Ocena wiedzy konsumentów gminy Poczesna dotycząca znaczenia informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych

licenciate
dc.abstract.enThe information on the packaging carry a lot of information about the product, which can be helpful in choosing a beneficial product for health. The aim of the study is to assess consumer behavior Poczesna district in terms of the correct read and understand the significance of the information contained on the packaging of food products. In the April 2014 was conducted the survey among 70 adults while shopping at a chain store.Almost half of the respondents (49%) only sometimes with selected products read the label. Only 13% accurately analyze all the information on the packaging. The vast majority (71%) believes that the information contained on the labels are rather reliable source. Significantly more frequently in women compared to men pay attention to the quality of the food product when choosing. In contrast, men more often than women guided product selection promotional pricing or other promotions and package size. Women more often than males check on the packaging of pigments content and saturated fatty acids.You should take measures to encourage consumers to pay attention to the nutritional value of food products.pl
dc.abstract.plInformacje znajdujące się na opakowaniach mogą być wskazówką w wyborze korzystnego dla zdrowia produktu spożywczego. Celem pracy jest ocena zachowań konsumentów gminy Poczesna (województwo śląskie) w aspekcie poprawnego odczytania i rozumienia informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych. W kwietniu 2014 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród 70 osób dorosłych podczas robienia zakupów w dużym sklepie sieciowym. Prawie połowa ankietowanych (49%) tylko czasami przy wybranych produktach czyta etykiety. Jedynie 13% dokładnie analizuje wszystkie informacje znajdujące się na opakowaniu. Zdecydowana większość (71%) uważa, że zamieszczone na etykietach informacje są raczej wiarygodnym źródłem. Kobiety istotnie częściej w porównaniu do mężczyzn zwracają uwagę na jakość przy wyborze produktu żywnościowego. Natomiast mężczyźni częściej niż kobiety kierują się przy wyborze produktów promocją cenową lub innymi promocjami oraz wielkością opakowania. Kobiety zdecydowanie częściej w porównaniu do mężczyzn sprawdzają na opakowaniach zawartość barwników oraz nasyconych kwasów tłuszczowych.Należy podejmować działania zachęcające konsumentów do zwracania uwagi na wartość odżywczą produktów żywnościowych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorGruszczyńska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerSchlegel-Zawadzka, Małgorzata - 133364 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:39:44Z
dc.date.available2020-07-25T02:39:44Z
dc.date.submitted2014-07-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-88925-132780pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197421
dc.languagepolpl
dc.subject.enfood labeling, consumer behavior, legal regulations, packagingpl
dc.subject.plznakowanie żywności, zachowania konsumenta, regulacje prawne, opakowaniapl
dc.titleOcena wiedzy konsumentów gminy Poczesna dotycząca znaczenia informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowychpl
dc.title.alternativeAssessment of knowledge of consumers on the importance of information appearing on food packages from Poczesna district.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The information on the packaging carry a lot of information about the product, which can be helpful in choosing a beneficial product for health. The aim of the study is to assess consumer behavior Poczesna district in terms of the correct read and understand the significance of the information contained on the packaging of food products. In the April 2014 was conducted the survey among 70 adults while shopping at a chain store.Almost half of the respondents (49%) only sometimes with selected products read the label. Only 13% accurately analyze all the information on the packaging. The vast majority (71%) believes that the information contained on the labels are rather reliable source. Significantly more frequently in women compared to men pay attention to the quality of the food product when choosing. In contrast, men more often than women guided product selection promotional pricing or other promotions and package size. Women more often than males check on the packaging of pigments content and saturated fatty acids.You should take measures to encourage consumers to pay attention to the nutritional value of food products.
dc.abstract.plpl
Informacje znajdujące się na opakowaniach mogą być wskazówką w wyborze korzystnego dla zdrowia produktu spożywczego. Celem pracy jest ocena zachowań konsumentów gminy Poczesna (województwo śląskie) w aspekcie poprawnego odczytania i rozumienia informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych. W kwietniu 2014 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród 70 osób dorosłych podczas robienia zakupów w dużym sklepie sieciowym. Prawie połowa ankietowanych (49%) tylko czasami przy wybranych produktach czyta etykiety. Jedynie 13% dokładnie analizuje wszystkie informacje znajdujące się na opakowaniu. Zdecydowana większość (71%) uważa, że zamieszczone na etykietach informacje są raczej wiarygodnym źródłem. Kobiety istotnie częściej w porównaniu do mężczyzn zwracają uwagę na jakość przy wyborze produktu żywnościowego. Natomiast mężczyźni częściej niż kobiety kierują się przy wyborze produktów promocją cenową lub innymi promocjami oraz wielkością opakowania. Kobiety zdecydowanie częściej w porównaniu do mężczyzn sprawdzają na opakowaniach zawartość barwników oraz nasyconych kwasów tłuszczowych.Należy podejmować działania zachęcające konsumentów do zwracania uwagi na wartość odżywczą produktów żywnościowych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Gruszczyńska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Schlegel-Zawadzka, Małgorzata - 133364
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:39:44Z
dc.date.available
2020-07-25T02:39:44Z
dc.date.submittedpl
2014-07-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-88925-132780
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197421
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
food labeling, consumer behavior, legal regulations, packaging
dc.subject.plpl
znakowanie żywności, zachowania konsumenta, regulacje prawne, opakowania
dc.titlepl
Ocena wiedzy konsumentów gminy Poczesna dotycząca znaczenia informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych
dc.title.alternativepl
Assessment of knowledge of consumers on the importance of information appearing on food packages from Poczesna district.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Rybnik
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Gdansk
1
Krakow
1
Opole
1
Sieradz
1

No access

No Thumbnail Available