Wybrane problemy medyczne, społeczne i ekonomiczne alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci

licenciate
dc.abstract.enThis paper aims to present the problem of food allergy in infants and children. This is a current look at medical problems, social and economic phenomenon associated with hypersensitivity and food intolerance in the youngest representatives of Polish and other countries. A literature review was conducted using Polish Medical Bibliography (PolskaBibliografia Medyczna), PubMed Medline and Scopus. Furthermore Google Schoolar andofficial websites were searched through in order to find more informations. Other publications are taken from Library of Medicine Collegium Medicum Jagiellonian University and the Library of the Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences in Cracow.Food allergy is a type of food hypersensitivity, the clinical signs may involve any organ and system of the human body. Presumably, this phenomenon affects as many as 6-8% of infants and children, but also 1-2% of adults in the world. In Poland, it is estimated that food allergy is a problem of 4-8% of children and 2-4% of the adult population [Czerwionka-Szaflarska, Zawadzka-Gralec, 2007].Food hypersensitivity and food intolerance in infants and children significantly lowers the quality of life of patients and their families, as it significantly affects the physical, psycho-emotional state and conclude the sphere of social contacts by patients.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu przedstawienie problemu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Jest to aktualne spojrzenie na problemy medyczne, społeczne i ekonomiczne związane ze zjawiskiem występowania nadwrażliwości i nietolerancji pokarmów u najmłodszych przedstawicieli Polski oraz innych krajów.Metoda, która została wykorzystana do napisania pracy to krytyczny przegląd piśmiennictwa wykonany przede wszystkim w oparciu o publikacje naukowe, pochodzące z wybranych baz danych takich jak Polska Bibliografia Medyczna, PubMed Medline, Scopus i Google Schoolar. Korzystano także z zasobów Biblioteki CM UJ oraz biblioteki Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Dane z piśmiennictwa wskazują, że alergia pokarmowa jest to rodzaj nadwrażliwości pokarmowej, której objawy kliniczne mogą dotyczyć każdego narządu i układu organizmu człowieka. Przypuszczalnie zjawisko to dotyczy aż 6-8 % niemowląt i dzieci, ale także 1-2% dorosłych na świecie. W Polsce szacuje się, że alergia pokarmowa to problem 4-8% dzieci oraz 2-4% populacji dorosłych [Czerwionka-Szaflarska, Zawadzka-Gralec, 2007].Nadwrażliwość pokarmowa oraz nietolerancja produktów spożywczych przez niemowlęta i dzieci znacznie obniża poziom jakości życia chorych i ich rodzin, ponieważ w znaczący sposób wpływa na rozwój fizyczny, stan psychoemocjonalny oraz na sferę zawierania kontaktów społecznych przez chorych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLasoń, Władysław - 174287 pl
dc.contributor.authorBałazy, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBochenek, Tomasz - 128800 pl
dc.contributor.reviewerLasoń, Władysław - 174287 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:13:44Z
dc.date.available2020-07-25T01:13:44Z
dc.date.submitted2014-09-29pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-87550-149658pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196103
dc.languagepolpl
dc.subject.eninfants and children food allergypl
dc.subject.plalergia pokarmowa niemowląt i dziecipl
dc.titleWybrane problemy medyczne, społeczne i ekonomiczne alergii pokarmowej u niemowląt i dziecipl
dc.title.alternativeSelected problems in medical, social, economic and food allergy in infants and childrenpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper aims to present the problem of food allergy in infants and children. This is a current look at medical problems, social and economic phenomenon associated with hypersensitivity and food intolerance in the youngest representatives of Polish and other countries. A literature review was conducted using Polish Medical Bibliography (PolskaBibliografia Medyczna), PubMed Medline and Scopus. Furthermore Google Schoolar andofficial websites were searched through in order to find more informations. Other publications are taken from Library of Medicine Collegium Medicum Jagiellonian University and the Library of the Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences in Cracow.Food allergy is a type of food hypersensitivity, the clinical signs may involve any organ and system of the human body. Presumably, this phenomenon affects as many as 6-8% of infants and children, but also 1-2% of adults in the world. In Poland, it is estimated that food allergy is a problem of 4-8% of children and 2-4% of the adult population [Czerwionka-Szaflarska, Zawadzka-Gralec, 2007].Food hypersensitivity and food intolerance in infants and children significantly lowers the quality of life of patients and their families, as it significantly affects the physical, psycho-emotional state and conclude the sphere of social contacts by patients.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie problemu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Jest to aktualne spojrzenie na problemy medyczne, społeczne i ekonomiczne związane ze zjawiskiem występowania nadwrażliwości i nietolerancji pokarmów u najmłodszych przedstawicieli Polski oraz innych krajów.Metoda, która została wykorzystana do napisania pracy to krytyczny przegląd piśmiennictwa wykonany przede wszystkim w oparciu o publikacje naukowe, pochodzące z wybranych baz danych takich jak Polska Bibliografia Medyczna, PubMed Medline, Scopus i Google Schoolar. Korzystano także z zasobów Biblioteki CM UJ oraz biblioteki Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Dane z piśmiennictwa wskazują, że alergia pokarmowa jest to rodzaj nadwrażliwości pokarmowej, której objawy kliniczne mogą dotyczyć każdego narządu i układu organizmu człowieka. Przypuszczalnie zjawisko to dotyczy aż 6-8 % niemowląt i dzieci, ale także 1-2% dorosłych na świecie. W Polsce szacuje się, że alergia pokarmowa to problem 4-8% dzieci oraz 2-4% populacji dorosłych [Czerwionka-Szaflarska, Zawadzka-Gralec, 2007].Nadwrażliwość pokarmowa oraz nietolerancja produktów spożywczych przez niemowlęta i dzieci znacznie obniża poziom jakości życia chorych i ich rodzin, ponieważ w znaczący sposób wpływa na rozwój fizyczny, stan psychoemocjonalny oraz na sferę zawierania kontaktów społecznych przez chorych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Lasoń, Władysław - 174287
dc.contributor.authorpl
Bałazy, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bochenek, Tomasz - 128800
dc.contributor.reviewerpl
Lasoń, Władysław - 174287
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:13:44Z
dc.date.available
2020-07-25T01:13:44Z
dc.date.submittedpl
2014-09-29
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-87550-149658
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196103
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
infants and children food allergy
dc.subject.plpl
alergia pokarmowa niemowląt i dzieci
dc.titlepl
Wybrane problemy medyczne, społeczne i ekonomiczne alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci
dc.title.alternativepl
Selected problems in medical, social, economic and food allergy in infants and children
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
3
Poznan
2
Swidnik
2
Wroclaw
2
Imielin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available