Oczyszczanie i analiza składu barwnikowego ekstremofilnych cyjanobakterii z gorącego źródła Mogoit (Mongolia)

licenciate
dc.abstract.enConsortium from the Mogoit hot spring was treated with azoxystrobin (fungicide) to obtain purified cyanobacterial culture. The growth of cyanobacteria on different culture media was compared. According to the observations, Zarrouk's medium, not sterilized in an autoclave, was consider to be the best, for the cultivation of studied blue-green algae. On the basis of spectrophotometric measurements, the ratio of carotenoids content to chlorophyll a content, in extracts from cultures, differing in age and degree of purification, was estimated. Lower values of this ratio were observed for the culture with fungicide, compared to the long-term, unpurified culture. For the same cultures, pigment separation was performed by reversed phase high pressure liquid chromatography (RP-HPLC). Based on the optical properties and retention times, the pigments present in the extracts were identified and their relative content in the material was calculated, recounted for mg of chlorophyll a. Among the carotenoids, the presence of β-carotene and zeaxanthin was the highest. Myxoxanthophyll, echinenone and hydroxyechinenone were also detected, but in smaller amounts.pl
dc.abstract.plKonsorcjum pochodzące z gorącego źródła Mogoit, poddano działaniu azoksystrobiny (fungicyd) w celu uzyskania oczyszczonych hodowli cyjanobakterii. Porównano wzrost cyjanobakterii na różnych podłożach hodowlanych. Opierając się na obserwacjach, uznano pożywkę Zarrouka, niepoddaną sterylizacji w autoklawie, za najlepszą do hodowli badanej sinicy. Na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych, oszacowano stosunek zawartości karotenoidów do zawartości chlorofilu a, w ekstraktach z hodowli różniących się wiekiem i stopniem oczyszczenia. Zaobserwowano mniejsze wartości tego stosunku dla hodowli z fungicydem, w porównaniu z hodowlą długotrwałą, nieoczyszczoną. Dla tych samych hodowli, przeprowadzono rozdział barwników, metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej w układzie odwróconych faz (RP-HPLC). Na podstawie właściwości optycznych i czasów retencji, zidentyfikowano barwniki obecne w ekstraktach i obliczono ich względną zawartość w materiale, w przeliczeniu na mg chlorofilu a. Wśród karotenoidów, w największych ilościach stwierdzono występowanie β-karotenu i zeaksantyny. W mniejszych ilościach wykryto także miksoksantofil, echinenon i hydroksyechinenon.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMalec, Przemysław - 130259 pl
dc.contributor.authorMarczak, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerMalec, Przemysław - 130259 pl
dc.contributor.reviewerFiedor, Leszek - 127902 pl
dc.date.accessioned2022-07-08T22:05:07Z
dc.date.available2022-07-08T22:05:07Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-159735-275132pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295750
dc.languagepolpl
dc.subject.enazoxystrobin, liquid chromatography, cyanobacteria, extremophiles, carotenoids, Mogoit, pigments compositionpl
dc.subject.plazoksystrobina, chromatografia cieczowa, cyjanobakterie, ekstremofile, karotenoidy, Mogoit, skład barwnikowypl
dc.titleOczyszczanie i analiza składu barwnikowego ekstremofilnych cyjanobakterii z gorącego źródła Mogoit (Mongolia)pl
dc.title.alternativePurification and analysis of pigment composition of extremophilic cyanobacteria from the Mogoit hot spring (Mongolia)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Consortium from the Mogoit hot spring was treated with azoxystrobin (fungicide) to obtain purified cyanobacterial culture. The growth of cyanobacteria on different culture media was compared. According to the observations, Zarrouk's medium, not sterilized in an autoclave, was consider to be the best, for the cultivation of studied blue-green algae. On the basis of spectrophotometric measurements, the ratio of carotenoids content to chlorophyll a content, in extracts from cultures, differing in age and degree of purification, was estimated. Lower values of this ratio were observed for the culture with fungicide, compared to the long-term, unpurified culture. For the same cultures, pigment separation was performed by reversed phase high pressure liquid chromatography (RP-HPLC). Based on the optical properties and retention times, the pigments present in the extracts were identified and their relative content in the material was calculated, recounted for mg of chlorophyll a. Among the carotenoids, the presence of β-carotene and zeaxanthin was the highest. Myxoxanthophyll, echinenone and hydroxyechinenone were also detected, but in smaller amounts.
dc.abstract.plpl
Konsorcjum pochodzące z gorącego źródła Mogoit, poddano działaniu azoksystrobiny (fungicyd) w celu uzyskania oczyszczonych hodowli cyjanobakterii. Porównano wzrost cyjanobakterii na różnych podłożach hodowlanych. Opierając się na obserwacjach, uznano pożywkę Zarrouka, niepoddaną sterylizacji w autoklawie, za najlepszą do hodowli badanej sinicy. Na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych, oszacowano stosunek zawartości karotenoidów do zawartości chlorofilu a, w ekstraktach z hodowli różniących się wiekiem i stopniem oczyszczenia. Zaobserwowano mniejsze wartości tego stosunku dla hodowli z fungicydem, w porównaniu z hodowlą długotrwałą, nieoczyszczoną. Dla tych samych hodowli, przeprowadzono rozdział barwników, metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej w układzie odwróconych faz (RP-HPLC). Na podstawie właściwości optycznych i czasów retencji, zidentyfikowano barwniki obecne w ekstraktach i obliczono ich względną zawartość w materiale, w przeliczeniu na mg chlorofilu a. Wśród karotenoidów, w największych ilościach stwierdzono występowanie β-karotenu i zeaksantyny. W mniejszych ilościach wykryto także miksoksantofil, echinenon i hydroksyechinenon.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Malec, Przemysław - 130259
dc.contributor.authorpl
Marczak, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Malec, Przemysław - 130259
dc.contributor.reviewerpl
Fiedor, Leszek - 127902
dc.date.accessioned
2022-07-08T22:05:07Z
dc.date.available
2022-07-08T22:05:07Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-159735-275132
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295750
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
azoxystrobin, liquid chromatography, cyanobacteria, extremophiles, carotenoids, Mogoit, pigments composition
dc.subject.plpl
azoksystrobina, chromatografia cieczowa, cyjanobakterie, ekstremofile, karotenoidy, Mogoit, skład barwnikowy
dc.titlepl
Oczyszczanie i analiza składu barwnikowego ekstremofilnych cyjanobakterii z gorącego źródła Mogoit (Mongolia)
dc.title.alternativepl
Purification and analysis of pigment composition of extremophilic cyanobacteria from the Mogoit hot spring (Mongolia)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available