Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

master
dc.abstract.enThe theme of this work is the discrimination on the grounds of age in the case-law of the European Court of Human Rights. The main aim is to characterize and define this phenomenon, which is still hardly known in comparison with discrimination on the grounds of sex or religion. The work starts off by creating a definition of discrimination on the grounds of age. In that context especially important is to show what does it mean age as a protected feature. In this part of work it is also mention the burden of proof and exceptions in these types of cases. The second chapter shows international legislation on non-discrimination, which apply to Europe. It discusses the legal systems of the United Nations, the European Union and the Council of Europe. Fundamental meaning has in particular characterization of article 14 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, because this article creates a non-discrimination rule. It provides protection against any discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms ensured in the Convention and her Protocols. The last chapter is devoted to judgments of the European Court of Human Rights. It shows some of them in which there was alleged violation of article 14 of the Convention. These are cases where the applicants have complained that were victims of discriminations on the grounds of age.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy problematyki dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Służy przedstawieniu i dogłębnemu scharakteryzowaniu tego zjawiska, które na tle pozostałych rodzajów dyskryminacji pozostaje mało znane. Praca została podzielona na trzy rozdziały, dzięki czemu możliwe jest przejrzyste rozwinięcie pojęcia dyskryminacji ze względu na wiek. W pierwszej kolejności przedstawiono informacje ogólne, które służą definicji przedmiotu rozważań. Dużo uwagi poświęcono zwłaszcza wyjaśnieniu pojęcia wieku jako cechy chronionej. Zwrócono uwagę również na rozkład ciężaru dowodu oraz występujące odstępstwa od zakazu dyskryminacji. W dalszej części omówiono obowiązujące na gruncie europejskim regulacje prawne dotyczące zasady niedyskryminacji. Uwzględniono zarówno system prawny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, jak i Rady Europy. Fundamentalne znaczenie miało scharakteryzowanie artykułu 14 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ponieważ na jej podstawie orzeka Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego orzecznictwu w przedmiocie dyskryminacji ze względu na wiek został poświęcony ostatni rozdział.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorStaszek, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerLankosz, Kazimierz - 129855 pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:08:55Z
dc.date.available2020-07-24T16:08:55Z
dc.date.submitted2013-06-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-74788-79878pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187614
dc.languagepolpl
dc.subject.enage, discrimination, protectionpl
dc.subject.plwiek, dyskryminacja, cecha chronionapl
dc.titleDyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowiekapl
dc.title.alternativeDiscrimination on the grounds of age in the case-law of the European Court of Human Rightspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this work is the discrimination on the grounds of age in the case-law of the European Court of Human Rights. The main aim is to characterize and define this phenomenon, which is still hardly known in comparison with discrimination on the grounds of sex or religion. The work starts off by creating a definition of discrimination on the grounds of age. In that context especially important is to show what does it mean age as a protected feature. In this part of work it is also mention the burden of proof and exceptions in these types of cases. The second chapter shows international legislation on non-discrimination, which apply to Europe. It discusses the legal systems of the United Nations, the European Union and the Council of Europe. Fundamental meaning has in particular characterization of article 14 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, because this article creates a non-discrimination rule. It provides protection against any discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms ensured in the Convention and her Protocols. The last chapter is devoted to judgments of the European Court of Human Rights. It shows some of them in which there was alleged violation of article 14 of the Convention. These are cases where the applicants have complained that were victims of discriminations on the grounds of age.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy problematyki dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Służy przedstawieniu i dogłębnemu scharakteryzowaniu tego zjawiska, które na tle pozostałych rodzajów dyskryminacji pozostaje mało znane. Praca została podzielona na trzy rozdziały, dzięki czemu możliwe jest przejrzyste rozwinięcie pojęcia dyskryminacji ze względu na wiek. W pierwszej kolejności przedstawiono informacje ogólne, które służą definicji przedmiotu rozważań. Dużo uwagi poświęcono zwłaszcza wyjaśnieniu pojęcia wieku jako cechy chronionej. Zwrócono uwagę również na rozkład ciężaru dowodu oraz występujące odstępstwa od zakazu dyskryminacji. W dalszej części omówiono obowiązujące na gruncie europejskim regulacje prawne dotyczące zasady niedyskryminacji. Uwzględniono zarówno system prawny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, jak i Rady Europy. Fundamentalne znaczenie miało scharakteryzowanie artykułu 14 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ponieważ na jej podstawie orzeka Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego orzecznictwu w przedmiocie dyskryminacji ze względu na wiek został poświęcony ostatni rozdział.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Staszek, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Lankosz, Kazimierz - 129855
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:08:55Z
dc.date.available
2020-07-24T16:08:55Z
dc.date.submittedpl
2013-06-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-74788-79878
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187614
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
age, discrimination, protection
dc.subject.plpl
wiek, dyskryminacja, cecha chroniona
dc.titlepl
Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
dc.title.alternativepl
Discrimination on the grounds of age in the case-law of the European Court of Human Rights
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Warsaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available