Pamięciowa inflacja wyobraźni dotycząca niechcianych doświadczeń seksualnych w dzieciństwie

master
dc.abstract.enThe inspiration to write this work has become one of the study of Elisabeth Loftus on the phenomenon called Imagination inflation - in which participants were suggested false memories of childhood events, and then measured the subjective feeling of a chance that the events actually occurred in the past. This paradigm has proven itself repeatedly in the case of events of neutral or slightly negative nature.In own study, I used as a stimulus events of highly negative nature named unwanted sexual experiences in childhood. The purpose of this study was to examine the phenomenon of the imagination inflation for this type of traumatic experiences. After examining thirty-seven people I did not obtain statistical results to determine that effect of inflation imagination took place. Although it is also hard to deny the possibility of an effect in the event of such experiences, because of methodological difficulties that occurred during the study. Survey data can be used to inspire future studies of this phenomenon in this particular context.pl
dc.abstract.otherInspiracją do napisania tej pracy stało się jedno z badań Elisabeth Loftus nad zjawiskiem Inflacji wyobraźni, w którym osobom badanym sugeruje się fałszywe wspomnienia z dzieciństwa, a następnie mierzy się subiektywne poczucie szansy, że wystąpiło ono w przeszłości. Paradygmat ten sprawdził się wielokrotnie w sytuacji sugerowania zdarzeń neutralnych lub relatywnie słabo nacechowanych afektywnie.We własnym badaniu, jako bodźca użyłam zdarzeń nacechowanych dość mocno negatywnym afektem, a mianowicie były to niechciane doświadczenia seksualne z dzieciństwa. Celem niniejszego badania było sprawdzenie wystąpienia zjawiska inflacji wyobraźni w przypadku tego typu traumatycznych doświadczeń. Po przebadaniu trzydziestu siedmiu osób nie otrzymano istotnych statystycznie wyników do stwierdzenia wystąpienia efektu inflacji wyobraźni. Ciężko jednak zaprzeczyć możliwości wystąpienia danego efektu w przypadku takich doświadczeń ze względu na trudności metodologiczne, które wystąpiły podczas badania. Moje wnioski mogą posłużyć w dalszych badaniach tego zjawiska w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPolczyk, Romuald - 131496 pl
dc.contributor.authorBaravik, Anfisapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerIniewicz, Grzegorz - 128373 pl
dc.contributor.reviewerPolczyk, Romuald - 131496 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T19:54:47Z
dc.date.available2020-07-20T19:54:47Z
dc.date.submitted2011-10-24pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-61186-46526pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174758
dc.subject.enimagination inflation, unwanted sexual experiences in childhoodpl
dc.subject.otherinflacja wyobraźni, doświadczenia seksualne w dzieciństwiepl
dc.titlePamięciowa inflacja wyobraźni dotycząca niechcianych doświadczeń seksualnych w dzieciństwiepl
dc.title.alternativeEffect of imagination inflation on memory of unwanted sexual experiences in childhoodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The inspiration to write this work has become one of the study of Elisabeth Loftus on the phenomenon called Imagination inflation - in which participants were suggested false memories of childhood events, and then measured the subjective feeling of a chance that the events actually occurred in the past. This paradigm has proven itself repeatedly in the case of events of neutral or slightly negative nature.In own study, I used as a stimulus events of highly negative nature named unwanted sexual experiences in childhood. The purpose of this study was to examine the phenomenon of the imagination inflation for this type of traumatic experiences. After examining thirty-seven people I did not obtain statistical results to determine that effect of inflation imagination took place. Although it is also hard to deny the possibility of an effect in the event of such experiences, because of methodological difficulties that occurred during the study. Survey data can be used to inspire future studies of this phenomenon in this particular context.
dc.abstract.otherpl
Inspiracją do napisania tej pracy stało się jedno z badań Elisabeth Loftus nad zjawiskiem Inflacji wyobraźni, w którym osobom badanym sugeruje się fałszywe wspomnienia z dzieciństwa, a następnie mierzy się subiektywne poczucie szansy, że wystąpiło ono w przeszłości. Paradygmat ten sprawdził się wielokrotnie w sytuacji sugerowania zdarzeń neutralnych lub relatywnie słabo nacechowanych afektywnie.We własnym badaniu, jako bodźca użyłam zdarzeń nacechowanych dość mocno negatywnym afektem, a mianowicie były to niechciane doświadczenia seksualne z dzieciństwa. Celem niniejszego badania było sprawdzenie wystąpienia zjawiska inflacji wyobraźni w przypadku tego typu traumatycznych doświadczeń. Po przebadaniu trzydziestu siedmiu osób nie otrzymano istotnych statystycznie wyników do stwierdzenia wystąpienia efektu inflacji wyobraźni. Ciężko jednak zaprzeczyć możliwości wystąpienia danego efektu w przypadku takich doświadczeń ze względu na trudności metodologiczne, które wystąpiły podczas badania. Moje wnioski mogą posłużyć w dalszych badaniach tego zjawiska w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Polczyk, Romuald - 131496
dc.contributor.authorpl
Baravik, Anfisa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Iniewicz, Grzegorz - 128373
dc.contributor.reviewerpl
Polczyk, Romuald - 131496
dc.date.accessioned
2020-07-20T19:54:47Z
dc.date.available
2020-07-20T19:54:47Z
dc.date.submittedpl
2011-10-24
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-61186-46526
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174758
dc.subject.enpl
imagination inflation, unwanted sexual experiences in childhood
dc.subject.otherpl
inflacja wyobraźni, doświadczenia seksualne w dzieciństwie
dc.titlepl
Pamięciowa inflacja wyobraźni dotycząca niechcianych doświadczeń seksualnych w dzieciństwie
dc.title.alternativepl
Effect of imagination inflation on memory of unwanted sexual experiences in childhood
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
80
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
9
Wroclaw
6
Poznan
5
Wieliczka
5
Gdynia
2
Lublin
2
Dublin
1
Gliwice
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available