Opieka nad 32-letnią pacjentką z mukowiscydozą po przeszczepie płuc

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Cystic fibrosis is an incurable genetic disease affecting many systems and organs. Despite the enormous progress in the diagnosis and treatment of this disease, a number of patients are struggling with numerous health problems. Patients suffer from increasing respiratory failure, pancreatic exocrine insufficiency, depressive states and gastric problems manifested by abdominal pain and diarrhea. Patients with cystic fibrosis are at risk of serious complications. Therefore, it requires the care of the entire interdisciplinary team to improve the quality of life and minimize the risk of complications. A nurse can play a key role in caring for a patient suffering from cystic fibrosis.Objective: The aim of the study was to identify health needs in a patient suffering from cystic fibrosis. Later, plan and implement nursing care based on an individual case study. Formulation of diagnoses according to NANDA and ICNP, intervention plan and assessment of the effectiveness of nursing careMaterial and methods: The study included a 32-year-old woman suffering from cystic fibrosis. The method of individual case was used in the work. During the implementation of nursing care, the following techniques were used: intelligence, nursing observation, measurement of vital and anthropometric parameters, and analysis of medical records. Research tools included the MUST scale to assess malnutrition risk, AIS acceptance scale, modified Borg scale, modified mMRC dyspnoea severity scale, numerical pain assessment scale, proprietary questionnaire and tools for measuring vital and anthropometric parameters.Results: The patient's health problems were identified with the help of research methods and techniques, followed by ten nursing diagnoses with the purpose of care and intervention plan.Conclusions: The patient's main health problems related to complications associated with cystic fibrosis and pharmacological treatment after lung transplantation. Particular attention should be paid to the education of the patient and her family, mental support and prevention of complications of the underlying disease and comorbidities. Nursing care for a patient with cystic fibrosis is crucial and should also be based on the cooperation of an interdisciplinary team.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Mukowiscydoza to nieuleczalna choroba genetyczna oddziałująca na wiele układów i narządów. Pomimo ogromnego postępu w kwestii diagnostyki i leczenia tej choroby, cały szereg chorych zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi. Pacjenci cierpią na nasilającą się niewydolność oddechową, niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki, stany depresyjne i problemy gastryczne manifestujące się bólami brzucha i biegunkami. Chorzy na mukowiscydozę narażeni są na poważne powikłania. Wymagają opieki całego zespołu interdyscyplinarnego w celu poprawy stanu zdrowia oraz zminimalizowania ryzyka powikłań. Pielęgniarka może odgrywać kluczową rolę w opiece nad pacjentem cierpiącym na mukowiscydozę.Cel pracy: Celem pracy było rozpoznanie potrzeb zdrowotnych u pacjentki chorującej na mukowiscydozę. Później zaplanowanie i zrealizowanie opieki pielęgniarskiej na podstawie studium indywidualnego przypadku. Sformułowanie diagnoz wg NANDA i ICNP, planu interwencji i oceny efektywności opieki pielęgniarskiej.Materiał i metody: Badaniem objęto 32-letnią kobietę chorującą na mukowiscydozę. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. W trakcie realizacji opieki pielęgniarskiej użyto techniki: wywiadu, obserwacji pielęgniarskiej, pomiaru parametrów życiowych i antropometrycznych oraz analizy dokumentacji medycznej. Wśród narzędzi badawczych znalazły się: skala MUST do oceny ryzyka niedożywienia, skala akceptacji choroby AIS, zmodyfikowana skala Borga, zmodyfikowana skala nasilenia duszności mMRC, numeryczna skali oceny bólu, autorski kwestionariusz wywiadu oraz narzędzia do pomiaru parametrów życiowych i antropometrycznych. Wyniki: Przy pomocy metod i technik badawczych rozpoznano problemy zdrowotne pacjentki, a następnie sformułowano dziesięć diagnoz pielęgniarskich wraz z celem opieki i planem interwencji.Wnioski: U pacjentki główne problemy zdrowotne dotyczyły powikłań związanych z mukowiscydozą i leczeniem farmakologicznym po przeszczepie płuc. Należy zwrócić szczególną uwagę na edukację pacjentki i jej rodziny, wsparcie psychiczne i profilaktykę powikłań choroby podstawowej oraz chorób współistniejących. Opieka pielęgniarska nad pacjentką z mukowiscydozą powinna być oparta również o współpracę zespołu interdyscyplinarnego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.contributor.authorKuzak, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.contributor.reviewerKasper, Marta - 130035 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:31:47Z
dc.date.available2020-11-01T23:31:47Z
dc.date.submitted2020-08-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-144272-245540pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252263
dc.languagepolpl
dc.subject.encystic fibrosis, nursing care, nursing process, cystic fibrosis complicationspl
dc.subject.plmukowiscydoza, opieka pielęgniarska, proces pielęgnowania, powikłania mukowiscydozypl
dc.titleOpieka nad 32-letnią pacjentką z mukowiscydozą po przeszczepie płucpl
dc.title.alternativeCaring for a 32-year-old patient with cystic fibrosis after lung transplantationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Cystic fibrosis is an incurable genetic disease affecting many systems and organs. Despite the enormous progress in the diagnosis and treatment of this disease, a number of patients are struggling with numerous health problems. Patients suffer from increasing respiratory failure, pancreatic exocrine insufficiency, depressive states and gastric problems manifested by abdominal pain and diarrhea. Patients with cystic fibrosis are at risk of serious complications. Therefore, it requires the care of the entire interdisciplinary team to improve the quality of life and minimize the risk of complications. A nurse can play a key role in caring for a patient suffering from cystic fibrosis.Objective: The aim of the study was to identify health needs in a patient suffering from cystic fibrosis. Later, plan and implement nursing care based on an individual case study. Formulation of diagnoses according to NANDA and ICNP, intervention plan and assessment of the effectiveness of nursing careMaterial and methods: The study included a 32-year-old woman suffering from cystic fibrosis. The method of individual case was used in the work. During the implementation of nursing care, the following techniques were used: intelligence, nursing observation, measurement of vital and anthropometric parameters, and analysis of medical records. Research tools included the MUST scale to assess malnutrition risk, AIS acceptance scale, modified Borg scale, modified mMRC dyspnoea severity scale, numerical pain assessment scale, proprietary questionnaire and tools for measuring vital and anthropometric parameters.Results: The patient's health problems were identified with the help of research methods and techniques, followed by ten nursing diagnoses with the purpose of care and intervention plan.Conclusions: The patient's main health problems related to complications associated with cystic fibrosis and pharmacological treatment after lung transplantation. Particular attention should be paid to the education of the patient and her family, mental support and prevention of complications of the underlying disease and comorbidities. Nursing care for a patient with cystic fibrosis is crucial and should also be based on the cooperation of an interdisciplinary team.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Mukowiscydoza to nieuleczalna choroba genetyczna oddziałująca na wiele układów i narządów. Pomimo ogromnego postępu w kwestii diagnostyki i leczenia tej choroby, cały szereg chorych zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi. Pacjenci cierpią na nasilającą się niewydolność oddechową, niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki, stany depresyjne i problemy gastryczne manifestujące się bólami brzucha i biegunkami. Chorzy na mukowiscydozę narażeni są na poważne powikłania. Wymagają opieki całego zespołu interdyscyplinarnego w celu poprawy stanu zdrowia oraz zminimalizowania ryzyka powikłań. Pielęgniarka może odgrywać kluczową rolę w opiece nad pacjentem cierpiącym na mukowiscydozę.Cel pracy: Celem pracy było rozpoznanie potrzeb zdrowotnych u pacjentki chorującej na mukowiscydozę. Później zaplanowanie i zrealizowanie opieki pielęgniarskiej na podstawie studium indywidualnego przypadku. Sformułowanie diagnoz wg NANDA i ICNP, planu interwencji i oceny efektywności opieki pielęgniarskiej.Materiał i metody: Badaniem objęto 32-letnią kobietę chorującą na mukowiscydozę. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. W trakcie realizacji opieki pielęgniarskiej użyto techniki: wywiadu, obserwacji pielęgniarskiej, pomiaru parametrów życiowych i antropometrycznych oraz analizy dokumentacji medycznej. Wśród narzędzi badawczych znalazły się: skala MUST do oceny ryzyka niedożywienia, skala akceptacji choroby AIS, zmodyfikowana skala Borga, zmodyfikowana skala nasilenia duszności mMRC, numeryczna skali oceny bólu, autorski kwestionariusz wywiadu oraz narzędzia do pomiaru parametrów życiowych i antropometrycznych. Wyniki: Przy pomocy metod i technik badawczych rozpoznano problemy zdrowotne pacjentki, a następnie sformułowano dziesięć diagnoz pielęgniarskich wraz z celem opieki i planem interwencji.Wnioski: U pacjentki główne problemy zdrowotne dotyczyły powikłań związanych z mukowiscydozą i leczeniem farmakologicznym po przeszczepie płuc. Należy zwrócić szczególną uwagę na edukację pacjentki i jej rodziny, wsparcie psychiczne i profilaktykę powikłań choroby podstawowej oraz chorób współistniejących. Opieka pielęgniarska nad pacjentką z mukowiscydozą powinna być oparta również o współpracę zespołu interdyscyplinarnego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.contributor.authorpl
Kuzak, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.contributor.reviewerpl
Kasper, Marta - 130035
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:31:47Z
dc.date.available
2020-11-01T23:31:47Z
dc.date.submittedpl
2020-08-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-144272-245540
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252263
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cystic fibrosis, nursing care, nursing process, cystic fibrosis complications
dc.subject.plpl
mukowiscydoza, opieka pielęgniarska, proces pielęgnowania, powikłania mukowiscydozy
dc.titlepl
Opieka nad 32-letnią pacjentką z mukowiscydozą po przeszczepie płuc
dc.title.alternativepl
Caring for a 32-year-old patient with cystic fibrosis after lung transplantation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
85
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Poznan
14
Katowice
6
Krakow
5
Gdansk
3
Lublin
3
Rzeszów
3
Wołomin
3
Radom
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available