Wpływ Unii Europejskiej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w Europie na przykładzie Polski z uwzględnieniem specyfiki instytucji administracyjnoprawnych. Zagadnienia wybrane

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to present the changes in the performance of International Carriage of Goods by Road brought by Poland’s accession to the EU. The shape of today’s performance of carriage in Poland results from long-term efforts aiming at the best preparation of Poland as a candidate country to meeting the criteria set by the EU. The paper describes the conditions of carriage of goods by road in the EU by a national entrepreneur running gainful activities and using vehicles or vehicle combinations with a gross combination weight of up to 3.5 tonnes (ca. 7,716 lbs). When it comes to goods, the paper discusses only goods that are not covered by any special regulations, so it does not mention, in particular, carriage of dangerous goods, perishable goods, waste or TIR Carnet carriage. The paper consists of five chapters. Chapter one presents the evolution of carriage in Poland and the EU, but mostly from a global perspective. Chapter two discusses the origins of the Road Transport Inspection Service (Inspekcja Transportu Drogowego) and analyses its effects, especially positive ones. Chapter three presents the characteristic features of administrative legal institutions, such as licences, approvals and certificates of professional competence. Chapter four contains the principles of carriage of goods by road after the introduction of the EU road transport law. The last chapter is a summary of the topics discussed in previous chapters.The paper explains the causes of the disapproval of the EU regulations by road transport environments. The analysed problems were collected based on the author’s research since 4 December 2011. The idea of the paper is to present two key issues: firstly, that changes in Polish carriage of goods by road do not mean complete liberation of transport business or that in light of relevant Polish law and according to the freedom of economic activity rule, everybody can run such a business, as in fact not everybody will be capable of meeting the strict administrative requirements for entrepreneurs intending to run a road transport business. Secondly, any analysis of changes in the field of transport introduced after Poland’s accession to the EU should be carried out on many levels.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie, jakie zmiany w wykonywaniu Międzynarodowego Transportu Drogowego Rzeczy przyniosło Polsce przystąpienie Polski do struktur UE. Kształt obecnego wykonywania transportu w Polsce jest rezultatem kilkudziesięciu lat starań mających na celu najlepsze przygotowanie Polski do spełnienia kryteriów stawianych jej, jako państwu, które wyraziło zamiar przystąpienia do UE. W pracy nastąpi omówienie warunków wykonywania transportu drogowego rzeczy na terenie UE przez przedsiębiorcę krajowego, prowadzącego działalność zarobkową i wykorzystującego pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W odniesieniu do kategorii rzeczy, będą to tylko te rzeczy, których nie dotyczą specjalne uregulowania, a zatem nie będzie mowy w szczególności o transporcie rzeczy niebezpiecznych, szybko psujących się, odpadów, czy przewozów pod karnetem TIR. W zakresie pracy zawiera się pięć rozdziałów. W pierwszym z nich został ukazany proces ewolucji transportu nie tylko w Polsce, czy w UE, ale przede wszystkim w aspekcie globalnym. W rozdziale drugim ma miejsce przybliżenie genezy powołania Inspekcji Transportu Drogowego oraz dokonanie oceny skutków, jakie ono przyniosło, ze szczególnym naciskiem na pozytywne aspekty. Rozdział trzeci prezentuje specyfikę administracyjnoprawnych instytucji takich jak licencja, zezwolenie i certyfikat kompetencji zawodowych. Przedostatni rozdział obejmuje zasady wykonywania działalności w transporcie drogowym rzeczy po wprowadzeniu „europejskiego pakietu drogowego”. Rozdział końcowy zawiera resumé podjętych w pozostałych rozdziałach rozważań.W pracy zostały zostały wyjaśnione przyczyny dezaprobaty środowisk transportowych wobec wprowadzenia europejskich regulacji. Przedstawione problemy zostały zebrane w oparciu o własne badania prowadzone od daty 4 grudnia 2011 rok. Zamysłem pracy stało się ukazanie dwóch istotnych kwestii: po pierwsze, że zmiany w polskim transporcie drogowym rzeczy, nie oznaczają całkowitej liberalizacji działalności transportowej, ani tego, że na gruncie obowiązującego prawa w Polsce zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej, może ją wykonywać „każdy”, bowiem w rzeczywistości nie każdy będzie w stanie spełnić rygorystyczne obwarowania administracyjne nałożone na przedsiębiorcę planującego wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Po drugie, badanie jakichkolwiek zmian w obszarze transportu, wprowadzonych przystąpieniem Polski do UE, należy przeprowadzać wielopłaszczyznowo.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.contributor.authorFrasik, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.reviewerSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:05:13Z
dc.date.available2020-07-25T06:05:13Z
dc.date.submitted2014-10-28pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-92408-152138pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200555
dc.languagepolpl
dc.subject.eninternational carriage European Union licencepl
dc.subject.pltransport międzynarodowy Unia Europejska licencjapl
dc.titleWpływ Unii Europejskiej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w Europie na przykładzie Polski z uwzględnieniem specyfiki instytucji administracyjnoprawnych. Zagadnienia wybranepl
dc.title.alternativeThe influence of European Union over International Carriage of Goods by Road in view of administrative and legal institutions peculiarity. Chosen issues.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to present the changes in the performance of International Carriage of Goods by Road brought by Poland’s accession to the EU. The shape of today’s performance of carriage in Poland results from long-term efforts aiming at the best preparation of Poland as a candidate country to meeting the criteria set by the EU. The paper describes the conditions of carriage of goods by road in the EU by a national entrepreneur running gainful activities and using vehicles or vehicle combinations with a gross combination weight of up to 3.5 tonnes (ca. 7,716 lbs). When it comes to goods, the paper discusses only goods that are not covered by any special regulations, so it does not mention, in particular, carriage of dangerous goods, perishable goods, waste or TIR Carnet carriage. The paper consists of five chapters. Chapter one presents the evolution of carriage in Poland and the EU, but mostly from a global perspective. Chapter two discusses the origins of the Road Transport Inspection Service (Inspekcja Transportu Drogowego) and analyses its effects, especially positive ones. Chapter three presents the characteristic features of administrative legal institutions, such as licences, approvals and certificates of professional competence. Chapter four contains the principles of carriage of goods by road after the introduction of the EU road transport law. The last chapter is a summary of the topics discussed in previous chapters.The paper explains the causes of the disapproval of the EU regulations by road transport environments. The analysed problems were collected based on the author’s research since 4 December 2011. The idea of the paper is to present two key issues: firstly, that changes in Polish carriage of goods by road do not mean complete liberation of transport business or that in light of relevant Polish law and according to the freedom of economic activity rule, everybody can run such a business, as in fact not everybody will be capable of meeting the strict administrative requirements for entrepreneurs intending to run a road transport business. Secondly, any analysis of changes in the field of transport introduced after Poland’s accession to the EU should be carried out on many levels.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie, jakie zmiany w wykonywaniu Międzynarodowego Transportu Drogowego Rzeczy przyniosło Polsce przystąpienie Polski do struktur UE. Kształt obecnego wykonywania transportu w Polsce jest rezultatem kilkudziesięciu lat starań mających na celu najlepsze przygotowanie Polski do spełnienia kryteriów stawianych jej, jako państwu, które wyraziło zamiar przystąpienia do UE. W pracy nastąpi omówienie warunków wykonywania transportu drogowego rzeczy na terenie UE przez przedsiębiorcę krajowego, prowadzącego działalność zarobkową i wykorzystującego pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W odniesieniu do kategorii rzeczy, będą to tylko te rzeczy, których nie dotyczą specjalne uregulowania, a zatem nie będzie mowy w szczególności o transporcie rzeczy niebezpiecznych, szybko psujących się, odpadów, czy przewozów pod karnetem TIR. W zakresie pracy zawiera się pięć rozdziałów. W pierwszym z nich został ukazany proces ewolucji transportu nie tylko w Polsce, czy w UE, ale przede wszystkim w aspekcie globalnym. W rozdziale drugim ma miejsce przybliżenie genezy powołania Inspekcji Transportu Drogowego oraz dokonanie oceny skutków, jakie ono przyniosło, ze szczególnym naciskiem na pozytywne aspekty. Rozdział trzeci prezentuje specyfikę administracyjnoprawnych instytucji takich jak licencja, zezwolenie i certyfikat kompetencji zawodowych. Przedostatni rozdział obejmuje zasady wykonywania działalności w transporcie drogowym rzeczy po wprowadzeniu „europejskiego pakietu drogowego”. Rozdział końcowy zawiera resumé podjętych w pozostałych rozdziałach rozważań.W pracy zostały zostały wyjaśnione przyczyny dezaprobaty środowisk transportowych wobec wprowadzenia europejskich regulacji. Przedstawione problemy zostały zebrane w oparciu o własne badania prowadzone od daty 4 grudnia 2011 rok. Zamysłem pracy stało się ukazanie dwóch istotnych kwestii: po pierwsze, że zmiany w polskim transporcie drogowym rzeczy, nie oznaczają całkowitej liberalizacji działalności transportowej, ani tego, że na gruncie obowiązującego prawa w Polsce zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej, może ją wykonywać „każdy”, bowiem w rzeczywistości nie każdy będzie w stanie spełnić rygorystyczne obwarowania administracyjne nałożone na przedsiębiorcę planującego wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Po drugie, badanie jakichkolwiek zmian w obszarze transportu, wprowadzonych przystąpieniem Polski do UE, należy przeprowadzać wielopłaszczyznowo.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.contributor.authorpl
Frasik, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.reviewerpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:05:13Z
dc.date.available
2020-07-25T06:05:13Z
dc.date.submittedpl
2014-10-28
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-92408-152138
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200555
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
international carriage European Union licence
dc.subject.plpl
transport międzynarodowy Unia Europejska licencja
dc.titlepl
Wpływ Unii Europejskiej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w Europie na przykładzie Polski z uwzględnieniem specyfiki instytucji administracyjnoprawnych. Zagadnienia wybrane
dc.title.alternativepl
The influence of European Union over International Carriage of Goods by Road in view of administrative and legal institutions peculiarity. Chosen issues.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Chandler
4
Krakow
4
Warsaw
4
Lublin
3
Płońsk
3
Sosnowiec
3
Wroclaw
3
Bolszewo
2
Dublin
2
Zabrze
2

No access

No Thumbnail Available