Strategie i funkcje komunikacyjne organizacji pozarządowych działających w obszarze psychoonkologii

master
dc.abstract.enThesis concerns the analysis of content published on internet portals belonging to six selected non-governmental organizations, whose activity is focused in the field of psycho-oncology. To this end, communication functions were highlighted and named, and then compared with the self-developed typology of content published on portals. The analysis is to show the degree of fulfillment of the presented functions by selected portals. The work also describes a case study regarding a public debate on the state and condition of polish oncology and related events that took place in February 2020 after the deliberations of the Polish Sejm. The current situation related to the COVID-19 virus pandemic that affected the activities of selected organizations was also presented and described.pl
dc.abstract.plPraca naukowa dotyczy analizy treści publikowanych na portalach internetowych, należących do sześciu wybranych organizacji pozarządowych, których działalność skupiona jest w obszarze psychoonkologii. W tym celu wyróżniono i nazwano funkcje komunikacyjne, a następnie zestawiono je z samodzielnie opracowaną typologią treści publikowanych na portalach. Analiza ma służyć wykazaniu stopnia pełnienia zaprezentowanych funkcji przez wybrane portale. W pracy opisano także studium przypadku, dotyczące debaty publicznej na temat stanu i kondycji polskiej onkologii oraz wydarzeń z nią związanych, które miały miejsce w lutym 2020 roku po obradach Sejmu RP. Przedstawiono i opisano również aktualną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19, która wpłynęła na działalność wybranych organizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlimkiewicz, Beata - 128865 pl
dc.contributor.authorGorczyca, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlimkiewicz, Beata - 128865 pl
dc.contributor.reviewerNowina Konopka, Mariapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:12:19Z
dc.date.available2020-07-28T06:12:19Z
dc.date.submitted2020-07-06pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-140673-264702pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240755
dc.languagepolpl
dc.subject.ennon-governmental organizations, functions of communication, clinical communication, communication about heath, communication strategies, typology of contentpl
dc.subject.plorganizacje pozarządowe, funkcje komunikacyjne, komunikowanie kliniczne, komunikowanie o zdrowiu, strategie komunikacyjne, typologia treścipl
dc.titleStrategie i funkcje komunikacyjne organizacji pozarządowych działających w obszarze psychoonkologiipl
dc.title.alternativeCommunication strategies and functions of the non-governmental organizations in psycho-oncology servicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis concerns the analysis of content published on internet portals belonging to six selected non-governmental organizations, whose activity is focused in the field of psycho-oncology. To this end, communication functions were highlighted and named, and then compared with the self-developed typology of content published on portals. The analysis is to show the degree of fulfillment of the presented functions by selected portals. The work also describes a case study regarding a public debate on the state and condition of polish oncology and related events that took place in February 2020 after the deliberations of the Polish Sejm. The current situation related to the COVID-19 virus pandemic that affected the activities of selected organizations was also presented and described.
dc.abstract.plpl
Praca naukowa dotyczy analizy treści publikowanych na portalach internetowych, należących do sześciu wybranych organizacji pozarządowych, których działalność skupiona jest w obszarze psychoonkologii. W tym celu wyróżniono i nazwano funkcje komunikacyjne, a następnie zestawiono je z samodzielnie opracowaną typologią treści publikowanych na portalach. Analiza ma służyć wykazaniu stopnia pełnienia zaprezentowanych funkcji przez wybrane portale. W pracy opisano także studium przypadku, dotyczące debaty publicznej na temat stanu i kondycji polskiej onkologii oraz wydarzeń z nią związanych, które miały miejsce w lutym 2020 roku po obradach Sejmu RP. Przedstawiono i opisano również aktualną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19, która wpłynęła na działalność wybranych organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klimkiewicz, Beata - 128865
dc.contributor.authorpl
Gorczyca, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klimkiewicz, Beata - 128865
dc.contributor.reviewerpl
Nowina Konopka, Maria
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:12:19Z
dc.date.available
2020-07-28T06:12:19Z
dc.date.submittedpl
2020-07-06
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-140673-264702
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240755
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
non-governmental organizations, functions of communication, clinical communication, communication about heath, communication strategies, typology of content
dc.subject.plpl
organizacje pozarządowe, funkcje komunikacyjne, komunikowanie kliniczne, komunikowanie o zdrowiu, strategie komunikacyjne, typologia treści
dc.titlepl
Strategie i funkcje komunikacyjne organizacji pozarządowych działających w obszarze psychoonkologii
dc.title.alternativepl
Communication strategies and functions of the non-governmental organizations in psycho-oncology service
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Zielona Góra
2
Leszno
1
Prague
1
Zgierz
1

No access

No Thumbnail Available