraz pacjentką i analiza dokumentacji medycznej.W pracy tej zostały scharakteryzowane występujące u pacjentki zaburzenia pod kątem ich etiopatogenezy, obrazu klinicznego, metod diagnostycznych oraz leczenia. Zdiagnozowano również problemy pielęgnacyjne, które pojawiły się w czasie jej hospitalizacji oraz zaproponowano odpowiedni do nich plan opieki pielęgnacyjno – położniczej. Opieka nad kobietą w ciąży bliźniaczej, powikłanej toczniem rumieniowatym układowym, zespołem antyfosfolipidowym, małopłytkowością i IUGR, wymaga od położnej posiadania wszechstronnej i gruntownej wiedzy, umiejętności wnikliwej obserwacji oraz analizy niecharakterystycznych objawów w celu gotowości do podjęcia natychmiastowej interwencji, nie dopuszczającej do rozwoju ciężkich powikłań położniczych. 
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.authorpl
Stachoń, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.reviewerpl
Nawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:04:33Z
dc.date.available
2020-07-24T23:04:33Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85267-145938
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194083
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, thrombocytopenia, IUGR, obstetric care.
dc.subject.plpl
toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy, małopłytkowość, IUGR, opieka położnicza. 
dc.titlepl
Opieka nad kobietą w ciąży bliźniaczej powikłanej toczniem układowym -studium przypadku.
dc.title.alternativepl
Healthcare during a twin pregnancy complicated by lupus. Case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Lodz
4
Warsaw
3
Wroclaw
2
Brzozow
1
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Tarnobrzeg
1

No access

No Thumbnail Available